Turizm Bakanlığı “Kültür”den ayrılmalı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayrılma önerisi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu ve Anatolia Turizm Akademisi işbirliğiyle düzenlenen 11. Turizm Eğitimi Arama Konferansı’na damgasını vurdu.

Turizm Bakanlığı, 'Kültür'den ayrılsın!

Konferansın sonuç bildirisinde, kültür ve turizm arasında kan uyuşmazlığı bulunduğuna dikkat çekilerek, turizmin ilk kurulduğu yıllarda olduğu gibi, “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı” adı altında yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürgüp Dinler Otel’de iki gün boyunca devam eden konferansta, aralarında Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Başkanı Kerem Köfteoğlu’nun yanı sıra, turizmci ve akademisyenlerin bulunduğu davetliler, Kapadokya bölgesinin krizden çıkış reçetesinin 10 maddesini yazdı.


Konferansın sonunda hazırlanan sonuç bildirisinde, mevcut durumda kültür ve turizmi aynı bünyede barındıran bakanlıkta kan uyuşmazlığı sorunu yaşandığına dikkat çekildi. Ülke tanıtımının günümüzde son derece önemli hale geldiğini belirten katılımcılar, turizmin 1963 – 1982 yıllarındaki gibi, “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı” adı altında ayrı bakanlık tarafından yönetilmeye ihtiyacı olduğu görüşünde uzlaştı.


Turizmde sıkıntılar yaşayan Kapadokya bölgesinin krizden çıkış yollarını ortak akıl yürütme yöntemi ve çözüm yollarıyla tartışan katılımcılar, sıkıntıların aşılması için mevzuatta yapılacak değişikliklerle, işçi ve işverenin kriz dönemini az hasarla atlatabileceğini belirttiler.

Bu arada katılımcılar, Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nda açılan Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi’ni de gezdi. Anatolia Turizm Akademisi yöneticisi, aynı zamanda Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması Komite Başkanı, Prof. Dr. Nazmi Kozak, katılımcılara söz konusu yarışmayı 2009’dan beri TUYED ile işbirliği halinde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, katılımcılara yarışmayla ilgili bilgi verdi.


11. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nda kültür ve turizm arasında kan uyuşmazlığıne 10 çözüm önerisi şöyle ortaya çıktı:

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrılsın, sektör Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı altında yönetilsin,
  2. İmajı düzeltmeye yönelik tanıtım ile yurtdışı fuarlara katılıma ağırlık verilsin,
  3. Yeni bulunan yer altı şehirlerine dizi filmlerde yer verilsin, yabancı ülkelerin TV’lerinde oynatılsın,
  4. Yeni pazarların talep ve beklentileri doğrultusunda ürün çeşitlemesine gidilsin,
  5. Vadilerin doğal dokusunu bozan ATV’lerin kullanımı yasal sınırlara çekilsin,
  6. Bölgede nem oranını artırıp doğal oluşumları aşındıran HES’lerin işlevine son verilsin,
  7. Tanıtımlarda dijital medyanın sunduğu tüm imkanlar daha etkin kullanılsın,
  8. Kurumlararası iletişimi hızlandıracak Kapadokya Turizm Konseyi kurulsun,
  9. Halkın turizm konusunda bilgilendirilmesi konusunda muhtarlarla işbirliği yapılsın,
  10. STK’lar bölgenin tarihi, kültürü ve coğrafyası tanıtıcı etkinliklerini arttırsın.

Turizmde “Her şey dahil” sisteminin zararları nelerdir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.