İnşaat harcamasına KDV iadesi geliyor!

TBMM’ye sunulan Torba Yasa Tasarısı’nda yer alan yatırımlardaki inşaat harcamalarının KDV’si geri ödenecek.

İnşaat harcamasına KDV iadesi geliyor

Geri ödeme 2017’yle sınırlandırıldı. KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, “İnşaat sektöründe çok avantajlı bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin süresiz veya en azından 2020’ye kadar uygulanması daha çok yatırımcıyı harekete geçirir” dedi.

TBMM’ye 16 Aralık’ta sunulan Torba Yasa Tasarısı, inşaat sektörünü yakından ilgilendiren çok önemli fırsatlarla birlikte geliyor.


Emrah Akın, tasarının yasalaşması halinde, yatırımcıların inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri büyük KDV yüküyle ilgili sıkıntıların çözüleceğini söyledi.

Akın, “Üstlendikleri KDV’yi normal indirim mekanizması içinde gideremedikleri için ciddi finansman baskısı altında kalan yatırımcılar sıkıntıyı uzun süredir dile getiriyordu. Ekonomi yönetimi, TBMM’ye sunduğu Torba Yasa’da bu konuya neşter vuruyor. Ancak öngörülen çözüm 2017 ile sınırlı. Bu farklı bir tartışma yaratır” dedi.

KDV bir yıl içinde geri ödenecek

Emrah Akın, tasarıda öngörülen imkandan yararlanmak için yatırımcının elinde imalat sanayine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi bulunması gerektiğini vurguladı. Bu şartlarda KDV iadesinin nasıl olacağını şöyle sıraladı:


  • 50 milyon TL sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri sebebiyle 2017’de yüklenilen ve altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde,
  • Asgari 50 milyon TL’ye kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017’de yüklenilen ve 2017’nin sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, talep edilmesi halinde izleyen bir yıl içinde geri ödenecek.

Düzenlemenin 2017 yılı ile sınırlandırıldığına dikkat çeken Emrah Akın, “Torba Yasa ile önerilen yeni iade mekanizmasının yatırımcılar için muazzam bir teşvik olduğunu belirtmek gerek. Ancak bu mekanizmanın, 2017’de yapılacak inşaat harcamaları ile sınırlı tutulması, beklenen faydayı azaltacak nitelikte. Bu sürenin en az 2020’ye kadar uzatılması ya da bu teşvikin süresiz olarak yatırımcılara sunulması yeni mekanizmadan beklenen faydayı arttıracaktır. Ancak teşvikli yatırımı bitiremeyen yatırımcıdan, kendisine iade edilen KDV’nin vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle tahsil edileceğini de vurgulamamız gerek” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Torba Yasa Tasarısı’yla, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalar da KDV’den istisna edilecek.

Teşvikler 2017 yılıyla sınırlı

İnşaat sektörü

Torba Yasa Tasarısı’nın, Bakanlar Kurulu’na Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında sağlanan yatırıma katkı oranını 15 puana kadar artırma yetkisini sunduğunu hatırlatan Akın, sözlerini şöyle sürdü:

“Bu çerçevede Bakanlar Kurulu, bölgelere göre verilen yatırıma katkı tutarını yüzde 55 yerine yüzde 70’e kadar, yatırım tutarı 50 milyon TL’yi aşan büyük ölçekli yatırımlar için ise yüzde 65 yerine yüzde 80’e kadar artırabilecek. Yatırımcılar böylece yaptıkları sabit yatırım karşılığında indirimli kurumlar vergisi teşvikinden daha çok yararlanabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu kazançlara yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi de uygulatabilecek. Daha önce bu oran yüzde 90’dı. Hak edilen yatırıma katkı tutarının da yüzde 100’üne (Daha önce yüzde 50’ydi) kadarının yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarından indirilmesine imkan sağlayabilecek. Her iki teşviğin de sadece 2017’yle sınırlı olmasının dikkatlerden kaçırılmaması gerekiyor.”

“En az 2020’ye kadar sürmesi verimli olur”


Hükümetin son dönemde birçok önemli teşvik düzenlemesi yaptığına dikkat çeken Emrah Akın, “Yatırımcılar son altı aylık dönemde çok önemli bir destek paketiyle karşı karşıya kaldı. Torba Yasa Tasarısı’yla getirilecek KDV iadesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu düzenlemeleri de bu çerçevede değerlendirilmeli. Ancak bu iki uygulamanın bir yıllık teşvik şeklinde düzenlenmesi büyük bir handikap. Özellikle KDV iadesinin süresiz olması veya en kötü ihtimalle 2020 yılına kadar uygulanmasının sağlaması yatırımcılara rahat bir nefes aldıracaktır” değerlendirmesini yaptı.

Dünya ekonomisi 2017’de nasıl şekillenecek?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.