KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri projesini New York’ta tanıttı

New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında KAGİDER ve Sanofi Türkiye’nin düzenlediği bir basın toplantısıyla Türkiye’de 2010 yılından bu yana devam eden “Geleceğin Kadın Liderleri” projesini tanıttı.

KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri projesini New York'ta tanıttı

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, dernek yöneticileri ve proje ortağı Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan’ın ve Sanofi Türkiye proje temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı ve proje büyük ilgiyle karşılandı.

16 Mart 2017, New York 13 – 24 Mart tarihleri arasında devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci KSK toplantılarının bu yılki ana teması “Değişen İş Düzeninde Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi” olarak belirlendi.


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Çalışmalarda kadınlar ve kız çocukları açısından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uygulanmasında elde edilen başarılar ve yaşanan zorlukların ele alındığı oturumlar da yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık statüsü bulunan KAGİDER 2011 yılından bu yana toplantılara katılıyor ve Türkiye’den İyi Uygulama Örneği olarak bir projesini sunuyor.

61.’inci Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında bu yıl 17 Mart 2017 tarihinde ONE United Nations Plaza’da gerçekleşecek toplantı öncesi basınla buluşan KAGİDER ve Sanofi Türkiye temsilcileri proje hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği ve 2010 yılından bu yana Sanofi Türkiye desteği ile gerçekleştirdiği “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi, New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu (KSK) toplantılarında tüm dünyaya tanıtılacak.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan ile birlikte dernek yöneticilerinin ve Sanofi Türkiye proje temsilcilerinin de katıldığı ve The Marmara Otel ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına ilgi yüksek oldu.

7 yılda yaklaşık 500 mezun: Geleceğin Kadın Liderleri

KAGİDER’ ve Sanofi Türkiye’nin genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği uzun soluklu projelerden biri olan “Geleceğin Kadın Liderleri” kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçiliyor ve katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği veriliyor.

Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla; onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Projede yaklaşık bir hafta süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler,kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor.

Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modeller ile buluşmaları sağlanıyor, Endüstri, şirket ve girişimcilik tanıtımları yapılıyor. Bugüne dek 7 dönem uygulanan programdan yaklaşık 500 kadın mezun oldu.

Eğitimler sonrasında Geleceğin Kadın Liderleri projesinden mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimci ve mentorlerden ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek alıyorlar.

İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleri programının mezunları, çeşitli iletişim kanalları,sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek veriyorlar.

“Geleceğin Kadın Liderleri projesinin sonuçlarından ve gördüğü ilgiden memnunuz”

kagider

Toplantının açılışında bir konuşma yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar şunları söyledi:


Çalışma hayatında kadın çalışan sayısının artırılması KAGİDER’in temel stratejilerinden biridir. Kadının iş gücüne katkısını arttırmanın sürdürülebilir kalkınma yaratma adına çok önemli olduğunu biliyoruz.

Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımlarının arttığını da biliyoruz. Türkiye’de kadının istihdama katılım oranı yaklaşık yüzde 28 seviyesinde, yani erkeklerin istihdam oranının yarısı kadar.

Bu durumu değiştirmek için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Geleceğin Kadın Liderleri Projesi eğitim seviyesi yüksek kadınların desteklenmesini ve istihdama sürdürülebilir katkıda bulunmasını hedeflemektedir.

Bugüne kadar çok başarılı sonuçlar aldık. Gerek projemizin sonuçlarından, gerekse de New York’ta gördüğü uluslararası ilgiden memnunuz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, “Yedi yıldır koşulsuz olarak desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile iş hayatına girecek kadınlarımızın, ilk adımda yanlarında olacak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmak için çalışıyoruz. Fırsat Eşitliği odaklı yaklaşımımızla kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmanın, sürdürülebilir kalkınmanın bir şartı olduğuna inanıyoruz. Bugüne, büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz projenin beklediğimiz hedeflere uygun sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Genç kadınlarımıza yönelik olan bu eğitim programının ülkemizin aydınlık geleceğinde kadınlarımızın rolünü daha da güçlendireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz” diye konuşan Özcan,

“Bu bizim için oldukça önemli bir deneyim. Sanofi olarak kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için ortaya koyduğu global vizyon doğrultusunda istihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle ülkemizde toplumsal hayata katkı sağlayan öncü kuruluşlar arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyerek Sanofi’nin bu projeye ne kadar büyük bir önem verdiğinin altını bir kez daha çizdi.

Bugüne kadar 1000’den fazla kadın ile görüşmeler yapılırken yaklaşık 500 genç kadın kapsamlı eğitim programına katılıp başarıyla mezun olarak sertifikalarını aldı.

“Birleşmiş Milletler Komisyonu’nda projeyi KAGİDER ile birlikte temsil etmek ve daha fazlı katkı sağlamak amacıyla görüşmelerde bulunmak bizleri oldukça heyecanlandırdı” diyen Türkan Özcan, Geleceğin Kadın Liderleri Projesini ileriki dönemde de daha ileriye taşıyacak adımları hayata geçireceklerini vurguladı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisimin Cömert Birced basın toplantısında Geleceğin Kadın Liderleri projesi hakkında detaylı bilgi verdi.

Bugüne kadar proje kapsamında 500 genç kadının eğitim alarak mezun olduğunu belirterek proje etki analizi sonuçlarını paylaştı.

Birced, projeden mezun olan genç kadınların iş ve özel yaşam dengesini kurabilmiş başarılı iş kadınları olan rol modeller ve eğitmenlerle tanışma şansı bulmaları, iş hayatıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları, kendilerine olan güvenlerinin artması, kendi aralarında network oluşturmaları ve iş hayatına daha donanımlı başlamaları başlıklarının projenin güçlü yanları olduğunu ifade etti.


Birced, eğitim sonrası genç kadınlara verilen mentorluk hizmetinin onların iş hayatında ilerlemesi ve başarıya ulaşmasına önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak “Gelecek yıllarda ülkenin her yanından daha fazla genç kadına erişmek, eğitim ve mentorluk sağlamanın yanı sıra genç kadınlara yeni vizyonlar açmak üzere Amerika’da görüşmeler de gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘KAGİDER’ ile Geleceğin Kadın Liderleri Projesi mezunlarını verdi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.