TEOG 1. Oturum: Türkçe Matematik ve Din Kültürü değerlendirmesi

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavı birinci oturumu olan TEOG-1 sona erdi. İlk oturumdaki Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının değerlendirmesi… 

TEOG 1. Oturum: Türkçe Matematik ve Din Kültürü değerlendirmesi

İlk oturumda; 20 Türkçe, 20 Matematik ve 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu olmak üzere toplamda 60 soru soruldu. Fen ve Teknoloji, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizceden oluşan 60 soruluk 2’nci oturum ise yarın yapılacak.

Sınav sorularını değerlendiren Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları; “Türkçe dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen, Matematik yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bilgi, dikkat, okuma- anlama ve yorumlama becerisini ölçen bir sınavdı” yorumlarında bulundu.


TEOG Türkçe soruları değerlendirmesi

Tülay Uğurludural – Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı

Türkçe, dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen seçici bir sınavdı. Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:

Kazanımlar

 

Merkezi Sınav

Soru Sayısı

Sözcükte anlam kazanımları Sözcüğün ve söz öbeğinin cümleye kattığı anlam, anlam ilişkileri 3
Cümlede anlam kazanımları Cümleyle çelişen ifade, çıkarılacak kesin yargı ve amaç-sonuç ilişkisi 3
Paragrafta anlam kazanımları Paragrafta konu, ana ve yardımcı düşünce, düşünce akışı, paragraf  tamamlama, dil ve anlatım özellikleri,  hikâye unsurları 8
Dil bilgisi kazanımları Fiilimsiler ve cümlenin ögeleri 3
Noktalama işaretleri kazanımları İki nokta, üç nokta, noktalı virgül, nokta 1
Yazım kuralları kazanımları Büyük harflerin kullanımı, yazımı karıştırılan sözcükler, kısaltmaların yazımı 1
Edebi tür kazanımları Biyografi 1

Kazanımlar doğrultusundaki Türkçe sorularının geçen yıllardaki TEOG sınavlarına göre daha ayırt edici olduğu söylenebilir. Bu sınavda zorluk derecesinin yüksek olduğu birkaç soru dikkat çekmektedir. Öğrenciler; sözcükte anlam, paragrafta dil ve anlatım ve edebî türe ait sorularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir. “unutmak” sözcüğüyle ilgili soruda verilen cümleler için belirtilen anlamlar tam örtüşmediğinden öğrencilerin çoğu bu soruda ikileme düşmüştür. Öğrenciler; sözcükte anlam, paragrafta dil ve anlatım ve edebî türe ait sorularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Yazım, noktalama, fiilimsi ve öge soruları cevabı net olan ama bilgiye hakim olmayı gerektiren sorulardır.

Sınavda sayıca ağırlıklı olan paragraf soruları ise çözüm teknikleriyle analiz edilerek cevaplanmayı gerekli kılmıştır. Türkçe sınavını genel olarak değerlendirdiğimizde soruların dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen seçici bir sınav olduğu gözlemlenmiştir.

TEOG Matematik soruları değerlendirmesi

Yahya Cemali – Bahçeşehir Okulları Matematik Bölüm Başkanı;

“Matematik, yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği sınavdı.”

Sınav, genel olarak kazanımların açıkça sorgulandığı, okuduğunu anlama ve adım adım işlem yapma becerisinin ön planda olduğu bir sınavdır. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Sınav orta güçlükte, yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur.

Problem olarak sorulan sorular, anlamlı okuma becerisi ve adım adım işlem yapma becerisi gerektirdiğinden öğrencileri zorlayan sorular olmuşlardır. Özellikle kareköklü sayılar konusunun üç sorusu öğrencileri zorlamıştır.

İfadeleri açık ve net olan sınav sorularından yedi tanesi, çözüm yapılıp cevabı bulunan türden değil, tek tek seçenekler kullanılarak cevabı bulunabilecek türdendir.

TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları değerlendirmesi

Yasemin Arayan –Bahçeşehir Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bilgi, dikkat, okuma- anlama ve yorumlama becerisini ölçen bir sınavdı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:

Kazanımlar

 

Merkezi Sınav


Soru Sayısı

Kaza ve kader kavramını açıklar. 1
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını açıklar. 3
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 2
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. 4
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 1
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.  2
Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.  1
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.  2

Sınav 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde bilgi ile birlikte okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Geçen seneki Merkezi Ortak Sınav 1 sorularıyla karşılaştırdığımızda bu yıl ki soruların daha ayırt edici olduğu gözlemlenmiştir. Akıl ve irade ile ilgili soruda anlatılan hikayenin öğrenciler tarafından yanlış yorumlamaya müsait olduğu ve Ayete-l Kürsi’nin anlamı ile ilgili sorunun ancak bilgiye hakim öğrenciler tarafından yapılabileceği söylenebilir.

ERA Koleji’nden TEOG-1 sorularının değerlendirmesi

ERA Okulları’nın deneyimli öğretmenleri, TEOG’a giren öğrenciler ve veliler için ilk gün yapılan Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini değerlendirdi.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bugün girdiği İlk gün TEOG Sınavı’nda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri sınavları vardı. Her dersten toplam 20’şer soru soruldu ve öğrencilere 40’ar dakika süre verildi. Yine her sınav sonrasında olduğu gibi bazı sorular öğrencilere zor bazıları ise çok kolay geldi. Aileler ve sınava giren gençler, bu konuyu tartışırken, ERA Okulları’nın deneyimli eğitimcilerine TEOG sınavı sorularını nasıl bulduklarını sorduk.

TEOG Türkçe soruları değerlendirmesi

2016 Kasım Türkçe testi genel itibariyle açık, net cevaplı, rahatlıkla çözülebilecek nitelikte sorulardan oluşmaktadır. Her zamanki gibi anlam bilgisi sorularının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Anlam bilgisi soruları açık ve net olduğu için dilbilgisi soruları eleyici niteliktedir. Özellikle D kitapçığında 19. soru öğrencileri zorlayabilir. Anlam bilgisi sorularında ise yine D kitapçığında 2, 6, 9 ve 16. sorular öğrencileri kısmen de olsa düşündürecek niteliktedir. Soru tarzı olarak gittikçe OKS’ye benzer tarzda sorular sorulmaya başlandığını gözlemlemekteyiz. Soruların konularına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sözcükte anlam 2 soru, cümlede anlamda 4 soru, paragrafta anlam 8 soru, yazı türleri 1 soru, cümlenin ögeleri 2 soru, fiilimsi 1 soru ,yazım kuralları 1 soru, noktalama işaretleri 1 soru olarak dağılım gerçekleşti.

TEOG Matematik soruları değerlendirmesi

2016 – 2017 eğitim yılında 8.sınıf matematik yeni müfredatı ilk kez uygulanıyor. Dolayısıyla yeni müfredatı içeren merkezî yazılı da ilk kez uygulanıyor. Aşamalı olarak müfredatın hafiflemesi ile sınav sorularının da eskiye göre çok farklı olduğunu görüyoruz. Kazanımı ölçen, daha az yorum gerektirenden sorular sorulmaktadır.

Bu yılki sorular geçen yıllarınkinden daha kolaydır. Sorular açık, anlaşılırdır. Hatalı soru yoktur. Meb’in açıkladığı kazanım içeriği ve sırası doğrultusunda hazırlanmıştır.

Matematik dersi bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için geçmiş yıllardan gelen bilgilerin öğrenilmiş olmasına ve öğrencinin bu bilgileri kullanabilme becerisine bağlıdır. Soruların çözüm oranının düşük olması sadece 8. Sınıf konularının öğrenilmemiş olmasından kaynaklanmamaktadır. Ayrıca öğrencinin öngörüsü ve yorumu önemlidir.

Sınavın en seçici sorusu sayı doğrusu sorusudur. Öğrencinin muhakeme gücünü de ölçen bir sorudur. Bunun dışında diğerlerinden daha seçici olan sorular A ve B sayılarının ekoku’nun ebobu’na oranının sorulduğu soru, aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15 verilmiş çarpımı hangisi olamaz sorusu, ülkeler arası bir toplantıya katılan kişiler sorusu ve alanı 64 cm2 ve 144 cm2 olan bir karenin çevresinin sorulduğu sorudur.

TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları değerlendirmesi

2016 – 2017 Eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılan 1. TEOG sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular incelendiğinde bir önceki yıla göre daha ayırt edici sorular olduğu anlaşılmaktadır.Sorular genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir. 20 soruluk testte 2 soruda öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmek istendiği söylenebilir. Sorular, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim-öğretim döneminin başında yayımladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde gelmiştir.

Soruların ünite dağılımları 1. Ünite (Kaza ve Kader): 18 Soru, 2. Ünite (Zekât, Hac ve Kurban İbadeti): 2 Soru

Sınav soruları incelendiğinde müfredat dışı veya hatalı soru olmadığı gözlemlenmiştir. Sorular genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olup 12. ve 20. sorularda öğrencilerin gerekli bilgileri kullanarak soruları çözebileceği görülmüştür.


Soruların büyük bir kısmı güncel hayattan örneklerle öğrencilere aktarılmıştır. Bu sorulardan bir tanesinde son dönemde yaşanan 15 Temmuz olayına vurgu yapılmıştır. Bu konu, 1. ünitedeki tevekkül, toplumsal yasa, irade ve sorumluluk konularıyla ilişkilendirilmiştir.

İlk 500 üniversiteye girene YGS ve LYS sınav şartı kaldırıldı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.