Lösemi belirtileri nelerdir? Tedavi için erken teşhis önemli!

Çocukluk çağı kanserlerinin görülme oranları son yıllarda artış gösteriyor. Çocuklarda en sık görülen kanser türlerinin başında ise lösemi yani halk arasında yaygın bilinen adıyla kan kanseri geliyor.

Çocuklarda lösemi belirtileri nelerdir? Tedavide erken teşhisin önemi

Lösemide belirtiler diğer çocuk hastalıkları ile karıştırılabildiği için tanıda geç kalınması ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Enfeksiyonlar, genetik ve çevresel faktörlerin etkin olduğu lösemi erken tanı ve etkin yöntemlerle tamamen tedavi edilebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Tanyeli, “2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında lösemi ve tedavisi hakkında bilgi verdi, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Çocuklarda en fazla lösemi görülüyor

Tüm çocukluk çağı kanserleri göz önüne alındığında hastalıkların yaklaşık yüzde 30’unun lösemi olduğunu görülmektedir. Bir milyon nüfuslu bir popülasyonda her yıl yeni kanser görülme sayısı 120’dir. Bunun da yüzde 30’u lösemi olacağına göre, bir milyonluk bir popülasyonda her yıl 40 çocuk lösemiye yakalanmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinin çok kapsamlı klinik bulguları olsa da bazı belirtilerden şüphelenilerek araştırma yapılmalıdır. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:


 • Hızlı kilo kaybı
 • İştahsızlık
 • Renkte solukluk
 • Vücutta morluklar ya da beklenmedik bezelerin uzun süre devam etmesi veya giderek büyümesi
 • Karında şişlik
 • Eklem ağrıları
 • Uzun süre devam eden ve 5 günün üzerinde süren inatçı ateş

Kansere yol açan diğer nedenler

lösemide erken teshisin önemi

 • Tablet ve cep telefonu gibi teknolojik cihazların uzun saatler çocuklar tarafından kullanılması
 • Hava kirliliği
 • Gıda maddelerindeki katkılar
 • Kimyasal maddeler
 • Çürümüş gıdalar

Kreş ve okul enfeksyonlarına dikkat!

Bebeklerin doğumdan sonra anneden aldığı bağışıklık sistemi etkisini yaklaşık 6-8 ay sürdürmektedir. Bu dönemden sonra ise çocuk kendi bağışıklık sistemini oluşturmaya başlar. Çocukların 2 yaşa kadar bağışıklık sistemi tam oturmadığı için yılda en az 5 kez enfeksiyon geçirirler. Özellikle kreş çağındaki çocuklar çok daha sık hastalanırlar. Sık enfeksiyon geçirme durumunun yani viral enfeksiyonların kanseri tetiklediği unutulmamalıdır.

D vitamini eksikliği kansere neden oluyor

Çocukluk çağı kanserlerinin önemli sorumlularından biri olarak da D vitamini eksikliği gösterilmektedir. Erken dönemde görülen raşitizm ve buna bağlı olarak ortaya çıkan D vitamini eksikliğinin kanser üzerinde etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanların önerdiği saatlerde ve hava şartlarında çocukların mutlaka güneş görmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra aileden gelen bazı genetik bozukluklar ya da kanser genlerinin geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle aktif hale gelmesi önemli etmenlerdir. Çocukluk çağı kanserleri sıklıkla 2-5 yaş ya da 5-10 yaş aralığında görülmektedir.


Kan sayımı tanıda yeterli

Lösemi, kan hücrelerinin üremesini ve fonksiyonunu etkiler. Kemik iliğinde bulunan kök hücreler olgunlaşarak eritrosit, lökosit veya trombosite dönüşür. Bu hastalıkta, lösemik hücreler (blastlar) kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve normal kan hücrelerinin gelişimi baskılar. Normal kan hücrelerinin üretilememesi enfeksiyon, kanama gibi ciddi bulguların ortaya çıkmasına yol açar. Hastaların şikayetleri doğrultusunda tanı için kan ve kemik iliği dokusu örneği alınıp, incelenir. Genellikle basit bir kan sayımı ve kandaki hücrelerin mikroskop altında incelenmesi de tanı için yeterlidir. Ancak kesin tanı kemik iliği tetkiki olmaktadır.

Erken tanı büyük önem taşıyor

Lösemiler, akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemi olarak ikiye ayrılır. Lösemilerin yaklaşık %95’ini akut lösemiler oluşturmaktadır. Bu akut lösemilerin %85’i akut lenfoblastik ve %15’i de myeloblastik lösemidir. Bunlar içerisinde akut lenfoblastik lösemilere tedavi açısından daha olumlu cevap alınmaktadır. Ayrıca çocuklarda beklenen yaşam süresi daha uzun olduğu için erişkin kanserleri ile kıyaslandığında başarı oranlarının daha yüksek olması nedeniyle erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır.

Tedavi başarı oranları son derece yüksek

Lösemi tedavisi kemoterapi ilaçları ile yapılır. İlaçlar, löseminin tipine göre farklılık gösterebilir. Kullanılacak olan ilaçların tipi, dozu, uygulama yolu tedaviyi yapacak hekim tarafından belirlenir. Kemoterapi süresi genellikle 24 ay sürer. Bazı türlerin tedavisinde kemik iliği nakli ilk seçenekken, bazılarında sadece hastalık tekrar ederse başvurulması gereken bir yöntem olarak öne çıkar. Ülkemizde lösemi tedavisinde ulaşılan başarı oranları, gerek kemoterapi gerekse kemik iliği nakliyle dünya standartlarındadır.

 


Löseminin tedavisinde olumlu tutum iyileşmeye etki ediyor!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.