Malta Daimi Oturum Programı nedir? Neleri kapsıyor?

Çağımızda “Global İnsan” algısına ilişkin gelişmeler popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

"Malta Daimi Oturum Programı" nedir? Neleri kapsıyor?

Günümüzde özellikle iş hayatı çerçevesinde düşünüldüğünde yerel stratejiler git gide global bir yöne çevriliyor. Hal böyle olunca da Türkiye gibi vize sorunu ile karşı karşıya kalan ülkelerde ikinci vatandaşlık ve serbest dolaşım hakkı veren yatırım programları popülerliğini arttırmaya ve değişen dünya düzeninde sağlam bir yer edinmeye başladı.

İş adamlarının öncelikli olarak tercih ettiği yatırım programları değerlendirildiğinde kesin sonuç alımları, kar marjı, süre, sektör gibi unsurların yanında programına başvurulan ülkenin yaşam standartları da ön plana çıkan detaylardan biri olarak değerlendiriliyor.


İşlerini yurt dışında geliştirmek isteyenlere, yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenlere rehberlik etmek amacıyla 2011 yılında kurulan Yeni Bir Hayat Danışmanlık; Başta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler olmak üzere Amerika ve Karayip’e kadar uzanan geniş bir çerçevede hizmet veriyor.

2017 yılının ilk çeyreğine kadarki süreç değerlendirildiğinde yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde yatırım programlarına katılımın en yoğun olduğu ülkelerin başında Malta geliyor.

Malta Daimi Oturum Programı

Malta Daimi Oturum Programı

Malta hükümeti tarafından geçtiğimiz Ekim ayında resmileştirilen “Malta Daimi Oturum Programı” ile Schengen içindeki ülkelerde serbest dolaşım ve bir Avrupa Birliği ülkesi olan Malta’nın sunduğu cazip ekonomik avantajlardan yararlanmak kolaylaştı.

Malta Daimi Oturum Programı, global dünyada global vatandaş olmanın imkanını en kısa sürede sağlayan programlardan biri olarak kabul ediliyor. Ailelerin de yararlanabildiği program, yaklaşık 1-2 ay gibi kısa sürede sonuçlanıyor; başvuru sahipleri ömür boyu geçerli daimi oturum sertifikası ve oturum kartı elde ediyor.

Programın Türkiye sorumlusu Yeni Bir Hayat Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Akaydın’ın tek temsilcisi olduğu Malta Daimi Oturum Programı’na katılım için €250,000 tutarında Malta devlet tahvili almak gerekiyor.

Devlet tahvilleri, Malta Hükümeti garantisi altında. Kişinin kendi adına Malta’da veya Türkiye’de açacağı bir yatırım hesabı üzerinden tahvil alımı gerçekleşiyor. Tahviller 5 yıl süresince kişinin kendi hesabında tutuluyor.


Yapılan yatırım 5 yıl sonra geri alınabiliyor. Yatırım karşılığında kendisi ve ailesine Malta’da süresiz oturum, Schengen içindeki ülkelerde ise serbest dolaşım hakkı veriliyor. Bu süre zarfında Malta’da düzenli olarak kalmak zorunda değil.

Programın Türkiye sorumlusu şirket, yatırımcılara özel finansman imkanı da sağlıyor. Buna göre bir defaya mahsus €75,000’luk ödeme yapılıyor. Finans kurumu ise devlet tahvili için özel kredi sağlıyor.

Malta daimi oturum programı yaklaşık 1-2 ay gibi kısa bir zaman dilimi içinde sonuçlanıyor. Başvuru sahibi ve ailesi ömür boyu geçerli daimi oturum sertifikası ve oturum kartlarını elde ediyorlar.

Güçlü ekonomi içerisinde iş kurma ve size özel vergi avantajları

Malta Daimi Oturum Programı

Malta’da daimi oturum hakkı bulunan kişiler dilerlerse Malta’nın sunduğu cazip ekonomik avantajlardan yararlanabiliyorlar. Malta’da kuracakları şirket aracılığı Avrupa Birliği pazarına daha kolay ulaşabiliyor, vergi açısından önemli kazançlar elde edebiliyorlar.

Malta dışındaki ülkelerinden elde edilen gelirler vergiye tabi değil. Malta’da kurulan bir şirket üzerinden Malta dışındaki ticari faaliyetlerin yürütülmesi halinde özel vergi avantajlarından yararlanılarak sadece %5 vergi ödeniyor. Ayrıca yine Malta’da kuracakları şirket Malta dışındaki şirketin hisselerini satın alırsa buradan elde edilen kar payından da 0 vergi ödeniyor.

Malta’da ekonomik büyüme oranı 2015 yılında %6.2 olarak gerçekleşmiş; bu rakam Avrupa içinde en yüksek oranlardan biri olarak kabul ediliyor.

İşsizlik oranı da %5.4 ile en düşük seviyelerde.

Enflasyon oranı ise yıllık %1.2’dir. Emlak alanında büyük yatırımların yapıldığı Malta’da ekonomideki olumlu gelişmelerinde sonucunda ev fiyatları 2015 yılında ortalama %6.2 artış göstermiş. Özellikle yabancı yatırımcıların artan ilgisinden dolayı emlak sektöründeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.


Diğer bir çok Schengen ülkesi ile karşılaştırıldığına Malta programı, en avantajlı, hızlı ve düşük maliyetli program olarak öne çıkıyor. Malta daimi oturum programına başvuru sayısında bir kısıtlama bulunmuyor.

Yatırım yolu ile vatandaşlık ekonomik krize çare mi?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.