Kredi kartı limiti için BDDK’dan yeni düzenleme

Bankaların vatandaşa sormadan ya da sorarak yükselttiği kredi kartı limiti, vatandaşın talebi halinde en geç 7 gün içerisinde düşürülebilecek.

Kredi kartı limiti 7 günde düşürülecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların kredi kartlarıyla ilgili yönetmeliğinde tüketici lehine değişikliğe gidiyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre, bankaların vatandaşa sormadan ya da sorarak yükselttiği kredi kartı limiti, vatandaşın talebi halinde en geç 7 gün içerisinde düşürülebilecek. Bankalar kredi kartı limiti indirme süresi konusunda esnek davranamayacak.

Kredi kartı limiti başvuru tarihini verecek

BDDK, bankacılıkla ilgili iki ayrı yönetmelikte yapacağı değişikliği internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde yapılması düşünülen değişiklik; kart sahiplerinin kredi kartını iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkına ‘kullanılabilir kredi kartı limiti azaltma’ hakkının da eklenmesini öngörüyor. Yönetmeliğin bu şekilde değiştirilmesi halinde bankalar, kart sahibinden talep gelmesi halinde artık diledikleri zaman değil, en geç 7 gün içerisinde kredi kartı limiti düşürülmek zorunda olacak. Banka şubeleri, kart limiti düşürme talebini aldıkları tarihi belge olarak kart sahibine vermek zorunda olacaklar.


Kart taksiti 3 ay uzuyor

BDDK aynı yönetmelik taslağıyla, daha önce bireysel kredi kartlarıyla yapılan alışveriş ve nakit çekimlerinde 9 aydan 12 aya uzattığı taksit süresini kurumsal kredi kartları için de getirmeyi planlıyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde kurumsal kredi kartı kullanan esnaflarla şirketler harcamalarını 9 yerine 12 ay taksitlendirebilecekler.

Güvenlik önlemi artıyor

BDDK, üzerinde çalıştığı bir diğer yönetmelik taslağıyla da banka şubelerine ek güvenlik önlemleri getirmeyi planlıyor. Mevcut düzenlemede bankalar, şubelerinde uygulayacakları güvenlik önlemlerini il özel güvenlik komisyon kararlarına göre belirliyorlar. Yönetmeliğin değişmesi halinde bankalar, şubelerde uygulayacakları güvenlik önlemlerini belirlerken il komisyon kararlarının yanı sıra şubenin büyüklüğü, işlem hacmi ile bulunduğu bölge gibi konuları da dikkate almak zorunda olacaklar. Buna göre, örneğin para hareketinin çok yüksek olduğu şubeler ilave güvenlik elemanı çalıştıracak, ilave teknik güvenlik yatırımı yapacak.

Yasal takibe girenler artıyor

2017 yılı Ocak ayında kredi ve bireysel kredi ve kredi kartı borcundan ötürü yasal takibe girenlerin sayısı yüzde 4 oranında arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2017 Raporu’na göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 151 bin kişi oldu.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler; yılın ilk ayında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artarak 74 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2 oranında artarak 96 bin oldu.

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur?

Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek adımlar Banka ve Kredi Kartları Kanunu ve Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Kanun ve yönetmeliğe göre kredi kartı borcu ödenmediği durumlarda bankaların yapabilecekleri yaptırımlar şöyle:


Kredi kartı borcu geç ödendiğinde faiz işler mi?

Borcun geç ödenmesi durumunda, 2016 yılının son çeyreği itibari ile dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmına, aylık en fazla yüzde 2,52 gecikme faizi, dönem borcunun asgari ödeme tutarı dışında kalan kısmına ise aylık en fazla yüzde 2,02 akdi faiz uygulanabiliyor. Aynı zamanda akdi faiz, kredi kartları nakit çekimlerinde uygulanabilecek en yüksek faiz oranı olarak da kanunda belirtiliyor.

Akdi ve gecikmez faiz oranları nasıl belirleniyor?

Gecikme ve akdi faiz oranları piyasa faiz oranlarına istinaden, 3 ayda bir belirleniyor. İlgili kanunda bu konu, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.” şekilde tanımlanıyor. Tüketicilerin internette çeşitli sitelerde gecikme faizi hesaplama araçlarına ulaşarak ödeyecekleri faiz tutarını hesaplamaları mümkün.

Ödeme geciktiğinde kredi kartı nakit çekimine kapanır mı?

İlgili kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliğe göre bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı üç kere geç ödenirse kredi kartı bir sonraki yıla kadar nakit kullanıma kapatılır.

Kredi kartı borcundan dolayı yasal işlem başlatılabilir

Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yönetmeliği’ne göre banka birbirini izleyen iki asgari ödeme tutarını ödemeyen kullanıcıdan tüm alacaklarını 30 gün içerisinde ödemesini talep edebilir. Bu da kart kullanıcısına son ödediği borçtan itibaren takip sürecinin başlatılmasına kadar yaklaşık 90 gün yasal süre veriyor.

Burada kredi kartı kullanıcılarının dikkat etmesi gereken iki taksit ödemesidir. Üst üste iki taksit ödemesi yapılmazsa bütün inisiyatif bankanın elinde olmaktadır.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Aşağıda yer alan tablo kredi kartlarının limitine göre “dönem borcu” üzerinden alınabilecek olan en düşük asgari ödeme tutarlarını göstermektedir.

Kredi Kartı Limiti Yüzde
0 TL – 15.000 TL 30
15.001 TL – 20.000 TL 35
20.001 TL ve Üzeri 40
Yeni Alınan Kartlarda İlk Yıl 40

Asgari ödeme aksatmadan yapılmalı


Tüketici kredi talebinin önemli bir kısmı bir kaç kredi kartında borçları birikmiş ve bunları ödemekte zorlanan kişilerden geliyor. Bu kişilerin tüm kredi ve kart borçlarını tek bir kredide birleştirerek uzun vadeye yaymak, böylece aylık ödeme yükünü rahatlatmak mümkün. Bu şekilde Borç Birleştirme Kredisi teklifleri online olarak da karşılaştırılabiliyor. Bu üründen faydalanmak isteyen kişilerin en azından asgari ödemelerini aksatmadan yapmış olmaları gerekiyor. Asgari ödemelerini kaçırdığı için takip sürecine giren tüketicilere çözüm sunmak maalesef çok zorlaşıyor.

Bu 12 bankadan kredi çektiyseniz ödediğiniz faizi 3 kat olarak geri alın


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.