Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için son dört gün!

Genel Sağlık Sigortası için faiz, gecikme zammı ve ceza ödememek için yükümlüler 2 Ocak’a kadar en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidip, gelir testini yaptırmak zorunda…

Genel Sağlık Sigortası borçları için son dört gün!

1 Ocak 2012’de zorunlu hale gelen genel sağlık sigortasıyla, Türkiye’deki herkes sağlık harcamalarında devlet güvencesine kavuştu.

Bu güvenceyle birlikte okullarından yeni mezun olan, çalışmayan, gelir ve aylık bağlanmayan, yarı zamanlı çalışan ve bakmakla yükümlü kapsamına girmeyenler için gelir testi zorunluluğu getirildi. Ancak zorunlu gelir testine uyulmaması ve ödenmeyen primler sebebiyle 6 milyon kişi, GSS nedeniyle devlete 10 milyar 35 milyon TL borçlandı.


GSS kapsamında zorunlu gelir testi yaptırmayanlar, dikkat… KPMG Türkiye SGK Hizmetleri Lideri Taner Aydaner uyardı:

Peşin ödemede faiz ve gecikme zammı siliniyor

Taner Aydaner GSS’deki son fırsatı anlattı, gelir testini yaptırmayanları uyardı:


“6736 sayılı Kanun’la GSS borçlularına yeni bir şans tanındı. Bu fırsat, daha önce teste girmeyenlere, 2 Ocak’a kadar testi tamamlamaları halinde borçlarının faiz ve gecikme cezası silinerek anaparayı taksitle ya da peşin ödeme imkanı tanıyor. Uygulama, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda gerçekleştiriliyor. 2 Ocak’a kadar testi yaptıranlar kısmi aftan yararlanabiliyor. Teste girdikten sonra çıkan borcunu peşin ödeyenlerin faiz, gecikme zammı ve cezaları siliniyor. Yani borcunun sadece ana parasını ödüyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler ise gecikme zammı ile cezadan kurtuluyor.”

Sağlık hizmetine kavuşacaklar

sağlık hizmeti

Aydaner, “Bunun yanı sıra GSS gelir testine girenler sadece borçtan kurtulmuş olmuyor, borçları nedeniyle hizmetlerinden yararlanamayan bu kişiler, yapılandırma sonrasında ilk taksiti ödedikten sonra sağlık hizmeti almaya da başlayabilecekler” dedi.

Farklı çalışmalar var

Bu konuyla ilgili farklı çalışmaların yürütüldüğünü belirten Aydaner, şu bilgiyi verdi:


“Bu projeler arasında GSS prim tutarlarının 50 TL’ye sabitlenmesi bulunuyor. Bu çalışmayla birlikte hem vatandaşların ödemesinin hem de SGK’nın takip ve tahsilatının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Şu anda gelir testi kapsamında;

  • Aylık geliri 549 TL’den az olanların primleri devlet tarafından karşılanıyor,
  • Aylık geliri 549 TL’den 1.647 TL’ye kadar olanlar 65,88 TL,
  • Aylık geliri 1.647 TL’den 3.294 TL’ye kadar olanlar 197,64 TL
  • Aylık geliri 3.294 TL’den fazla olanlar 395, 28 TL genel sağlık sigortası primi ödüyor.”

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri işveren vekili olabilir mi?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.