16 maddeyle 3 yeni OHAL KHK’sı ne getiriyor?

6 Ocak tarihli Olağanüstü hâl (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni KHK ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. İşte 16 maddede yeni OHAL KHK’ları…

6 ocak 2017 üç kanun hükmünde kararname khk ohal olağanüstü hal

1- 631 akademisyen atıldı

631 akademisyen de devlet görevinden çıkarıldı. Ayrıca üniversite bünyelerinde çalışan 155 idari personel de kamudan atıldı.

Akademisyenler arasında ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi üyesi olanlar da yer alıyor.


2- Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek

Yeni KHK’lar ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

3- Özel güvenlik görevlileri silah taşıyabilecek

Özel güvenliğe silah yetkisi düzenleniyor. Özel güvenlikler silah taşıyabilecek.

680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik
görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

4- Uzman onbaşı ve çavuşlar ile ilgili düzenleme

İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek.

5- Vatandaşlıktan çıkarma

Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, “yurda dön” ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

6- Yayın yasağı düzenlemesi

680 sayılı kararname ile yayın yasakları konusunda düzenleme getirildi.

Buna göre, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programlarına bir gün durdurulur. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında onbeş güne kadar, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilir. 

7- Medya kuruluşlarının lisans başvuruları ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle reddedilebilecek!

680 sayılı KHK ile medya kuruluşlarının lisans başvurularının reddedilmesi de kolaylaştırıldı. Buna göre, RTÜK, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.

Ayrıcak KHK’da şu hüküm yer aldı:

“Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir.”


8- Bilişim suçlarından hâkim izni alınmaksızın veri trafiği izlenebilecek

680 sayılı KHK ile polislerin görev ve yetkilerini belirleyen kanunda da değişiklik yapıldı. Buna göre, yazılı suçların önlenmesi amacıyla mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürünün veya İstihbarat Dairesi Başkanı’nın izniyle yapılan işlemlere, bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının izni ile “internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen verilerin” incelenmesi de eklendi.

9- 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı

679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3’ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si komiser yardımcısı ve 3’ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.

Araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

10- Kamu personeli yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecek

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

11- İlişiği kesilen korucular, tekrar göreve çağrılabilecek

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanı’nın uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek. 

12- 60 polisin rütbesi söküldü

Rütbesi sökülen emniyet görevlileri arasında 46, birinci sınıf emniyet müdürü; 6, ikinci sınıf emniyet müdürü; 3, üçüncü sınıf emniyet müdürü; 2, dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir başkomiser ve bir polis yer aldı.

13- 11 gazete tekrar açıldı

679 numaralı kararname ile 11 gazete açıldı.

Açılan gazeteler şöyle:

  • Şuhut’un Sesi Gazetesi
  • Türkeli Gazetesi
  • Batman Gazetesi
  • Zafer Gazetesi
  • Hisar Gazetesi
  • Batman Çağdaş Gazetesi
  • İdil Haber Gazetesi
  • Prestij Haber Gazetesi
  • Urfanatik Gazetesi
  • Kızıltepe’nin Sesi Gazetesi

14- 83 derneğe kapatma

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı bulunduğu iddia edilen 20 ilde 83 dernek kapatıldı.

15- Futbol kulüpleri kapatıldı

Şırnak ile Cizre’nin futbol kulupleri Cizrespor ve Şırnak Belediyespor kapatıldı.

16- 277 kişi görevine iade edildi


679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 277 kişi görevine iade edildi. Görevine iade edilen personel arasında akademisyenler, Sağlık, Orman ve Su İşleri, Maliye, Milli Eğitim başta olmak üzere bakanlık çalışanları ve Emniyet mensupları bulunuyor.

Erdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağız


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.