Popüler kültür ile gelen tüketim çılgınlığı

Hayatı, bilgiyi, sevgiyi, insanları, dostlukları, satın aldıklarımızı, hayalleri, teknolojiyi kısacası sahip olduğumuz her şeyi çok çabuk tüketiyoruz.

Popüler kültür ile gelen tüketim çılgınlığı

Popüler kültür ile gelen tüketim çılgınlığı

Popüler Kültür; tanımında sözlük der ki; belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültür ögelerinin bütünüdür. Bu noktadan hareketle popüler kültürün günümüz toplumlarının dejenerasyonuna katkısı hiç şüphesizdir ki hat safhadadır.

Tüketim toplumlarının üretimi işlerlik kazandığından beridir her halk kendi popüler kültürünü oluşturmuştur. Ortak noktanın tüketim olduğu bu yenidünya düzeni içinde ayrışma tüketim noktasında birleşme sağlamıştır.


Neyi tükettiğimiz sorusu üzerinden konuya yaklaşacak olursak; hayatı, bilgiyi, sevgiyi, insanları, dostlukları, satın aldıklarımızı, hayalleri, teknolojiyi kısacası sahip olduğumuz her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve geriye kalan tatminsizlik hissi ile yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu tatminsizlik tüketilen materyallerin gerçek olmamasından mı kaynaklanıyor yoksa gerekli çaba sarf edilmeden elde edilmesinden mi bilinmez ama son on yılda değişen dünyanın tüketim algısı üzerinden şekil bulan yaşam, mutsuz güruhlar ortaya çıkarmış haldedir.

Her toplum açısından durum aynı sıkıntılı süreçlerden geçmekte, mutsuzların sayısı git gide artmaktadır. Özellikle teknolojinin hayatlarımızı ele geçirmesinin ardından iletişimin tüm araçlarına sahip olan insanoğlu, iletişimin kendisini yitirmiştir. Her şeyin sanal ortamda yaşandığı yeni bir şekil durmaktadır karşımızda ve bu sistemin dayattığı popüler kültür, gerçek olan kıymeti dişlilerinin arasında öğütmektedir. Buna dur demek değer bilen nesillerin yetiştirilmesinden geçmektedir.


Bir ülkenin geleceği olan gençleri popüler kültürün gölgesinden eğitimin güneşi altına almakla mükellef olan biz öncül neslin, ardında durana sahip çıkması gerekmektedir. Bu sahip çıkmanın şartlarını belirlemekten daha önemlisi hayal kurmayı, kurduğu hayali yaşamayı unutan güruha yaşam değerlerini hatırlatmaktan geçmektedir. Unutma! İle başlayan cümlelerimiz olmalı gençlere anlatılmayı bekleyen ve geleceğin emanetçilerine teslim edeceğimize dikkat kesilmeliyiz huzurla ölebilmek adına. Bunun sorumluluğuna sahip olan herkes için son söz; Ernest Jünger’in dediği gibi, “Dünyanın gerçek öncülerinin evi, mezarlardır.”

Tüketim Zombiliği


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.