Ahmet Naç: Yeni nesil öğretmen

Eline boya ve fırçasını alıp sınıfını baştan yaratan, farklı bir eğitim modelinin izini süren idealist öğretmen Ahmet Naç’ın fark yaratan hikayesi…

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, sekizinci sezonuyla devam ediyor.

Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanarak internet ortamında paylaşılmasına dayanan “Fark Yaratanlar” programı, çalışmaların izleyenlere ilham vermesini, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

Ahmet Naç: Yeni nesil öğretmen

Sekizinci sezonun altıncı Fark Yaratan’ı eğitimde yeni modeller arayışında olan ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiren yeni nesil sınıf öğretmeni Ahmet Naç oldu.


Öğretmenlik mesleğine Siirt’in bir köyünde başlayan Ahmet Naç, 5 yıl orada çalıştıktan sonra İstanbul Esenler’deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na tayin oldu.

Ahmet Naç: Yeni nesil öğretmen

Manchester Salford Üniversitesi’nin eğitim süreçleri ile ilgili 3 yıl süren bilimsel araştırmasını incelemesi, idealist öğretmene ilham verdi. 5 yıldır görev yaptığı okulun yönetiminden izin alarak daha iyi bir eğitim modeli oluşturmak fikriyle yola koyuldu.

Yeni nesil öğretmen Ahmet Naç işe sınıfın fiziki koşullarını değiştirmekle başladı. Öğrencileri kilitli sınıf kitaplıklarından kurtarmak gerektiğini düşünen Ahmet öğretmen, sınıfına kütüphane kurdu ve müzik enstrümanları temin etti.


Ahmet Naç

Çocukların daha uygun ortamlarda resim yapabilmeleri için boyalar ve şövaleler getirdi. Ağaç şeklinde bir pano kurdu ve onu yeşertme işini öğrencilerinin yaratıcılığına bıraktı.

Diğer öğretmenler de bu uygulamadan ilham alarak okuldaki 8 sınıfı daha bu değişimin bir parçası haline getirdi. Ahmet öğretmen sınıftaki değişim için velileri de uygulamaya katılmaya teşvik etti.

Yeni nesil öğretmen

Maddi imkanı olanlar maddi yardımda bulunurken, maddi imkanı olmayanlar ise okula gelip sınıfların yeniden tasarlanması için çalıştı. Ahmet Naç ve veliler sınıfları eğitimle bütünleşen temalara büründürdü.

Dersler rap müzik eşliğinde işleniyor

rap müzik eşliğinde eğitim

Ahmet öğretmen, sınıfta ders anlatırken de alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkıyor. Rap müzikle ders işliyor, okul bahçesinde resim atölyeleri gerçekleştiriyor. Öğrencileri 1. sınıfta basketbol ve tenis ile tanıştırıyor. Sınıfı dört duvarın dışına taşıyarak öğrenmeyi keyifli bir hale getiriyor.

Ahmet Naç: Yeni nesil öğretmen


Öğrencilerine öğretmek değil, öğrenmeyi sevdirmek bakış açısıyla eğitim veriyor. Onları düzeltmeyi hedeflemek yerine, kendi potansiyellerini ortaya çıkartmaları için fırsat veren bir model izliyor. Bu yaklaşımıyla öğrencilerin aile ve öğretmenlerine bağımlı olmadan yetişmesini amaçlıyor.

Özel yetenekli çocukların eğitimi nasıl olmalı?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.