Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Uluslararası Seyahat ve Turizm Araştırması sonuçlarına göre, önümüzdeki on yılda uluslararası seyahatlerde tüm dünyada büyük bir artış gerçekleşecek.

Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Visa Inc. tarafından küresel ölçekte gerçekleştirilen Uluslararası Seyahat ve Turizm Araştırması, önümüzdeki 10 yıl içinde uluslararası seyahatlerde büyük artış gerçekleşeceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre; 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 282 milyon hane, yılda en az bir uluslararası seyahat planlayacak.

Araştırma, Türkiye ile ilgili de çarpıcı bir veriyi ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türklerin uluslararası seyahat harcamalarının on yıl içinde 3 milyar artış göstererek 7 milyar dolara çıkması öngörülüyor.


Araştırmaya göre 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 282 milyon hane, yılda en az bir uluslararası seyahat planlayacak. Bu sayı 2015 yılına göre yüzde 35’e yakın bir artışa işaret ediyor. Küresel anlamda uluslararası seyahatlere yapılan yıllık harcamalar ise 2025 yılında 1.5 trilyon dolara ulaşacak.

Uluslararası seyahat etmesi muhtemel hane halkının yılık ortalama harcama tutarının ise 5.305 dolara ulaşması öngörülüyor. Bu artışta rol oynayan etkenler arasında küresel boyutta büyüyen orta sınıf, internete erişimin artması, pek çok ülkede giderek gelişen ulaşım altyapısı ve seyahat için çok daha fazla zamanı olan yaşlı nüfusun artması yer alıyor.

Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Uluslararası Seyahat ve Turizm Araştırması, Türkiye ile ilgili de çarpıcı verileri ortaya koyuyor. Araştırmada, Türkiye’den yurtdışına gidenlerin ziyaret ettiği ortalama ülke sayısının 7 olduğu belirtilirken harcamalara ilişkin öngörülere de yer verildi. Araştırmaya göre Türklerin uluslararası seyahat harcamalarının on yıl içinde 3 milyar artış göstererek 7 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Verilere göre, seyahat eden hane halkı başına düşen yıllık yurtdışı seyahat harcaması 2015 yılında 1,177 dolarken bu rakam 2025 yılında 1,355 dolara çıkacak.

Araştırma, Türkiye’de uluslararası seyahat harcaması yapan hane halkının yaklaşık % 90’ının yıllık gelirinin 20 -150 bin dolar arası, geri kalan yüzdenin yılık gelirinin ise 150 bin dolar üstü olduğunu gösteriyor. Uluslararası seyahat harcamalarının 10 yıl boyunca her yıl büyüme yüzdesine bakıldığında ise yıllık geliri 20 ila150 bin dolar olan kesimin büyüme oranı %5.9, 150 bin dolar üstü yıllık geliri olan kesimin büyüme oranı ise %6.2 olarak öngörülüyor.

Türkiye’deki internet kullanıcısı sayısı ve cep telefonu sahipliğine ilişkin öngörülere göre ise, 2005 yılında 100 kişiye düşen cep telefonu adedi 64.4 iken bu rakamın 2025 yılında % 116,1’e çıkması bekleniyor. İnternet kullanımına baktığımızda ise 2005 yılında her 100 kişinin 15.5’i internet kullanıcısı iken 2025 yılında bu sayının 70’e ulaşması öngörülüyor.


En çok Çinliler uluslararası seyahate para harcayacak

çinliler daha çok seyahat edecek

2025 yılı itibarıyla en fazla uluslararası seyahat harcaması yapması öngörülen ilk 10 ülke arasında Çin ilk sırada yer aldı. Verilere göre, 2015 yılında 137 milyar dolar harcayan Çin hane halkının, on yıl içinde harcamalarını %86 artırarak yaklaşık 255 milyar dolar harcaması bekleniyor. Listede ikinci sırada yer alan ABD’nin harcamalarında ise on yılda %33; üçüncü sıradaki Almanya’da ise % 31’lik artış öngörülüyor.

Oxford Economics tarafından gerçekleştirilen araştırmada, seyahat harcamalarıyla ilgili geleceğe dönük projeksiyonlar ülkeler ve bölgeler bazında analiz edildi. Araştırmada tüm dünyadaki Visa kredi kartı sahiplerinin mevcut yolculuk davranışları incelenerek sektör içi tahminlerle ve seyahat alanında yapılan geleceğe yönelik projeksiyonlarla birleştirildi. Visa araştırması öngörülerine göre, 2015 yılında hane başına 4,644 dolar olan ortalama uluslararası yolculuk harcaması 2025 yılı itibarıyla ortalama yılda 5,305 dolara ulaşacak.

2025 yılında tahmin edilen küresel yolculuk harcamaları bazında ilk 10 ülke:

Sıra Ülke

2015

2025

Artış yüzdesi

1 Çin Halk Cumhuriyeti $137.0 $255.4 86
2 Amerika Birleşik Devletleri $101.0 $134.1 33
3 Almanya $74.4 $97.6 31
4 Birleşik Krallık $61.3 $96.9 58
5 Rus Federasyonu $22.6 $49.1 118
6 Hong Kong, Çin $26.7 $47.4 78
7 Singapur $22.5 $44.9 99
8 Fransa $37.4 $43.9 17
9 Brezilya $18.3 $37.8 106
10 Güney Kore $21.1 $34.3 63
34 Türkiye $4 $7 75

Yılda 20 bin ABD dolarından fazla geliri olan hane halkının 2025 yılı itibarıyla yapması tahmin edilen yıllık seyahat harcamaları (Rakamlar milyar ABD doları cinsinden hesaplanmıştır (2015 yılı sabit fiyatlar).

Daha yaşlı bir “yolcu kitlesi” geliyor


Visa Inc. Baş Ekonomisti Wayne Best, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Demografik değişimler ve yurtdışı seyahatleri daha kolay ve ekonomik hale getiren teknolojik gelişmeler sayesinde uluslararası seyahate çıkmak gelecekte daha yaygın ve kolay hale gelecek. Böylece giderek büyüyen oranda gelirinin büyük bir bölümünü yurtdışı seyahate ayıran bir yolcu kitlesi ortaya çıkacaktır. Geleceğin seyahat edenleri, ise bugünün uluslararası seyahat eden kitlesinden çok daha farklı olacak ve büyük olasılıkla gelişmekte olan pazarlardan gelen daha yaşlı bir kitle olacak.”

Küresel araştırma raporunun öne çıkan bulgularını şöyle sıralayabiliriz:

  • Yeni bir Küresel Yolcu Kitlesinin Yükselişi: Dünya çapında gelir düzeylerinin artışı yeni bir “yolcu kitlesi” yaratıyor. Araştırmaya göre; tüm dünyada yılda en az 20.000 dolar gelire sahip haneler, günümüzdeki yurtdışı seyahat harcamalarının yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor. 2025 yılı itibarıyla ise küresel hanelerin neredeyse yarısının (945 milyon) bu gelir aralığında yer alarak uluslararası seyahat harcaması yapacağı ve bunların da daha çok Çin, Rusya ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlardan geleceği tahmin ediliyor.
  • Küresel Yaşlanma: 2025 yılı itibarıyla, 65 yaş üstü yolcular yaptıkları uluslararası seyahatlerinin sayısını iki katına çıkaracak ve yapmaları beklenen 180 milyon seyahat; uluslararası seyahatlerin sekizde birini oluşturacak. Araştırma sonuçları, yaşlı yolcuların yüksek maliyetli ve konforlu uzun yolculukları gerçekleştirmek için yeterli gelirleri olacağını gösteriyor. Yaşlanan nüfusun, tedavi amaçlı yapacakları seyahatler ise gelecekte “sağlık turizmi” gibi trendleri gündeme getirecek.
  • Mobil ve Dijital Dünyayla Artan Etkileşim: Globalleşme ve teknolojinin güçleri birleşince erişim de genişliyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde 340’tan fazla yeni havalimanı inşa edilmesi bekleniyor. Bu havalimanları yeni rotalar ve seyahat noktaları yaratarak yurtdışı gezilerinin hem daha kolay hem de daha rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. İnternet erişiminin yaygınlaşması ve dünya çapında mobil cihazların çoğalmasıyla farklı seyahat seçenekleri de ortaya çıkacak. Dijital ortamda artan erişim, bir yandan seyahatlerin önceden planlamadan anlık kararlarla yapılabilmesini sağlarken bir yandan da kişiye özel seyahat ve farklı turizm seçeneklerinin oluşmasını sağlayacak.

Boris Johnson: AB ile vizesiz seyahat için Türkiye örneği


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.