Dünya Su Günü’nde Genç Su Elçileri Meclisi açılıyor

Türkiye’nin su havzalarını temsilen 52 üniversite öğrencisinin katılımı ile Dünya Su Günü’nde I. Ulusal Genç Su Elçileri Meclisi (GençSEM) açılıyor.

Dünya Su Günü'nde "Genç Su Elçileri Meclisi" açılıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığının yönetim otoritesi olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT işbirliği ile yürütülecek projenin, 26 kız 26 erkekten oluşan Genç Su Elçileri Meclisi’nin açılışında ilk olarak Su Meclisi Başkanı seçilecek.

Genç Su Elçileri Meclisi çalışmaları kapsamında ayrıca, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcısı ve Komisyon Başkanlıkları seçimleri de gerçekleştirilecek.


Su Meclisi, “Su Yapıları ve Su Kaynakları Komisyonu”, “Su Kirliliği ile Mücadele Komisyonu”, “Su Kirliliğinden Kaynaklanan Hastalıklar ve Mücadele Komisyonu”, “Biyolojik Çeşitlilik-İklim Değişikliği-Doğa Koruma Komisyonu”, “Etkili İletişim Stratejisi ve Uygulaması Komisyonu”, “Taşkınla Mücadele Komisyonu”, “Farkındalık Yaratma Fikirleri Komisyonu”, olmak üzere 7 ayrı komisyon oluşturacak. Komisyonların iki günlük çalışmalarının ardından toplantı tutanakları rapor haline getirilecek ve Meclis üyelerine dağıtılacak.

Genç Su Elçileri Meclisi çalışmaları öncesinde Anıtkabir ziyaretinde de bulunarak, çelenk bırakacak.

Su Meclisi, proje kapsamında,

su meclisi

30 Ekim 2017 haftası Ankara’da ikinci bir komisyon çalışması için bir kez daha bir araya gelecek. Komisyonlar ile gençleri “su kaynaklarının korunması, su kirliliğinden kaynaklanan çevresel tahribat, su kirliliğinin sebepleri, su kaynaklı hastalıklar” gibi konular üzerine tartıştırırken, aynı zamanda komisyonlarda kendi havzalarında ulusal kapsamda faaliyetlerle ne gibi önlemler alınacağına dair kararların oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca iki günlük gezi ile Eylül ayında Belçika’da Avrupa Birliği Parlamentosu ile üç günde Fransa’da su havzaları ziyaret edilecek.


Hedef kitle, öğrenciler, öğretmenler ve anneler

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi, Türkiye’de çevrenin korunması, kirletmeden ve verimli su kullanımının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje, Batı Akdeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası ve Doğu Karadeniz Havzası’nda pilot olarak uygulanacak.

Proje kapsamında medya ve eğitim kanalıyla kamunun yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin verimli su kullanımı hakkında farkındalığı artırılırken, bilgi ve becerileri farklı iletişim araçları ile geliştirilecek.  Ayrıca paydaş kurumların kadrolarının eğitim kapasitesi desteklenerek pilot üç havzada 40 bin kişinin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Proje kapsamında, su kullanımı ve çevrenin korunması hakkında ulusal ve uluslararası kamuoyuna yönelik farkındalık artırıcı iletişim kampanyaları gerçekleştirilecek.


Projenin öncelikli hedef kitlesi ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, gençler, öğretmenler anneler olmak üzere ailelerdir.

TEMA Vakfı: Ağaç Kardeşliği Projesi devam ediyor!