Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Tarihe ilgi duyan okurların kitap tercih ederken yaşadıkları en büyük sıkıntı bilgilerin güvenilir olup olmadığı ve yazarın mümkün oldukça objektif davranıp davranmadığı sorunudur. Ayrıca kimi okur içeriğin derinliğinde boğulup kalırken kimisi de detaylara ulaşmak ister. İşte bu nedenle yüzeyselinden detaylısına tarihi okuyacağınız kitaplar…

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Türklerin Tarihi – Jean Paul Roux

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Dinler Tarihi ve Türk Tarihi üzerine sayısız akademik çalışması olan Türkolog Jean Paul Roux bilimsel bir yaklaşımla Türkleri ele alıp Türk diline ve toplumuna hayranlık ve ilgi duyduğunu gizlemezken, Türklerin göç ettikleri coğrafyalarla girdikleri etkileşim nedeniyle tipik “Türk” ırkının günümüzde hiç denecek kadar az olduğunu da vurgulamaktadır. Kitabın ilgiyle ve kuşkuyla bakılacak pek çok yönü olsa da çok farklı görüşlerden kaynak barındırması ve objektif biçimde ele alınışı kitabı okunmaya değer kılıyor.

Ortadoğu (İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi) – Bernard Lewis

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Ortadoğu araştırmacısı Bernard Lewis, Ortadoğu eserinde coğrafyamızı akıcı bir dille ve çarpıcı örneklerle anlatıyor. Pek çok tarih kitabının atıf yaptığı bu eserde İslam Tarihi hakkında da pek çok önemli bilgi edinebileceğiniz gibi okuduktan sonra ne yazık ki geçen yılların Ortadoğu’da pek de bir şeyi değiştirmediğini fark edeceksiniz. Ayrıca kitap İlber Ortaylı’nın da önerdiği kitaplar arasında yer almakta.


1915 Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu? Çarpıtılan – Değiştirilen Tarih – Guenter Lewy

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen Ermeni meselesi ne yazık ki kısır bir döngü içinde değerlendirilirken, ABD’de soykırım alanında önde gelen yazarlarından olan Guenter Lewy bu kıymetli çalışmasında hem Osmanlı hem Ermeni kaynaklarına dayanarak söz konusu mesele hakkındaki en kıymetli ve objektif eserlerden birini bizlere sunuyor. Başucu kitabı niteliğinde.

Zındıklar ve Mülhidler – Ahmet Yaşar Ocak

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Özellikle Türk – İslam Tarihi’ne verdiği kıymetli katkılarla Ahmet Yaşar Ocak önemli tarihçilerimizden birisi. Zındıklar ve Mülhidler’de yalnızca dini açıdan sapkın inanışları ve aktörlerini anlatmamakta, Osmanlı toplumunda inanış çeşitlerine, bunların isim ve coğrafya bazında gösterdiği farklılıklara, hatta zaman zaman aynı inanışların baskı, adet gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle farklı isimlerle ve aktörlerle ortaya çıktığını da göstermekte, inanışları örneklerle analiz etmektedir. Öyle ki inanışların çeşitliliği  ve karmaşıklığı karşısında hayrete düşeceksiniz.

Zeytindağı – Falih Rıfkı Atay

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Falih Rıfkı Atay’ın tarihe düştüğü notları içeren Zeytindağı aslında bir tarih kitabı olmamasına rağmen Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi’ne ilişkin kilit noktaları birinci ağızdan aktarması sebebiyle tarihimiz için önemli bir eserdir. Akıcı bir dili olan bu eseri bir gecede dahi okuyabilirsiniz.


Avrupa Tarihi – J.M. Roberts

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Avrupa’nın kökenlerinden 21. Yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimi inceleyen eserin öncelikle – haklı olarak – konuların bir kısmında yüzeysel kaldığını belirterek, akıcı bir dile sahip olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün. Ayrıca kitabın haritalarla da desteklenmiş olması bilgilerin pekişmesi anlamında önemli bir nokta. İlgi duyanlar için giriş niteliğinde bir başucu eseri.

Selçuklular Tarihi ve Türk – Islâm Medeniyeti – Osman Turan

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

12 Hayvanlı Türk Takvimi teziyle de tanınan kıymetli tarihçilerimizden Prof. Dr. Osman Turan, çalışmalarını özellikle Ortaçağ ve Selçuklular üzerine yapmış ve çalışmalarının en kıymetli meyvesi olan bu eseri bir çok tarih otoritesi tarafından Selçuklular hakkında yazılmış en yetkin kitap olarak gösterilmekte, bir çok üniversitede de ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Uygarlıkların Grameri –  Fernand Braudel

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

İçinde sosyolojik irdelemeler de barındıran eserde dünya coğrafyası Çin, İslam, Avrupa, Afrika gibi uygarlıklara göre tasnif edip, uygarlıkların dünlerinin anlatılmasıyla yetinilmemiş, bugünleri ve gelecekleri de tartışılmış. Dili ve örnekleriyle okuyucu kitaba dahil edilmesi ise eserin bu kadar ilgi görmesinde en az içeriği kadar önem arz ediyor.

Tüfek Mikrop ve Çelik – Jared Diamond

Tarihi okumak isteyenlere kitap önerileri

Tüfek Mikrop ve Çelik de Uygarlığın Grameri gibi içinde pek çok farklı disiplini barındırıyor. Yeni Gine’deki toplumun antropolojik incelemesinden yola çıkan yazar insanlık tarihinin genel bir haritasını çıkarıyor. Ayrıca yazar zaman zaman evrim teorisine de atıfta bulunuyor. Başlarda sayfaları çevirmekte zorlansanız da bu kitaba mutlaka şans vermelisiniz. Ayrıca kitabın belgeselinin de bulunduğunu belirtelim.


Not: Osmanlı Tarihi ayrı bir başlıkta ele alınacağından bu yazıda mümkün mertebe Osmanlı Tarihi kitaplarına yer verilmemiştir.

İki kez okumak isteyeceğiniz 6 kitap önerisi

Kitap okumayı sevdirecek 9 kısa kitap önerisi


Kadri İnce
Doğma büyüme İzmirli, Avukat. Bisiklet sporcusu. Sivil toplum kuruluşlarında hak temelli savunuculuk ve girişimcilik projeleri üzerine çalışıyor. Sosyal bilimlerle, doğayla ve kitaplarla haşır neşir. İnsanlar arasında, insanlardan bir insanoğlu.