ÇABA-ÇAM: Okul öncesi eğitimdeki eşitsizliğe alternatif bir model

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, sekizinci sezonuyla devam ediyor.

ÇABA-ÇAM: Okul öncesi eğitimdeki eşitsizliğe alternatif bir model

Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

Sekizinci sezonun 12. Fark Yaratan’ı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve farklı nedenlerden dolayı okul öncesi eğitim alamayan çocukların eğitimi için çalışmalar yapan ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABA-ÇAM) oldu.


ÇABA-ÇAM nedir?

Okul öncesi öğretmenliği alanında akademik çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Ebru Aktan Acar, erken çocukluk eğitimindeki toplumsal eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yeni bir model oluşturdu.

çaba-çam

Okul öncesi öğretmen adaylarının, dezavantajlı çocuklara erken çocukluk eğitimi vermelerini ve kendi eğitimlerini pratiğe dönüştürmelerini sağlayan model, ilk kez Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve ÇABA Derneği’nin katkılarıyla üniversite bünyesinde açılan sınıfta uygulandı.

ÇABA-ÇAM bugüne kadar 250 gönüllü öğretmen adayıyla, okul öncesi eğitim çağındaki 130 çocuğa eğitim verdi. Gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesi için belediyenin de desteğiyle mahalle bazlı anket çalışmaları yürüttü.


Proje kapsamında Irak, Afganistan ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen mülteci çocuk da ÇABA-ÇAM’da eğitim gördü. Anne ve baba eğitim seminerleri de düzenleyen ÇABA-ÇAM, aileleri de sürece dahil etti.

Eğitim modelini Türkiye geneline yaymayı hedefliyor

eğitim

Türkiye’de okul öncesi dönemdeki okullaşma oranı 3-5 yaş için yaklaşık yüzde 33 olarak biliniyor ve erişimin eşit olmadığı okul öncesi eğitim, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini tamamlamalarında büyük önem taşıyor.

ÇABA-ÇAM, eğitime erişimdeki bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı ve oluşturduğu modeli Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Fark Yaratanlar hakkında:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme için hayata geçirdiği Fark Yaratanlar programı 2009 yılında başladı. Başladığı günden bu yana programa 2.000’i aşkın kişi ve kurum aday gösterildi.


Danışma Kurulu’nun seçtiği 157 “Fark Yaratan” kişi ve kurumun ilham veren hikayelerinin videoları çekildi, internette ve sosyal medyada yayınlandı. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurtdışında 8 buçuk milyon izlenme rakamına ulaştı.

Anaokulu eğitiminde Creative Curriculum, Montessori ve Waldorf sistemleri


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.