Şanghay İşbirliği Örgütü AB’nin değil NATO’nun alternatifi olabilir

Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra gerginleşen ve son günlerde kopma noktasına gelen Türkiye – AB ilişkileri, Avrupa Parlamentosu’nda “Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecinin dondurulması” durumunun görüşmeye alınmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü AB’nin değil NATO'nun alternatifi olabilir

AP’den çıkabilecek olası bir olumsuz kararın Avrupa Birliği Liderler Zirvesi açısından bir bağlayıcılığı olmadığı özellikle vurgulanırken, AP’nin kararının liderler üzerinde bir kanaat uyandırabileceği de belirtiliyor.

Türkiye’nin AB ile son günlerde gerilen ilişkilerini ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelik tartışmalarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tevfik Mesut Eren; “Şanghay İşbirliği Örgütü olsa olsa NATO’nun alternatifi olabilir. Zira AB’nin dünya genelinde bir alternatifi yok. Türkiye ŞİÖ’ye üye olduğu anda kendisini NATO’nun dışında bulur” dedi.


“Müzakereler durursa bir daha başlamaz!”

AB ile süren müzakere sürecinin geçici olarak bile durdurulmasının Türkiye için büyük kayıp olacağını ifade eden Doç. Dr. Eren, “Eğer AB bu süreci durdurursa bir daha başlatmamız mümkün olmayabilir. Bu durdurma geçici olsa bile, AB ile ilişkilerde 2001 – 2004 arasında yakaladığımız o dinamiği yeniden yakalamamız son derece zor olur” dedi.

Türkiye’nin de ‘Biz AB hedefinden vaz geçiyoruz’ gibi bir yaklaşımımız olamayacağını ifade eden Doç. Dr. Eren, “Daha doğrusu böyle bir yaklaşım olmamalı. Türkiye’nin yüzü Tanzimat’tan bu yana Batı’ya dönüktür. Ayrıca AB üyeliği hedefi hükümetlere göre değişkenlik gösteren bir durum değildir. Bir devlet politikasıdır. Milli bir dava gibidir adeta. Örneğin bu yolda ilk adımları atmaya başlayan isimlere bakacak olursak, Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit… Değişen hükümet görüşlerine rağmen AB hedefi hep stabil bir devlet politikası olarak yürütüldü. 2000’li yılların ilk yarısında ise en parlak dönemini yaşadı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye – AB ilişkileri tarihinin en kötü döneminde”

avrup-birlig-ve-turkiye-iliskileri

Türkiye’nin AB ilişkileri bağlamında tarihinin en kötü döneminden geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Eren, “AB ile ilişkiler noktasında Türkiye’nin yıldızının parladığı dönemler 2004 ile 2007 tarihleri arasıydı. Hatırlarsanız o dönemlerde ilerleme raporları dahi oldukça az hacimli ve bizim için muazzam ifadeler barındıran metinlerdi. Bizi yerden yere vuran 90 – 100 sayfalık raporlar değildi.

Yine bu dönem Türkiye’nin en çok yabancı sermaye çektiği dönemdi. Tekrar bu dönemdeki dinamiği yakalamamız gerekiyor. Bunun için de duygusallıktan uzak davranarak, tekrar bir demokratikleşme hamlesi başlatmak zorundayız. Örneğin 17 Aralık 2004’te Türkiye’nin Kopenhag ve Maastricht kriterlerini yerine getirdiği tespit edilmişti. Bugün o ölçüm yapılsa bu kriterlerinin çok azının yerinde olduğunu görürüz” şeklinde konuştu.


“Gümrük Birliği sadece ticaret anlaşması değil”

AB ile ilişkileri koparmanın Gümrük Birliği üzerinden ekonomiye de büyük zararları olacağını ifade eden Doç. Dr. Eren, “AB ile olan ticaretimizin hacmi bugün 120 milyar doları bulmuş durumda. Avrupa’dan gelen doğrudan ve dolaylı yabancı yatırımların üçte ikisi AB üyesi ülkelerden geliyor. Türk sanayi Batı’ya Avrupa üretim zincirinin bir parçası haline gelmiş durumda. Bunlar bizim kolay kolay vazgeçeceğimiz şeyler değil” dedi.

Gümrük Birliği için sıkça dile getirilen “Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesinden doğan zarar 400 milyar dolar” ifadelerinin de gerçeğini yansıtmadığını ifade eden Doç. Dr. Eren, “Böyle bir rakamı kimin hesapladığı, kimin tespit ettiği belli olmadığı halde sıkça telaffuz ediliyor. Gümrük Birliği’ni de sadece ekonomik bir anlaşma olarak görmek de yanlış. Birçok medeni yaşam kriteri de Gümrük Birliği’nin içinde bulunuyor. Fikri ve sınai haklar, tüketici hakları, rekabet ölçeği gibi kriterler Gümrük Birliği sayesinde hayatımıza girdi. Rekabet Kurulu bu sayede kuruldu. Gümrük Birliği konusunda yaşadığımız en önemli handikap, üçüncü taraf ülkelerle yapılabilecek serbest ticaret antlaşmalarında görülüyor. Örneğin Brezilya, Meksika gibi ülkelerin AB ile serbest ticaret antlaşmaları var. Ancak Türkiye ile imzalayamıyorlar. Hem de mevzuatta ‘Bu konuda Türkiye’nin de görüşü alınacaktır’ hükmü geçtiği halde imzalayamıyorlar. Bu konunun çözülmesi lazım. Bununla ilgili de bir revizyon söz konusu” diye konuştu.

“Şanghay Beşlisi’ne üye olursak NATO’nun dışında kalırız”

Türkiye’nin AB ile yaşadığı gerilimli süreçlerde zaman zaman gündeme gelen Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğinin ise Türkiye’ye faydadan çok zarar getireceğini düşündüğünü söyleyen Doç. Dr. Eren, “Böyle bir gelişme durumunda yaşanacakları düşünmek bile istemiyorum.

Örneğin Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olursa bir anda kendisini NATO’nun dışında bulur. Zira Şanghay Beşlisi zannedildiği gibi Avrupa Birliği’nin değil, NATO’nun alternatifi olabilir ancak. Zira Şanghay Beşlisi sınır çatışmalarını önleme, terörizmi önleme gibi konulara eğilmiş güvenlik eksenli bir örgütlenme yapısı arz ediyor.


Temel amaçları olan serbest ticaret konusunu hala çözümleyemediler. AB ise ‘supranational’ denen ‘uluslarüstü’ bir örgütlenme. Yani siyasi bir egemenlik paylaşımı var. AB’ye alternatif bir örgütlenme yapısı dünya genelinde yok şu anda. Zira AB sadece siyasi ve idari bir örgütlenme değil, bir medeniyet projesidir. Bundan başka Türkiye’ye yatırım neredeyse tamamen Batı’dan geliyor. Böyle bir durumda bu yatırım akışı anında durur. Zira Batı ekonomisinin, AB’nin alım gücü ABD dışında hiçbir coğrafyada yok” dedi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında müzakereleri dondurma kararı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.