Teknolojiye uzak kalmak küresel ticareti nasıl etkiliyor?

2016 Küresel Ticaret Yönetimi Anketi’ne göre küresel ticaretin önündeki en büyük engel; sektörün hızla gelişen teknolojiden uzak kalması…

Teknolojiye uzak kalmak küresel ticareti nasıl etkiliyor?

30 ülkeden bin 700’den fazla ticaret profesyonelinin katıldığı anket, şirketlerin serbest ticari anlaşmalarla sağlanan avantajlardan haberdar olmadığını, ürünlerinin gümrüklerdeki durumunu da manuel tasnif ettiğini ortaya koyuyor. Bu sonuca rağmen sektör otomatikleşmeye sıcak bakmıyor.

KPMG ve Thomson Reuters’in ortak düzenledikleri yıllık 2016 Küresel Ticaret Yönetimi Anketi, tüm dünyadaki ticaret ve tedarik zinciri departmanlarının hızlı değişime uyum sağlamak ve başarıyı artırmak için gereken sistem ile süreçlere sahip olmadıklarını ortaya koydu.


Bu yılki ankette operasyonel uygulamalar, riskler ve küresel ticaret departmanlarını etkileyen zorluklar hakkında sorulara yanıt arandı. Genel dinamikler, trendler ve büyüme fırsatları hem bölgesel hem de küresel seviyede araştırıldı.

Araştırmaya göre ithalat ve ihracat faaliyetleri etrafında şekillenen küresel ticaret süreçleri ağırlıklı olarak manuel gerçekleştiriliyor. Bu da zaman alan bir sürece neden oluyor. Ayrıca serbest ticaret anlaşmaları ya da ilgili ürünle ilgili gümrük mevzuatlarına ulaşmakta güçlük çekiliyor.

Teknoloji için gerekli fon ayrılmıyor

Araştırmaya göre, katılımcılar otomatikleştirilmiş süreçlere ihtiyaç olduğu gerçeğini kabul etseler de gerekli fonları ve desteği sağlama konusunda kuruluş bünyesinde pek çok sorun olduğu görülüyor. Sınıflandırma ve transfer fiyatlandırması başlıca güçlükler olarak sıralanıyor. Yürürlüktekilerden bile henüz tam olarak faydalanılmayan yeni ticaret anlaşmalarının onaylanması konusunda da önemli tartışmalar yaşanıyor.


Manuel süreçler ticareti yavaşlatıyor

Teknolojiye uzak kalmak

İthalat ve ihracatın günlük operasyonları, ticaret ekiplerinin uzun zamanını alıyor. Özellikle kısıtlı ürün taraması yapmak gibi zorunluluklar zaman kaybının başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

Küresel ticarette otomasyon kullanılmıyor

Anketi değerlendiren KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Murat Palaoğlu, şirketlere serbest ticaret anlaşma ve bölgelerinden yeterince yararlanabilmek için otomasyon uygulamaları öneriyor.

Ancak katılımcıların sadece yüzde 34’ü ithalat ve ihracat faaliyetlerini küresel bir ticaret yönetim sistemiyle idare ediyor. Küresel ticaret yönetimi sistemi kullanımında en yüksek oran yüzde 42 ile Kuzey Amerika’da, en düşük oran ise yüzde 21 ile Asya’da… Ankete göre, küresel ticaret otomasyon sistemlerinden haberdar olma oranı ABD’de yüzde 58 iken Asya ülkelerinde bu oran yüzde 27’de kaldı.

Serbest ticaret anlaşmaları bilinmiyor

Ankette yer alan; “Ülkenizde sunulan ve ürünlerinizle ilgili olan tüm serbest ticaret anlaşmalarından faydalanabiliyor musunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 77’si ‘Hayır’ cevabı verirken yüzde 23’ü ‘Evet’ dedi. Araştırmanın ABD bölümünde sorulan “Trans-Pasifik anlaşmasını kullanma konusunda hazırlıklara başladınız mı?” şeklindeki soruyu da katılımcıların yüzde 68’i ‘Hayır’, yüzde 32’si ‘Evet’ diye yanıtladı. Murat Palaoğlu, bu konuda en iyi çözümün otomasyona geçmek olduğunu vurguladı.

Katılımcıların yüzde 91’i ürün sınıflamasında sorun yaşıyor


Anketin bir diğer önemli sonucu da ürün sınıflamasında yaşanan sorunlar oldu. Ankete katılanların yüzde 91’i doğru ürün sınıflandırması yapmakta zorlandığını belirtti. Bu sonuç tüm sektörler için geçerli. Katılımcılar şirketlerinde gümrük tarifesi sınıflandırmasını yüzde 49 oranında bir uzmanın, yüzde 30 oranında da gümrük komisyoncusunun yaptığını belirtti. Murat Palaoğlu, otomasyonun bu soruna da çözüm olacağını belirtti.

E-ticaret yasası, tüketicilere ve şirketlere neler getirdi?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.