Hindistan: Küresel ekonomiye pozitif enerji

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi Hindistan, yarattığı pozitif ivmeyle küresel ekonomiye de katkı sağlıyor.

Hindistan: Küresel ekonomiye pozitif enerji

KPMG Türkiye ve DEİK’in birlikte hazırladığı Hindistan raporuna göre; Hindistan’da GSYİH’nin 2019-20 mali yılına kadar 3,4 trilyon dolara ve 2024-25 mali yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki 5 yıl içinde yüz milyarlarca dolarlık yeni yatırımın planlandığı Hindistan, yabancı yatırımcıların en gözde ülkesi haline geliyor.


Rapora göre, önümüzdeki 5 yıl içinde yüz milyarlarca dolar yabancı yatırım çekmesi beklenen Hindistan, 2025’te 7 trilyon dolarlık bir ekonomi olacak.

Raporla ilgili bilgi veren KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova, 2015-16 mali yılında yüzde 7,6’nın üzerinde GSYİH artışı gerçekleşen Hindistan’ın, küresel büyümeye de ivme kazandırması beklendiğine dikkat çekerek; “Hindistan, dikkat çekici fırsatlar sunuyor ve yatırımcı dostu bir ekosistem içinde çok farklı yatırım fırsatlarına ev sahipliği yapıyor. KPMG ve DEİK olarak hazırladığımız ‘Hindistan fırsat analizi’ isimli raporumuz, Hindistan ekonomisinin son durumu hakkında yatırımcıların perspektifinden bilgiler sunuyor.

Raporumuzun yatırımcıların Hindistan’a yönelik yatırım stratejileri oluşturmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hindistan’a yönelik ivme kazanan yatırımlar, yatırımcıların Hindistan’a duyduğu güveni gösterirken, Hint hükümeti ise bürokratik engelleri azaltmak için yoğun çalışmalar yürütüyor” dedi.

40 milyar dolarlık yabancı yatırım aldı

Şenova, “Hindistan, henüz potansiyelini tam olarak değerlendirememiş ekonomik bir dev. Gerçekleştirilen politik ve ekonomik düzenlemelerle bu gücün ortaya çıkması sağlanıyor. Mevcut verilere baktığımızda geleceğe yönelik bu ışığı görebiliyoruz. Örnek olarak Hindistan 2015-16 mali yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29 artışla 40 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldı. Önümüzdeki 5 yılda ise bu yatırımların boyutu yüz milyarlarca doları bulacak” şeklinde konuştu.

2024-2025’de 7 trilyon dolarlık GSYİH beklentisi

Hindistan

Şenova, ayrıca “Nominal GSYİH’nin 2019-20 mali yılına kadar 3,4 trilyon dolara ve 2024-25 mali yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği senaryoda, yatırım getirilerinin oldukça yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle Hindistan’a yatırım için çok uygun bir zaman olduğuna inanıyoruz” dedi.

2020’ye kadar demir yollarına 1 trilyon dolar yatırım

Şenova, şöyle devam etti; “Make in India, Digital India, Skill India, Start-up India ve Swachh Bharat Abhiyan (Temiz Hindistan Misyonu) gibi çeşitli program ve girişimlerin yanı sıra proaktif politik reformların kentsel ve kırsal altyapının kapsamını ve kalitesini dönüştüreceği tahmin ediliyor.

Bu adımların yeni ve farklı yatırım fırsatlarını ortaya çıkarması bekleniyor. 2019’a kadar olan beş yıllık dönemde pek çok yatırım gerçekleşecek. Örnek olarak Hindistan Demir Yolları için 133,5 milyar dolar yatırım planlandı.

Demiryolu alt yapısına yüzde yüz doğrudan yabancı yatırımına otomatik onay yoluyla izin veriliyor. 2020’ye kadar özel sermaye ve kamu ortaklığında gerçekleşecek projelerin toplam değeri 1 trilyon doları bulacak. Günlük yolcu kapasitesini 21 milyondan 30 milyona çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.”


Kara yollarına 32.4 milyar dolar

Şenova, 2012-17 yılları arasındaki 12. Beş Yıllık Plan (FYP) kapsamında, kara yolları için de 32,4 milyar dolar daha yatırım yapılacağına dikkat çekerek; “9 Asya otoyol projesinden 6’sı Hindistan içinden geçiyor. Hindistan’ın altyapı projelerinin yüzde 90’ı yenileniyor. 2012’den 2017’ye kadar 1 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. Hükümet 2016’dan itibaren 66.117 kilometrelik yolu geliştirmeyi planlıyor” şeklinde konuştu.

2020’ye kadar yüksek büyüme korunacak

DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı da Hindistan ekonomisinde yaşanan pozitif gelişmenin, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Hindistan için belirlediği 2017 yılı için yüzde 7,2 ve 2018 yılı için yüzde 7,6 büyüme tahminleriyle de örtüştüğünü belirtti.

Kolbaşı, “IMF ayrıca Hindistan’ın bu konumunu 2020’ye kadar koruyacağını öngörüyor. Ülke küresel çalkantılar karşısında güçlü bir duruş sergiledi ve dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Cari fiyatlar üzerinden 2,2 trilyon dolarlık ekonominin performansı, tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2015-16 mali yılında (Nisan 2015-Mart 2016) iç tüketim ve yatırımlar tarafından sürüklenen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzde 7,6 artış gösterdi. Bu sonuç Hindistan’ı dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi yaptığı gibi, ülke ekonomisinin yukarı yönlü ivmesini sağlamlaştırmada önemli bir rol oynadı” dedi.

Hindistan raporunda yer alan bazı yatırım fırsatları şöyle:

  • ‘Akıllı Şehirler’e 22,5 milyar dolar

100 Akıllı Şehir yaratmak ve 500 şehri gençleştirmek için toplamda 22,5 milyar dolarlık harcama yapılıyor.

  • Herkes için barınma

Hindistan 2022’ye kadare 110 milyon konuta daha ihtiyaç duyuyor.

  • Dijital Hindistan

17,5 milyar dolarlık harcama ile dijital olarak güçlendirilmiş bir toplum ve bilgi ekonomisi yaratılıyor. Bir milyondan fazla nüfusa sahip bütün şehirlere wi-fi servisi, 250 bin köy kümesine geniş bant internet erişimi ve 2019’a kadar 400 bin internet erişim noktası hedefleniyor.

  • Hijyen altyapısına 10 milyar dolar

Temiz Hindistan Misyonu ve Temiz Ganj çerçevesinde 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Katı atık yönetimi tesisleri ile bireysel ve umumi tuvaletlerin inşasına 6,5 milyar dolar yatırım yapıldı.

  • Yenilenebilir enerji

2020’ye kadar hedeflenen yıllık yenilenebilir enerji hedefi 175 GW. Ultra Mega Güneş Enerjisi Parkları, 156 milyon doları geçen yatırımlarla geliştirilecek. Otomatik yolla doğrudan yabancı yatırımına izin veriliyor.

  • Dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı

Hindistan’ın 2020’ye kadar dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olması bekleniyor.

  • Finansal katılım artacak

“JAM number trinity” Hindistan’ın 900 milyon mobil kullanıcısını banka hesaplarına ve kimliklendirme numaralarına bağlamayı öngörüyor.

Gayrimenkul yatırımında yeni dünya trendleri neler?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.