Türkiye’de internet kullanıcıları hangi tehditlere maruz kalıyor?

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 71’i çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor.

Microsoft, bireyleri ve kurumları siber güvenlik alanında bilinçlendirmek ve siber güvenlik alanında sunduğu global çözümleri aktarmak üzere geri bildirimlere dayanan yeni kılavuzlar ve ipuçları sunmaya devam ediyor.

Her sene 7 Şubat’ta Uluslararası Güvenli İnternet Günü’nü kutlayan Microsoft bu sene de “Değişimin parçası olun: Daha iyi bir internet için hep birlikte” sloganı ile global bir anket düzenledi. Özellikle çocuklar ve gençler arasında teknolojinin daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleşen ankete Türkiye de katıldı.


Aralarında Türkiye’nin de olduğu 14 ülkede gerçekleştirilen Dijital Nezaket Endeksi global ankette çevrimiçi davranışlar dikkate alınarak, kullanıcıların tutum ve algıları mercek altına alındı.

Araştırma kapsamında yetişkin ve gençlerin farklı çevrimiçi etkileşimler üzerinden nezaket seviyeleri incelendi. Avustralya, Belçika, Brezilya, Şili, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD’de gerçekleştirilen anket, gençlere (13-17 yaş arası) ve yetişkinlere (18-74 yaş arası) sorularak gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında katılımcılara “hangi çevrimiçi tehditler yaşandınız?”, “tehditler ne zaman, ne sıklıkta oluştu?”, “nasıl aksiyonlar aldınız?” gibi sorular soruldu ve dört başlık altında 17 çevrimiçi tehdit ölçüldü. Bu kategoriler davranışsal riskler, itibar zedeleyici riskler, kişisel hakların ihlali ve mahremiyet içerikli tehditler olarak belirlendi.

Türkiye’de çevrimiçi tehdit oranı yüzde 71

Anket sonuçlarına göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 71’i, en az bir defa çevrimiçi tehdide maruz kaldıklarını belirtiyor. . Türkiye, davranışsal tehditler kategorisinde uluslararası ortalamanın üstünde bir sonuç sergilerken, itibar zedeleyici riskler, mahremiyet içerikli tehditler ve kişisel hakların ihlallerinde uluslararası ortalamalarda bir seyir gösterdi.

En çok tehdit davranışsal kategorisinde

Ankette, davranışsal risk en yaygın kategori olarak öne çıkarken, Türkiye, uluslararası ortalamadan 16 puan daha yüksek çıktı (yüzde 54’e karşın yüzde 38). Trolleme, (yüzde 44) davranışsal riskler arasında en yüksek ve en yaygın belirtilen vaka olarak öne çıktı.

Kişisel hakların ihlali

Bu kategoride istek dışı iletişim (yüzde 37), tüm tehditler arasında ikinci sırada yer alırken, nefret söylemlerinde Türkiye, uluslararası orandan (yüzde 24’e karşın yüzde 15) daha yüksek bir seviye ile dikkat çekti


Mahremiyet odaklı tehditler

Türkiye’deki kullanıcılar, uluslararası ortalama (yüzde 30) ile karşılaştırıldığında çevrimiçi ortamda mahremiyet içerikli tehditlere maruz kalma konusunda eşit bir oran gösterdi. İstek dışı cinsel içerikli mesajlaşma (alınan veya gönderilenler, yüzde 29) ve cinsel taciz (yüzde 18) en yaygın cinsel tehditler olarak öne çıktı.

İtibar zedeleyici tehditler

İtibar zedeleyici riskler Türkiye’de internet kullanıcıları tarafından en fazla dile getirilen endişe olarak öne çıktı. Türkiye dışındaki araştırma sonuçlarında itibar zedeleyici riskler yüzde 47 olarak gösterilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 56 olarak gerçekleşti.

Bu kategoride, siber zorbalık ve sanal taciz en önemli kaygı sebepleri olarak belirtilirken ankete katılan kullanıcıların yüzde 46’sı siber zorbalığı en rahatsız edici tehdit olarak değerlendirdi.

Microsoft dijital nezaket için çalışıyor

Tüketicilere çevrimiçi ortamda güvende olmaları için sürekli araştırmalar yapan Microsoft, paydaşlarına ve kullanıcılara geri bildirimlerine dayanan yeni kılavuzlar ve ipuçları sunuyor.

Microsoft, çevrimiçi ortamda insanların korunmalarına yardımcı olan etkin kamu politikalarını desteklemek ve çözümler geliştirmek için avukatlar, endüstri ortakları ve hükümetlerle ortak çalışmalar da yürütüyor.

Ayrıca, kendi ürün ve hizmetlerini çevrimiçi güvenliklerini artırmak için gerekli özellik ve becerilere yatırım yapıyor ve teknoloji yenilikleri konusunda işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Güvenli İnternet Günü, özellikle çocuklar ve gençler arasında teknolojinin daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için Insafe tarafından organize edilen uluslararası bir eylem günü. Microsoft da 2004 yılından bu yana her yıl 7 Şubat’ta Güvenli İnternet Günü kapsamında faaliyetlerde bulunuyor.

Dijital Nezaket Endeksi


14 ülkede yürütülen ve kişilerin çevrimiçi davranışlar ve etkileşimler hakkındaki tutum ve algılarını inceleyen bir anketin sonucudur.

İnternette şantaja direnen kadınlar: Bedenimiz bize ait!