Dünya Su Günü’nde Genç Su Elçileri Meclisi açılıyor

Türkiye’nin su havzalarını temsilen 52 üniversite öğrencisinin katılımı ile Dünya Su Günü’nde I. Ulusal Genç Su Elçileri Meclisi (GençSEM) açılıyor.

Dünya Su Günü'nde "Genç Su Elçileri Meclisi" açılıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığının yönetim otoritesi olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT işbirliği ile yürütülecek projenin, 26 kız 26 erkekten oluşan Genç Su Elçileri Meclisi’nin açılışında ilk olarak Su Meclisi Başkanı seçilecek.

Genç Su Elçileri Meclisi çalışmaları kapsamında ayrıca, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcısı ve Komisyon Başkanlıkları seçimleri de gerçekleştirilecek.


Su Meclisi, “Su Yapıları ve Su Kaynakları Komisyonu”, “Su Kirliliği ile Mücadele Komisyonu”, “Su Kirliliğinden Kaynaklanan Hastalıklar ve Mücadele Komisyonu”, “Biyolojik Çeşitlilik-İklim Değişikliği-Doğa Koruma Komisyonu”, “Etkili İletişim Stratejisi ve Uygulaması Komisyonu”, “Taşkınla Mücadele Komisyonu”, “Farkındalık Yaratma Fikirleri Komisyonu”, olmak üzere 7 ayrı komisyon oluşturacak. Komisyonların iki günlük çalışmalarının ardından toplantı tutanakları rapor haline getirilecek ve Meclis üyelerine dağıtılacak.

Genç Su Elçileri Meclisi çalışmaları öncesinde Anıtkabir ziyaretinde de bulunarak, çelenk bırakacak.

Su Meclisi, proje kapsamında,

su meclisi

30 Ekim 2017 haftası Ankara’da ikinci bir komisyon çalışması için bir kez daha bir araya gelecek. Komisyonlar ile gençleri “su kaynaklarının korunması, su kirliliğinden kaynaklanan çevresel tahribat, su kirliliğinin sebepleri, su kaynaklı hastalıklar” gibi konular üzerine tartıştırırken, aynı zamanda komisyonlarda kendi havzalarında ulusal kapsamda faaliyetlerle ne gibi önlemler alınacağına dair kararların oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca iki günlük gezi ile Eylül ayında Belçika’da Avrupa Birliği Parlamentosu ile üç günde Fransa’da su havzaları ziyaret edilecek.


Hedef kitle, öğrenciler, öğretmenler ve anneler

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi, Türkiye’de çevrenin korunması, kirletmeden ve verimli su kullanımının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje, Batı Akdeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası ve Doğu Karadeniz Havzası’nda pilot olarak uygulanacak.

Proje kapsamında medya ve eğitim kanalıyla kamunun yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin verimli su kullanımı hakkında farkındalığı artırılırken, bilgi ve becerileri farklı iletişim araçları ile geliştirilecek.  Ayrıca paydaş kurumların kadrolarının eğitim kapasitesi desteklenerek pilot üç havzada 40 bin kişinin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Proje kapsamında, su kullanımı ve çevrenin korunması hakkında ulusal ve uluslararası kamuoyuna yönelik farkındalık artırıcı iletişim kampanyaları gerçekleştirilecek.


Projenin öncelikli hedef kitlesi ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, gençler, öğretmenler anneler olmak üzere ailelerdir.

TEMA Vakfı: Ağaç Kardeşliği Projesi devam ediyor!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.