Tarkan’dan çağrı: Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın!

Çevre duyarlılığıyla bilinen Tarkan, zeytinlikleri imara açılması planına isyan etti. Ünlü sanatçı, Twitter hesabından, “Zeytin ağaçları Anadolu’nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın” yazdı.

Tarkan'dan çağrı: Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın!
Tarkan, “Zeytin ağaçları Anadolu’nun hazinesi belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın” dedi.

TBMM gündemine taşınan Zeytin Ağacı Koruma Kanunu değişikliği çevrecilerin büyük tepkisini çekti. 3 bin 573 sayılı Zeytin Ağacı Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikler zeytinlik alanların tanımının değişmesine neden olacak ve zeytinlikler termik santrale, toplu konuta, sanayi tesislerine, maden ve taş ocaklarına dönüştürülebilecek.

Bugün saat 15:00’te Meclis’te görüşülecek yasa tasarısı öncesinde çevre konularına duyarlılığıyla bilinen Tarkan’dan mesaj geldi. Sanatçı Twitter hesabından “Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu’nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın” yazarak bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı.


Tarkan, zeytinliklerin imara açıklmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. #ZeytinAğacınaSadakat
Tarkan, zeytinliklerin imara açıklmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. #ZeytinAğacınaSadakat

117 milyon zeytin ağacı için idam fermanı

3573 Sayılı Kanun’da 7. kez yapılmak istenen değişiklikle Türkiye zeytinliklerinin yüzde 70’i tehdit altına girecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Meclis’e sunulan ve önümüzdeki günlerde oylamasının yapılması beklenen “3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”da değişiklik yapılması öngörülüyor. Yapılacak olan değişiklikle mevcut zeytinlik alanların yüzde 70’inin sanayi tehdidi altına alınacağı belirtiliyor.

Hem zeytinlikler hem de zeytin piyasası kaybedecek

Türkiye’de 826 bin hektar zeytinlik alan üzerinde yaklaşık 167 milyon civarında zeytin ağacı bulunurken, yapılmak istenen değişiklikle tehdit altına girecek olan zeytinlik miktarı da 578 bin hektar alanda 117 milyon zeytin ağacına denk düşüyor. Dünya zeytin üretiminin yüzde 10’unu, zeytinyağı üretiminin ise yüzde 6’sını karşılayan Türkiye, “Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı”nda yer alan düzenleme ile ağaç ve doğa katliamının yanı sıra zeytin piyasasındaki gücünü de kaybedecek duruma gelecek.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet

“Zeytinliklerin idam fermanıdır”

Konuya dair görüşlerini paylaşan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, yapılmak istenen değişiklik ile zeytinliklerin idam fermanının onaylanacağının altını çizdi. Tibet, 3573 Sayılı Kanunun daha önce 6 defa Meclis’te tüm partilerin oyları ile reddedildiğini hatırlatarak, “Nedir bu ısrarın sebebi” diye sordu. Zeytin ağaçlarının Anadolu’nun kadim ağacı olduğunu belirten Tibet, günümüzü değil geleceği ilgilendirdiğini ifade etti. Herhangi bir ürün gibi “Bu yıl dikilmese de olur” denilebilecek bir ağaç olmadığını dile getiren Tibet, zeytin ve zeytinliklerle ilgili politikalar oluşturulurken, ulusal bir çerçevede ele alınması gerektiğini söyledi.

Yasada ısrar edilmesinin nedeninin madencilik ve inşaat sektörü ile rant konusu olan diğer sektörlerin sürekli saldırısı olduğunu dile getiren Tibet, “Biz ülkenin sanayiye, enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ama şu bir gerçek 3573 Sayılı Kanun birkaç defa revize oldu. Yapılan değişiklikler de hep ülke ihtiyaçları düşünülerek yapıldı. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte zeytinliklere ve ağaçlara zarar verecek değişikliklerin ortadan kaldırılması ile yapıldı. Şimdiki konu ise, tam aksine zeytinlik alanların yok edilmesi, imara açılması, madenciliğe açılması, çevrenin yok edilmesi gibi dar çerçevede yaklaşılıyor” diye konuştu.


“Zeytinliklerin yüzde 70’i yapılan tanım içine giriyor”

Yapılmak istenen değişikliklere de dikkat çeken Tibet, öncelikle 3573 Sayılı Kanunun birinci maddesinde geçen Ormanlık, Zeytinlik saha tanımının doğru yapılması gerektiğini belirtti. Yapılmak istenen değişiklikle zeytinlik alanların tanımı için, “15 kültür çeşidi veya yabani zeytin çeşidinin bulunduğu alan” denildiğine dikkat çeken Tibet, Türkiye’deki zeytinlik alanların yüzde 70’inin bu tanım içinde olduğunu söyledi.

Edirne’den Fethiye’ye kadar deniz kenarındaki zeytinliklerdeki tür çeşidinin 10-15 civarında olduğuna dikkat çeken Tibet, “Yasanın bu şekli ile kabulü demek yüzde 70’lik bu alanın talanı demektir. Tamamen keyfi uygulamalar neden olacaktır. Burada bu tanımı doğru yapmak lazım. Buradaki bu tanım çok hatalı bir tanım. Bizde de Avrupa Birliği’nce kabul edilen tanım yapılmalı. Bu tanımla zeytinlikler elden geçirilebilinir” dedi.

“Bağımlı bürokratlardan oluşturulan kurul karar verecek”

Yapılmak istenen değişiklik maddelerinin en önemlisinin 3573 Sayılı Kanunun 16. Maddesi olduğuna dikkat çeken Tibet şöyle devam etti: “Zeytinliklere dair karar verilmesi için bir kurul oluşturulması talep ediliyor. Bu talepte de zaten oluşan 9 kişilik komisyonun 5’i zaten kamudan. Yani illerdeki Bakanlık Müdürlüklerinden oluşan bürokratlar.

Artı bir Ziraat Odaları, üniversite ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı bir enstitü deniliyor. Yani hepsi bürokrat aslında. Ortada sivil toplum kuruluşu temsilcisi ya da olayın direk muhatapları yok. Böyle bir kuruldan zeytinliklerin korunmasına dair bir karar çıkması mümkün değil. Böyle bir kurul tamamen göstermelik bir kurum. Eğer bir kurul oluşturulacaksa, sağ duyunun hakim olacağı, sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve içinde mutlaka Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nden bir temsilcinin bulunacağı, çoğunluğun da bu bağımsız sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir kurul olmalı. Ancak oluşturulmak istenen kurula bakıldığında tamamen bağımlı bürokratlardan oluşan, göstermelik bir kurul. İşin asıl muhataplarının olmadığı bir kurul.”

“Kamu yararı ne?”

Bir diğer değişiklik yapılmak istenen maddenin 3573 Sayılı Kanunun 20. maddesinde yer alan “Zeytinlik alanlar ve bu alana 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç tesis yapılamaz” hükmü olduğunu belirten Tibet, bu hüküm değiştirilmek istendiğini söyledi. Tibet, bu hüküm yerine “Zeytin sahaları içinde ya da bu sahalara en az 3 kilometre mesafedeki zeytinliklerin bitkisel gelişimi ve çoğalmalarını engelleyecek, kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartı ile Bakanlıklar ve kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” maddesinin getirilmek istendiğini söyledi. Yapılacak olan değişiklikte “Kamu yararı” ibaresinin ucu açık olduğuna dikkat çeken Tibet, “Kamu yararı ne demek? Açılması lazım. Ucu açık bir şey bırakıldığı zaman bu tanıma her şey dahil edilebilir. Buraya mutlaka kamu yararının ne olduğunun yazılması lazım” diye konuştu.

“Parasını veren ağacı kesebilecek”

Aynı maddenin birinci fıkrasında da “Zeytinlik sahalar daraltılamaz. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir” şeklinde değiştirilmek istendiğini belirten Tibet, kurul olmadan Bakanlığın izninin yeterli görüldüğünü söyledi. İlgili madde ile ağaç kesenlerin tespit edilmesi durumunda ağaç başına 2 bin lira para cezası verilmesinin yeterli görüldüğünü belirten Tibet, madde ile “Parasını veren ağacı kesebilir” dendiğini söyledi. Milyonlarca liralık yatırım yapanlar için ağaçların kesilmesi karşılığında 2 bin liranın önemli görülmediğini belirten Tibet, “Tamamen kontrolsüz şehirleşmenin önünü açacak. Onlarca, yüzlerce yılda yetişen zeytin ağaçlarımızı yok edecek. Zeytinlikler yok edilecek. O zaman neden kurul toplanacak ki. Ne gerek var. Verir parasını keser ağaçları. Ne diye kendilerini yoracaklar. Milyarlarca liralık iş yapanlar için 2 bin lira ne ki?” diye sordu.

“Değişiklik teklifi iade edilmeli”


Tüm partilerin işbirliği içinde gerçekçi kararlar alması gerektiğini söyleyen Tibet, bu değişiklik teklifinin yeniden iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ağaçların Bilgesi: Zeytin


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.