Abonelik sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Hukukçular, çağrı merkezleri aracılığıyla yapılan bildirimlerin bağlayıcı olmayabileceğini, tüketicilerin zor durumda kalmamaları için başvurularını somut delile dayandırmalarını öneriyor.

Abonelik sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Bankalar, GSM operatörleri, internet ve uydu servis sağlayıcıları gibi kurumlardan aldığınız hizmetlerden vazgeçmek ya da değişikliğe gitmek istiyorsanız, bu talebinizi ilgili kuruma yazılı olarak bildirmenizde fayda var.

Aldığınız hizmette bir değişiklik yapmak ya da hizmeti iptal etmek istiyorsanız bu işlemi çağrı merkezleri aracılığıyla değil, yazılı olarak yapın. Bu uyarıyı hukukçular yapıyor.


Avukat Cevat Kazma, “Telefondan yapılan bildirimlerin kayda geçmemesi ya da dikkate alınmaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Tüketici, aldığı hizmeti iptal ettirdiğini düşünürken karşısına çıkan borç nedeniyle icra dosyasıyla karşı karşıya kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

İptal talepleri

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 23. Maddesi’ne göre fesih bildirimlerinin kağıt üzerinde ya da veri saklayıcısı ile satıcı/sağlayıcıya yöneltilmiş olması gerektiğini ifade eden Avukat Cevat Kazma, tüketiciler için en sağlıklı yolun yazılı bildirimler olduğunu belirtti.

23.Madde’ye göre;

  • Fesih bildiriminin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
  • Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.
  • Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

Fesih bildirimiyle ilgili yaşanabilecek problemlerde, tüketicinin elinde belge olmaması halinde sunacağı hiçbir delilin olmayacağını ifade eden Cevat Kazma, bu bildirimleri e-posta, iade-i taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile yapılması konusunda uyarılarda bulundu.


Böylece tüketicinin elinde somut bir delil olacağını ve olası bir mağduriyetin bu sayede giderilebileceğini söyledi.

Havayolları ile seyahat eden yolcuların hukuksal hakları neler?