Cinsel istismar düzenlemesi yasalaşırsa neler olacak?

Cinsel istismar düzenlemesi yasalaşırsa neler olacak? Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Ak Parti’nin cinsel istismar düzenlemesine yasalaşırsa neler olacağını açıkladı…

Cinsel istismar düzenlemesi yasalaşırsa neler olacak? Mor Çatı, cinsel istismar düzenlemesine yasalaşırsa neler olacağını açıkladı...

Mor Çatı’dan yapılan açıklama:

Türkiye Büyük Millet Meclisi; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, suça maruz kalan kadın ve çocuk ile failin evlenmesi durumunda cezasızlık öneren bir düzenlemeyi yürürlüğe koyma hazırlığı içinde.


“Devletin unuttuğunu hatırlatıyoruz: Cinsel istismar suçtur!”

Düzenleme yasalaşırsa neler olacak?

• İşlenen cinsel istismar suçları sonucunda zorla evlendirme ile cezasızlığın oluşması sağlanacak,
• Kız çocuklarının zorla evlendirilmesinin zemini oluşacak,
• Toplumda tecavüz suçuna ilişkin cezasızlık algısı güçlenecek ve bu tecavüz suçunun artmasına neden olacak.
• Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ihlal edilmiş olacak.
• Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ihlal edilmiş olacak.
• Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge ihlal edilmiş olacak.
• Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair İstanbul Sözleşmesi ihlal edilmiş olacak.
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de ihlal edilmiş olacak.

Cinsel istismar suçtur, istisnası olamaz!

Suça maruz kalan kadın ve kız çocukları ile bu suçların faillerinin evlendirilmesi halinde cezasızlık mekanizması öngören düzenlemeyi teklif edenlere, bu tasarının altına imza verenlere ve bu tasarının yasalaşmaması için gerekli mücadeleyi vermeyerek bu suça ortak olanlara birkaç hatırlatmada bulunmak istiyoruz.

Cinsel istismar suçu her koşulda, cebir, hile ve iradeyi etkileyen unsurların varlığı ile işlenir. Cinsel istismar suçunun istisnası olamaz.


Hatırlatıyoruz: Yükümlü olduğunuz uluslararası sözleşmeler var!

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı cinsel saldırı suçları, evlilikle üstü kapatılacak ve cezasız bırakılacak eylemler değildir. Bu suçların varlığı, cezalandırıcı ve toplumsal olarak da caydırıcılık gücü yüksek adaletli bir yaptırım mekanizmasını zorunlu kılar. Hiçbir yasa, kurum, düşünüş biçiminin bu suçları evlilik aracılığıyla meşrulaştıracak gücü olamaz!

Türkiye devletinin imzacı taraf olmakla birçok yükümlülük altına girdiği temel uluslararası sözleşmeleri hatırlatmak istiyoruz:

Eğer bu utanç verici önerge yasalaşırsa, Türkiye devleti taraf olduğu hiçbir uluslararası sözleşmeyi önemsemediğini, kadın ve çocuklara yönelik her türlü ayrımcılığı önleme konusunda bütüncül bir politika izlemediğini kabul etmiş olacaktır!

Kadın dayanışmasına ve mücadeleye devam edeceğiz!

Cinsel istismar suçunun evlilik mekanizması ile cezasızlığa bağlanması çalışmaları tarihsel bir utanç olarak kalacaktır. Mor Çatı olarak bu önergeyi gündeme getiren Boşanma Komisyonu üyelerine gönderdiğimiz utanç sertifikasını yeniden ve bu kez bu önergeyi kabul eden tüm meclis üyelerini de ekleyerek gönderiyoruz!

Bu utancı her alanda teşhir etmeye ve cinsel istismarı önlemek için uluslararası hukuk alanı dahil olmak üzere her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz!


Editör notu: Mor Çatı, 18 Mayıs 2016’da Boşanma Komisyonu üyelerine utanç sertifikası göndermişti.

Tecavüz meşrulaştırılamaz!

Olanlara sakın şaşırmayın daha olabilecekler varken!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.