CHP’li Yalçınkaya: Anayasa değişikliği tek adam yönetimi getiriyor

Meclis İçişleri Komisyonu üyesi ve CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya, yasama, yürütme, yargı kuvvetlerini fiilen tek kişinin elinde toplamaya yönelik olan anayasa değişiklik teklifinin egemenliğin millette kalmasının yolunu kapatacağını vurguladı.

Rıza Yalçınkaya yapılan anayasa değişikliğinin bir rejim değişikliği teklifi olduğunu, denge ve denetleme mekanizmaları olmayan tek adam yönetim anlayışını getireceğini söyledi.

“Tek adam sistemi”

Meclis İçişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya, Anayasa değişikliği teklifinin bir yönetim sistemi değişikliği olmadığını, “tek adam sistemi” getireceğini söyledi. Yalçınkaya, “Bu anlayış, Kurtuluş Savaşı vermiş, gazilik unvanı kazanmış, milleti temsil eden Meclisimiz’in sonunu hazırlayacaktır” dedi.


Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeleri sırasında söz alan Yalçınkaya, dayatmayla yapılmak istenen anayasa değişikliğinin “halk bir kişiyi seçer, o da ülkeyi istediği gibi yönetir” önerisi olduğunu söyledi. Teklifin egemenliği halktan alıp bir kişiye verme girişimi olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “Yapılan teklif bir yönetim sistemi değişikliği değildir. Gerçek yönetim sisteminde belirlenen yönetim esaslarıyla birlikte birbirini dengeleyen ve denetleyen kurumların olması gerekmektedir. Verilen teklifte ise bu unsurlar ve denetleme mekanizmaları olmadığından buna yönetim sistemi değil, dense dense tek adam sistemi denir” diye konuştu.

Meclis İçişleri Komisyonu üyesi ve CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya

Bakanların yüzü sadece yemin töreninde görülecek

Yapılacak Anayasa değişikliğiyle, Meclis’n yürütmeyi denetleme ve hesap sorma yetkisinden vazgeçeceğini belirten Yalçınkaya, “Meclis, bakanların yüzünü sadece yemin töreninde görecek, hesap soramayacaktır. Cumhurbaşkanı, ülkemizi, çıkardığı kararnamelerle, Meclise ihtiyaç duymadan yönetecektir. Ülkemizde bir rejim değişikliği yaşanacaktır” dedi.


Terör sona erecek mi?

“Ülkemiz içeride ve dışarıda son derece sorunlu ve sıkıntılı bir dönemden geçerken öncelik verdiğiniz bu Anayasa teklifinin kabulüyle birlikte ülkemizdeki terör ve terörün yarattığı acı bilanço sona erecek midir? Böyle bir yönetim sisteminin bu ülkeye, cumhuriyetimizin kazanımlarına ne katkısı olacaktır?” diye soran CHP Milletvekili, yasama, yürütme, yargı kuvvetlerini fiilen tek kişinin elinde toplamaya yönelik olan değişiklik teklifinin egemenliğin millette kalmasının yolunu kapatacağını vurguladı.

İçinize siniyor mu?

Yalçınkaya, teklifteki düzenlemelerin Meclis’i işlevsiz hale getireceğini belirtti ve bu teklifle Cumhurbaşkanı’na gerekçe göstermeksizin Meclis’i feshetme yetkisi verildiğini hatırlattı. Yalçınkaya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Bu anlayış, Kurtuluş Savaşı vermiş, gazilik unvanı kazanmış, milleti temsil eden Meclisimiz’in sonunu hazırlayacaktır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, içinize sindirebiliyor musunuz?” diye sordu.

Sorumluluk daveti

CHP’li Yalçınkaya, böylesine önemli bir anayasa değişikliğinin kavgacı ve uzlaşmadan uzak bir anlayışla hayata geçirilmesinin doğru olmadığını belirterek şöyle konuştu:


“Anayasa değişikliği gibi son derece önem taşıyan bir konuda; herkesin toplumsal mutabakat ve uzlaşma içerisinde, sorumluluk duygusuyla,  kendi şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak, devletimizin ve Cumhuriyetimizin bekasını ön planda tutan bir anlayışla hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü anayasa değişikliği, Türkiye için, devletimizin bekası ve Cumhuriyetimizin kazanımları için son derece hayati önem taşımaktadır.”

Yürütmeyi Cumhurbaşkanı’na veren anayasa değişikliği teklifi 8. madde kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi 18 maddelik tam metni


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.