TEOG sınavı için eğitimcilerden önemli öneriler

TEOG (Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 26 – 27 Nisan 2017 Çarşamba – Perşembe tarihlerinde yapılacak.

TEOG sınavı için eğitimcilerden önemli öneriler!

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav öncesi Bahçeşehir Koleji eğitim uzmanları önemli analizler paylaştı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş-2 sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 20 soru sorulup katsayı puanı 2 olarak hesaplanacaktır.


Çalışma takvimine göre öğrenciler; Kader ve Kaza Zekat, Hac, Kurban İbadeti, Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Kur’an’da Akıl ve Bilgi, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar ünitelerinin tamamından sorumludur.

Özellikle haccın yapılış sırası, umre ile hac arasındaki farklar, zekatın kimlere verileceği gibi bilgi sorularında soru kökünde yer alan olumlu ve olumsuzifadelere dikkat edilmelidir.

Öğrenciler soruda verilen ayet, hadis ve olayı çok iyi yorumlayarak, iki şık arasında kalındıklarında metni tam karşılayan bilgi ya da yorumu tercih etmelidirler.

Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar ünitesi ile ilgili gelen güncel hayattan örnekler, Peygamberimizin hayatında yaşanan olaylarla karşılaştırarak düşünülmelidir.

Yine bu ünite ile ilgili soruda istenileni; “merhamet, hoşgörü, sabır, adalet” gibi kavramların anlamını düşünerek cevaplandırmalıdırlar. Soruda altı çizili bölüm varsa soru kökü dikkatle okuyup altı çizili bölüm ile ilgili yapılması gereken tespit edilmelidir. Dikkati ölçen sorularda;” Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?”, “Yukarıdakilerden kaçıncısı doğrudur? gibi ifadelere dikkat edilmelidir.

Türkçe

TEOG

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural ; Türkçe dersinin temel kazanımları arasında olan yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile dil bilgisi sorularında bir ek ya da sözcük anlamı, büyük ölçüde etkilediğinden yine analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olunmasını sağlayacaktır.

Bu sınavda da soru dağılımının ağırlıklı olarak okuma-anlama becerisini ölçen sorulardan oluşacağını düşünerek öğrencilerimize şu hatırlatmalarda bulunabiliriz: Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu, paragrafta anlam konusudur.

Paragraf sorularını anlayabilmek için öncelikle soru kökü iyi okunmalı bu doğrultuda verilen paragrafların konusundan hareketle ve anahtar kelimeler üzerinden metin çözümlemesi yapılmalıdır.

Sözcükte anlam konusunda ise mecaz anlamla ilgili sorularda verilen sözün gerçek anlamından hareketle çıkarımda bulunmak gerekir. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde günlük hayatta yapılan hatalı kullanımlardan kaçınarak ve dikkatli bir gözle çözüm yapılmalıdır.

Dil bilgisi sorularında bir ek ya da sözcük, anlamı büyük ölçüde etkilediğinden bu sorularda analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olmanızı sağlayacaktır. Süreci ölçen bu sınavlara bir yıl boyunca hazırlanan tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen tüm öğretmen ve velilerimize başarılar diliyoruz.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün ; Öğrenciler,2016-2017 eğitim öğretim döneminde Merkezi Ortak Sınavı kazanımlarına ilk defa dahil edilen Işık ve Ses ünitesinin Işık konusundan ve Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin ilk dört kazanımından sorumlu olacaklardır.

Maddenin Halleri ve Isı ünitesinin kazanımları ile ilgili sorularda, tablo ve grafik soru tarzlarının ağırlıklı olarak sorgulanacağı düşünülmektedir. Bu tip soruların çözümü için grafik ve tabloları iyi analiz etmek gerekmektedir.

Tüm ünitelerde olduğu gibi bu ünitenin sorularının çözümü için de konu bilgisi önem teşkil etmektedir. Fen Bilimleri dersine ait sorular içerisinde yer alan terimlere de dikkat edilmelidir. Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesiyle ilgili deney sorularının ön plana çıkacağı düşünülmektedir. Deney soruları genel olarak çıkarım gücünü kontrol eder.


Bu sorularda deneye göre çıkarım yapılması istendiğinde tüm ifadeler doğru olsa bile sadece deney sonuçlarının istenilen cevap olduğu unutulmamalıdır. Deneysel değişkenlerin kullanıldığı sorularda değişkenler iyi anlaşılmalıdır.

Modelleme yapılarak sorulan sorularda model konu kazanımlarıyla ilişkilendirilmelidir. Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde yer alan Türkiye’de Kimya Endüstrisi konusu da 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ilk defa sorgulanacak konular arasındadır. Konuyla ilgili soru çıkması durumunda bilgiyi ölçmekten ziyade grafik yorumlamayla ilgili soru beklenmektedir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel; Bugüne kadar yapılmış olan Merkezi ortak sınav soruları ve MEB’in paylaştığı sınav kazanım çizelgesi doğrultunda, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların çoğunluğunun “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ” ve “Atatürkçülük” ünitelerinden geleceği beklenmektedir.

“Bir Kahraman Doğuyor” ve “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitelerinden de soru gelebileceği ve sınavdan önce bu ilk 2 üniteye ait konuların tekrarının yapılması çok faydalı olacaktır.

Ayrıca “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ve “Atatürkçülük” ünitelerinin birbirini tamamlayan üniteler olduğu da unutulmamalıdır. 27 Nisan Merkezi ortak sınav-2 konularının içeriği düşünüldüğünde sorularda Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak istenen yorumlar, yapılan inkılapların alan eşleştirmesi, milli birlik ve beraberlik anlayışı, durum sonuç ilişkisi, yapılan antlaşmalar ve maddelerinin yorumlanması gibi yorum gücünü kullandırmaya yönelik sorular gelebilir.

Dersimize ait terim ve kavramları bilmek, paragrafta bu kavramlara yönelik soru geldiğinde bilgiyi o doğrultuda yorumlamak öğrencilerin paragrafı anlamalarında ve yorumlamalarında kolaylık sağlayacaktır. “milli egemenlik” “ulusal irade” “egemen devlet anlayışı” vb. bu terimleri bilen öğrenciler sorunun kendilerinden ne istediğini anlayacak ya da bu terimler seçeneklerde geçiyorsa doğru seçeneğe ulaşabileceklerdir.

Öğrencilerin sınav öncesi bu son tekrarlarında bir kelime bir soru olabilir anlayışından yola çıkarak, ders kitabı ve çalışma kitabında yer alan metinlerde anlamını bilmedikleri kelimeler varsa sözlükten bakarak onları öğrenmeleri gerekmektedir. Örneğin Onuncu Yıl Nutku’nda geçen “mamur”, “bahtiyar”, “muvaffakiyet”, “kafi” vb gibi.

Geçtiğimiz senelerdeki çıkmış sınav sorular incelendiğinde bu sene de sorulması beklenen İzmir İktisat Kongresi, Maarif Kongresi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Tekalif-i Milliye Emirleri, Ankara’nın Başkent Olması ve Kurtuluş Savaşı Eserleri konuları üzerinde öğrenciler özellikle durmalıdır. Son tekrarlarımızda öğrencilerimiz konu tekrarlarının yanında soruları çözerken öncelikle soru köklerini okuyup olumlu, olumsuz, hangisidir, değildir ya da yanlıştır gibi uyarıcılara özellikle dikkat etmelidir.

Matematik

Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez; 2. Merkezi Ortak Matematik Sınavında 1. Merkezi Ortak Matematik Sınavındaki konulardan 3 ya da 4 tane soru çıkacağını düşünmekteyiz.

Bilindiği üzere müfredat değişikliği ile bazı konular çıkarılmış, bazı konuların da kazanım içerikleri yenilenmiştir. Talim Terbiye Kurulunun yayımladığı öğretim programına dikkat edilerek yenilenen kazanımların farkında olunması ve öğrenciden, bu kazanımlar doğrultusunda hangi becerilerin gerçekleşmesinin istendiğine dikkat edilmelidir.

Son yıllarda yapılan sınavların soru tarzları incelendiğinde belirgin olarak ön plana çıkan “Matematik okuryazarlığı” becerisinin de sorgulanması beklentilerimiz arasındadır. Dolayısıyla yeni kazanımların farkında olunması, soruların anlamlı şekilde okunarak anlaşılması ve çözüm adımlarının ona göre geliştirilmesi gerekir.

Soruların yarısından fazlasında çok adımlı işlemler olabilir.Sorularda verilenlerin ve istenenin ne olduğuna dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sakin olmaları, hangi bilgiye sahip olduklarının farkında olmaları ve telaş etmeden çözüm adımlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Orçun Barış; Sınavın ağırlıklı olarak “İletişim, İnternet, Spor, Turizm ve Günlük Yaşam”gibi temalar üzerinden hazırlanacağını düşündüğümüzde, beklentilerimiz ilk sınavda olduğu gibi bu sınavda da kelime ve kelime gruplarının karşılıklı konuşma ve boşluk doldurma soruları ile sınanacağı yönündedir.

Bunlara ek olarak, tablola ve okuma parçası içeren soruların belirleyici düzeyde ve yorumlayabilme becerisi gerektiren sorulardan oluşacağını ve bu sorularda özellikle kişiler ile olaylar arasındaki ilişkilere dayanan soruların bulunacağını öngörmekteyiz.


Öğrencilerimiz, bu tarz sorularda farklı ünitelere ait kazanımların tek bir paragraf veya tabloda sorgulanabilme ihtimali göz ardı etmemelidir. Yaklaşan sınav sürecinde, yabancı dil ediniminin sarmal yapısını ve 1. Dönem işlenen ünitelerden de soru gelme olasılığını göz önünde bulundurarak öğrencilerin sadece 2. Dönem ünitelerinin değil sene başından itibaren işlenen tüm ünitelerde bulunan diyalog ve okuma parçalarının üzerinde durmaları ve tekrarlar yapmaları faydalı olacaktır.

‘TEOG’ sınavı öncesi yapılması gerekenler nelerdir?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.