Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

Bazı kadim gelenekler 21’inci yüzyıl insanı için hala geçerli. Öyle ki günümüz modern teknoloji çağından tekrar bu geleneklere dönen pek çok insan var. İşte hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi…

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi
Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

1- Sabah erken uyan.

Dua etmek için güneşle beraber uyan. Tek başına dua et. Sen konuşursan büyük ruh seni dinleyecektir.

2- Hoşgörülü ol.

Yollarını kaybedenlere karşı hoşgörülü ve toleranslı ol. Cehalet, kibir, öfke, kıskançlık ve hırs kaybolmuş bir ruhun işaretleridir. Bir gün yollarını bulabilmeleri için dua et.


3- Kendi yolunu çiz.

Kendini, kendin için ara. Başkalarının senin için yol çizmelerine izin verme. Bu senin ve yalnız senin yolun. Başkaları seninle beraber yürüyebilir ama senin için yürüyemez.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

4- Düşünceli ve kibar ol.

Misafirlerine düşünceli davran. En iyi yemeğini, en iyi yatağını sun. Onlara saygı göster ve onurlandır.

5- Senin olmayanı sahiplenme!

Senin olmayan bir şeyi alma. Başka bir insana, bir topluluğa, doğaya veya bir kültüre ait olabilir. Onlar kazanılmış veya sana verilmiş değildir.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

6- Yeryüzüne saygı duy.

Bu yeryüzünde var olan her şeye saygı duy. Bu bir insan veya bitki olabilir.

7- İfade özgürlüğü tanı.

Başka insanların düşüncelerine, dileklerine ve sözlerine değer ver. Sözünü kesme, dalga geçme veya taklit etme. Her kesin kendini istediği gibi ifade etmesine izin ver.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

8- Dedikodu yapma.

Başkaları hakkında kötü konuşma. Evrene bıraktığın olumsuz enerjiler, bir kaç kat artarak seni yine bulur.

9- Affet.

Herkes hata yapar ve her hata affedilebilir.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

10- Olumlu düşün.

Kötü düşünceler aklın, bedenin ve ruhun hastalanmasına yol açar. Olumlu düşünce egzersizleri yap.


11- Doğanın parçası ol.

Doğa bizim için var olmaz, bizim bir parçamızdır ve biz de onun bir parçasıyız.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

12- Çocuklara sevgi ver.

Çocuklar geleceğimizin tohumlarıdır.  Kalplerinde sevgiyi yeşert, onları erdemle ve hayat dersleriyle sula. Büyüdüklerinde, yeterince gelişebilmeleri için onlara alan tanı.

13- Kalp kırma.

Başkalarının kalbini kırmaktan kaçın. Yarattığın acının zehri bir gün sana geri döner.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi
Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

14- Dürüst ol.

Her zaman gerçekten yana ol. Dürüstlük evrenimizde insan iradesinin bir sınavıdır.

15- Sağlığına özen göster.

Kendini dengede tut.  Rasyonel Sen’i, Ruhsal Sen’i, Duygusal Sen’i ve Fiziksel Sen’i.  Hepsi güçlü, saf ve sağlıklı olmalı.  Zihnini güçlendirmek için vücudunu da güçlendir. Duygusal yaralarını sarmak için ruhunu büyüt.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

16- Sorumluluk al.

Kim olacağın ve ne yapacağınla ilgili bilinçli kararlar ver.  Aldığın kararların sorumluluğunu al.

17- Kişisel alanlara saygı suy.

İnsanların kişisel alanlarına ve gizlilik taleplerine saygı duy. Kimsenin kişisel eşyasına dokunma, özellikle de kutsal ve dini eşyalara.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

18- Kendine adil davran.

Kendine adil davran.  Kendini besleyemezsen, başkalarını da besleyemezsin. Önce kendine yardım et.

Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi
Hayata bakışınızı değiştirecek 20 Kızılderili ilkesi

19- Başka inançlara saygı duy.

Herkesin inancına ve inanışına saygı duy. Başkalarını senin inandığın dine inanmaya zorlama.

20- İyiliği paylaş.


Kaderinin güzelliklerini başkalarıyla da paylaş. Gönüllü olarak iyilik yap.

Aynı Tengri’nin Çocukları: Türkler ile Kızılderililer’in ataları aynı mı?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.