Türkiye’de girişimciliğin önündeki 10 engel nedir?

Türkiye’de girişimciliğin önündeki en önemli engel; aile ve sosyal çevrenin “garantili bir işe girme” baskıları ve girişimci olmak isteyen bireylere maddimanevi destek verilmemesi gibi “geleneksel kültür” kaynaklı.

turkiyede-girisimciligin-onundeki-engeller

İnovasyon ve endüstriyel tasarım çözümleri şirketi Alfanorm’un Başkanı, İnovasyon Düşünürü ve Tasarım Mimarı Ateş Öztan, geleneksel kültürün yanı sıra “girişimcilerin sahip oldukları vasıfların” ve “global kaynaklı” faktörlerin de girişimciliğin önündeki diğer önemli engeller olduğunu vurgulayan Öztan, Türkiye’nin daha fazla katma değer üretebilmesi için öncelikle toplumsal dinamiklerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.


Girişimciliğin güçlenmesi için büyük ekonomilerdeki bilinçlendirme çalışmalarının mutlaka Türkiye’de de yapılması gerektiğinin altını çizen Öztan, “Tüm tarafların dahil olacağı sürdürülebilir girişimcilik politikaları belirlenmeli ve öncelik olarak eğitim sistemimize gerekli modüller eklenmeli. Ayrıca, toplumsal bilinçlenme için kamuoyu seferber edilmesi, gençlerin arasında popülerleşmeye başlayan girişimcilik hareketinin sürdürülmesi ve dünya ile eş zamanlı rekabet edebilirliğe ulaşılması hayati önem taşımaktadır.” dedi.


Tasarım Mimarı Ateş Öztan; Türkiye’de girişimciliğin önündeki 10 engeli şu şekilde sıraladı:

  1. Aile ve sosyal çevrenin “garantili bir işe girme” yönlendirmeleri ve baskıları,
  2. Girişimci olmak isteyen bireylere ailenin ve sosyal çevrenin maddi ve manevi destek vermemesi,
  3. Eğitim sisteminin genel olarak teorik olması ve saha çalışmalarının sınırlılığı,
  4. Sanayicinin girişimcilere pratik yapma olanağı vermemesi ve stajların kağıt üstünde yapılması,
  5. Finans siteminin gelişmiş ülkelerdeki gibi, projeye kredi verme isteğinin henüz yeteri kadar gelişmemesi,
  6. Devlet desteklerinden yararlanma konusundaki bürokratik engellerin fazlalığı,
  7. Girişimcilerin pazarlama, iletişim, işletme bilgilerinin ve yönetimsel becerilerinin zayıflığı,
  8. Fikir sahibinin fikrin ticarileşmesinde farklı disiplinlerden uzmanlarla bir arada çalışma ve işbirliği yapma anlayışının yeteri kadar gelişmemesi,
  9. Girişimcilerin özellikle uluslararası rekabette çabuk pes etmeleri,
  10. ABD ve AB ülkeleri gibi büyük ekonomilerle rekabet gücümüzün düşük olması.

Girişimci olmanın püf noktaları neler?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.