Çalışan memnuniyeti şirket performansını artırıyor

Çalışan bağlılığı artıkça şirketlerin performansı artıyor. Araştırmaya göre çalışanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar, şirketlerin performans ve verimliliğini doğrudan etkiliyor.

Çalışan memnuniyeti şirket performansını artırıyor

Sunduğu hizmetler ile tüm paydaşlarına en iyi yaşam kalitesi deneyimini sunma vizyonuyla çalışan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre çalışanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar, şirketlerin performans ve verimliliğini doğrudan etkiliyor. Firma, son dönemdeki büyümesini önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek 2020 için iki katı iş hacmi hedefliyor.

Firmanın gelecek planları ile ilgili bilgi veren Sodexo Türkiye Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Burçin Ressamoğlu, “Dünyada 50. yaşını kutlayan firma, Türkiye’de 23 yıldır faaliyet gösteriyor. 18 binden fazla müşteri, 550 binden fazla tüketici ve 40 binden fazla üye iş yeri ile sektörün lideri konumundayız. 2012’den bu yana Türkiye’deki iş hacmini 2 katına çıkardık.


Büyümemizdeki en önemli katkı ise çalışanlarımızın bağlılığı ve memnuniyeti. 2016 yılı Çalışan Bağlılığı araştırmasında, çalışan bağlılığını yüzde 81’e çıkararak önemli bir başarıya imza attık. Aynı zamanda 2016 Aon En İyi İşyeri unvanını aldık” dedi.

“Sodexo Türkiye olarak, global ve fark yaratan değişimleri kucaklayarak, tüm paydaşlarımıza en İyi Yaşam Kalitesi deneyimini sunma vizyonu ile Çalışan Yan Hakları, Teşvik ve Ödüllendirme ve Harcama Yönetimi alanlarında hizmet veriyoruz” diyen Ressamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Çalışan yan hakları alanında Restaurant Pass yemek kart ve çekleri ve Gift Pass hediye kart ve çekleri, teşvik ve ödüllendirme alanında Gift Pass hediye kart ve çekleri; harcama yönetiminde Business Pass yemek temsil ağırlama kartı ve Fuel Pass akaryakıt harcama yönetimi hizmetleri ile faaliyet gösteriyoruz.”

Burçin Ressamoğlu, Teşvik ve Ödüllendirme alanının firmanın globalde odaklandığı, farklı ülkelerde birleşme ve satın almalarla tecrübesini geliştirdiği bir alan olduğunu, Türkiye pazarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu alanda Türkiye’de de yatırımlar planlandığını dile getirdi. 


Çalışan memnuniyeti şirket performansını artırıyor

çalışan memnuniyeti

Sodexo ve TNS Sofres işbirliği ile gerçekleştirilen iş yerinde yaşam kalitesi araştırmasına göre çalışanların memnuniyeti, şirketin performansının da artmasını sağlıyor. Türkiye’den 10 ile 100 arasında çalışanı olan şirketlerin yer aldığı araştırmaya 563 yönetici katıldı. Yapılan araştırmada KOBİ yöneticilerinin yüzde 90’ı çalışanların yaşam kalitesinin artmasının şirketlerin performansını olumlu yönde etkilediğini düşünüyor. Ayrıca KOBİ’lerin yüzde 75’i iş yerinde yaşam kalitesini artırmak için çaba sarf ediyor. KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sorunlar ise sırasıyla işe alım, çalışanları tutma ve çalışan devamlılığı olarak çıkıyor.

KOBİ araştırması ile ilgili bilgiler

Araştırmada KOBİ’lerde uygulanan iş yaşamının kalitesini artırıcı 12 ölçüt üzerinden çalışma yapıldı. Görüşülen KOBİ’lerin en çok dile getirdiği problemler; sırasıyla yüzde 69 oranında işe alım, yüzde 65 çalışanları tutundurma ve yüzde 49 ile çalışan devamsızlığı oldu. KOBİ’lerin yüzde 90’ından fazlası iş hayatında yaşam kalitesinin artırılmasının kurumun performansını olumlu etkilediğini düşünüyor. Yüzde 75’i iş yerindeki yaşam kalitesini yükseltmek için çaba sarf ediyor. KOBİ’ler bu zorluklarla mücadele/çözümde büyük şirketlerle aynı imkanlara sahip olmadıklarına inanıyorlar.

Yaşam kalitesini arttırmanın farklı uygulamaları olan fiziki ortamı iyileştirme, yemek imkanı sağlama, ödüllendirme, iş-yaşam dengesini gözetme, takdir gibi 10 uygulamanın çalışan verimliliği ve şirket performansı üzerine etkisi de soruldu: Firmaların yüzde 94’ü çalışanların emeklerine değer verip, çalışanları takdir etmenin şirket performansını artıracağına, yüzde 92’si de konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmanın şirket performansını artıracağına inanıyor. 100 yöneticiden 75’i iş yerindeki yaşam kalitesini yükseltmek için çaba sarf ediyor.


Araştırma ışığında hizmetlerini ve iletişimini geliştiren şirket, firmalara yaşam kalitesi hizmetleri sunarak karşılaştıkları İK problemlerinin çözümüne söylemi ‘Her İşin Kolayı Var’ olan programı ile destek oluyor.

Çalışanlar için pratik ve sağlıklı beslenme önerileri


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.