Ekonomide kalıcı bir toparlanma için Türkiye ne yapmalı?

Ekonomik Görünüm Raporu, küresel büyümeye ilişkin 2016’nın ikinci yarısında başlayan toparlanmanın sürdüğünü ve bunun görece bir iyimserlik oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomide kalıcı bir toparlanma için Türkiye ne yapmalı?

Rapor, Türkiye için ise 2017’nin hem aşağı hem yukarı yönlü riskler barındırdığını, ancak ekonomide kalıcı bir toparlanmanın yatırımcılara perspektif sağlayacak kapsamlı bir ekonomik programdan geçtiğini belirtiyor.

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan ‘Ekonomik Görünüm – 10 Temel Soruda Küresel Ortam ve Türkiye Ekonomisi Raporu’ yayımlandı.


Rapor, Türkiye ekonomisi ile ilgili daha kapsamlı bir değerlendirmeyi 16 Nisan referandumu sonrasına bırakarak, hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi üzerine en temel sorulara odaklanıyor.

Rapora göre, tüm dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik belirsizliklere rağmen 2016 yılının ikinci yarısından bu yana büyümede devam eden toparlanmanın, küresel ekonomiye ilişkin iyimserliği de artırdığı görülüyor.

Murat Üçer, rapora ilişkin yaptığı açıklamada;

Geçtiğimiz yıl yaşanan menfur darbe girişimi ve yaşanan üzücü olaylara ek olarak küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisi ile ülke olarak 2017’ye zor bir başlangıç yaptık.

2016 yılının son aylarında başlayan Türk Lirası üzerindeki yoğun baskılar, Ocak ayı sonuna kadar devam etti. 2016’nın Eylül ayında Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin not indiriminden sonra yılın başında Fitch’den de bir indirim gelmesi ile birlikte ikinci ‘yatırım yapılabilir’ notumuzu da kaybettik.

Bu durum, siyasi riskler ve yüksek dış finansman ihtiyacı ile birlikte değerlendirdiğimizde, yılın kalanında büyümenin önünde bir risk oluşturabilir. Ek olarak dalgalı bir seyir izlemekle beraber güven ortamının halen kalıcı bir iyileşme göstermemesi yatırımlar açısından iyimser olunmasını engelliyor.

Ancak diğer yandan kredi piyasası, istihdam seferberliği, vergi düzenlemeleri ve sektörel önlemler çerçevesinde hükümet tarafından atılan adımlar ekonomiyi canlandırma konusunda olumlu ve önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.


Bunun büyüme üzerine olduğu kadar mali dengeler üzerindeki etkileri de yakından takip edilmeli. 16 Nisan Referandumu’nun ardından siyasi belirsizliğin sonlanacağı varsayımı ile, geçtiğimiz yıla oranla büyümede ciddi bir hızlanma beklememekle birlikte; risk priminin düşmesi ve sermaye girişlerinde bir hareketlenme olması ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor şeklinde konuştu.

Ekonomide 2017 Türkiye’de nasıl geçecek?

ekonomi

Bu yıl büyümenin nasıl şekilleneceği büyük belirsizlik taşıyor, ancak Ocak ve Şubat aylarına dair verilere bakıldığında şimdilik zayıf görünümün devam ettiği; 2017 yılının tamamı için büyüme açısından hem aşağı hem yukarı yönlü risklerin olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte, ekonominin canlandırılmasına dönük hamleler 2017 için umut vadediyor. Ancak kalıcı bir toparlanmadan bahsetmek için referandum sonrasında oluşacak yeni “hikayenin” kritik önemde olduğu vurgulanıyor.

Diğer yandan enflasyon ve cari açık gibi temel kırılganlıklarımız ise devam ediyor. Enflasyon tarafında çift haneli seviyelere beklenilenden erken ulaşılması öngörülenin üzerinde bir bozulma ile karşı karşıya kaldığımıza işaret ediyor. Cari açığın ise, turizmde zayıf da olsa bir toparlanma yaşansa da petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak hafif artış göstermesi muhtemel görünüyor.

Küresel piyasalar ne söylüyor?

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı rapor dünyanın, 2016’nın ilk yarısında yaşanan yavaşlamanın etkisinin ardından ikinci yarıda toparlanarak, yılı zayıf da olsa büyüme ile kapattığını belirtiyor.

Çin’in 2016 yılını %6,7’lik büyüme ile tamamlaması ve ekonomide kayda değer bir yavaşlama olmaması için teşviklerin süreceğine yönelik beklentiler bu olumlu atmosferi besliyor.

Buna rağmen, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinin ardından sergilediği korumacı tutum, Hollanda, Fransa ve Almanya’da yaklaşan seçimler ve Yunanistan’ın yaşadığı borç krizi gibi küresel ekonomiyi saran birçok belirsizlik de büyüme görünümünü olumsuz etkileme potansiyelini sürdürüyor.


Bu başlıkların yanı sıra, İtalya’daki zayıf bankacılık sektörü kaynaklı riskler ve İngiltere ile AB arasında yapılacak Brexit görüşmeleri de yıl boyunca takip edilecek gündem başlıkları arasında yer alıyor.

‘Ekonomide’ piyasalardaki son gelişmeler neler?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.