Beyin Ağları Modellemesi Projesi: Alzheimer’da erken teşhis

Boğaziçi Üniversitesi liderliğinde, İstanbul ve Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ekip, Alzheimer hastalığının erken teşhisi için çok önemli verilerin elde edileceği “Beyin Ağları Modellemesi Projesi” başlattı.

Alzheimer'da erken teşhis: "Beyin Ağları Modellemesi Projesi"

Proje ile nörodejeneratif hastalıkların oluşumu, ilerlemesi ve etkilerine dair sorulara cevap verebilecek yeni kapsamlı veri analizi yöntemleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK destekli projede disiplinler-arası yaklaşımla farklı uzmanlık alanlarından isimler yer alırken projenin liderliğini Boğaziçi Üniversitesi üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Acar, mühendislik, fizik, matematik, nöroloji gibi farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı projede Alzheimer odaklı olmak üzere nörolojik hastalıkların nasıl oluştuğuna ve hastada nasıl ilerlediğine dair önemli bulgulara erişilmesini amaçladıklarını söyledi.


Doç Dr. Burak Acar projeyi şöyle anlattı: “Çok merkezli, inter-disipliner bir proje yürütüyoruz. Projenin tıp ayağını İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi nöroloji anabilim dalından bölüm başkanı Hakan Gürvit, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Başar Bilgiç ve fizyoloji anabilim dalından Tamer Demiralp oluşturuyor.

Proje kapsamında 100 hastaya klinik testler uygulanıyor ve bu testler raporlanıyor. Nöroloji uzmanları bizim ekibimize Alzheimer’ı tıbbi açıdan anlatırken biz de onlardan aldığımız bilgiyi mühendislik diline çevirerek açık olan sorulara nasıl bir yöntemle cevap verebileceğimizi araştırıyoruz. Proje grubunda yer alan matematikçi ve fizikçiler ise alınan verilerin istatiksel analizi üzerinde çalışıyorlar.


Alzheimer'da erken teşhis

Bu kapsamda farklı grupların multi-modal beyin ağları arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların nerede olduğunu; bu farkların hastalığın farklı evrelerindeki gelişimini; ağ özelliklerine dayalı yeni biyo-işaretleyici tanımlamalarını araştırıyoruz.”

Proje kapsamında altı aylık ve üç yıllık kapsamlı birer yol haritası belirlediklerini ifade eden Acar ilk etapta mevcut verinin analizini yapacaklarını; ardından aynı hastaları yeniden incelemeyi planladıklarını belirtti.


Acar uzun vadede hedeflerini ise şöyle özetledi: “Ağ modellerinin oluşturulmasına yeni öneriler getirip farklı şekillerde ağ modelleri oluşturup bunları istatistiksel olarak analiz etmek istiyoruz, gruplar arasındaki ayrımı, hastalığın seyrini daha iyi gösterebilir miyiz diye bakmak istiyoruz. Daha sonra da tekrar aynı hastaları inceleyebilirsek, bu analizleri üç -dört yıl tekrarlayabilirsek daha enteresan sonuçlar da çıkabilir. Elde edeceğimiz büyük veriyle araştırma grubu olarak uluslararası projelerde aranan bir partner olacağımızı düşünüyoruz.”

Kişilik değişikliği ‘Alzheimer’ habercisi olabilir