Fütürizm nedir? Fütürizm’in Türkiye’deki yeri ne?

Fütürizm kelime anlamı olarak İngilizce future yani gelecek kelimesinden türetilmiştir. Geleceğin tasarlanması anlamına da gelen teknolojik ve felsefi bir yaklaşımdır. Bu gelecek tasarımında bilgi, teknoloji, akıl ve duygu kullanılır.

Fütürizm nedir? Fütürizm'in Türkiye'deki yeri ne?

Fütürizm’i hem kişisel hem de iş yaşamımızda gerçekleştirmemiz mümkündür. İnsanlar genelde gelecekle ilgili düşündüklerinde olumsuz ve karamsar düşüncelere sahip olurlar. İşte fütürizm bu gelecek düşüncesini olumlu olana yönlendirmeyi temel alır. Tabi bunun için geleceği düşünme, geleceği erken okuma, geleceğe kendini hazırlama ve kendini konumlandırma becerilerine sahip olmak gerekir.

Günümüzde İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolay hale geldi. Önemli olan bilgiye ulaşmak değil o bilgiyi analiz etmek ve geleceği tasarlamak için kullanabilmek. Yani geleceğin şekillenmesinde pay sahibi olmaya çalışmak fütürizm akımının en önde gelen manifestosu.


Fütürizm dünyada genel anlamıyla yani sanattaki modernizmi temsil etme düşüncesi ile yeni olmasa da bahsettiğimiz anlamda fütürizm hem dünyada hem de ülkemizde çok yeni bir akım. Ülkemizde başta Ufuk Tarhan gibi temsilcileri ile çeşitli yayınlar ve sosyal platformlar ile yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Öncelikle bireylerin bu düşünceye sahip çıkmasını söyleyen Tarhan, sonrasında kurumların ve devletin geliştirdiği politikaları fütürist bir bakış açısıyla yapmasını tavsiye ediyor.

Kendini fütürist olarak tanımlayan Alvin Toffler Güney Kore’nin yeniden yapılanmasında ve dünyada elektronik alanında (Samsung, LG) lider olmasında büyük rol oynamıştır. Aynı şekilde Çin de gerçekçi planlarla üretimde dünya lideri konumuna yükseldi.


Fütürizm akımı ile birlikte yeni bir çok teknolojiyi de duymaya başladık.

Bu teknolojiler geleceği inşa etmede yol gösterecek teknolojilerdir. Her şeyi dijitalleştirme, herkesin çok hızlı geniş bant teknolojileri ile İnternet’e bağlanabilmesi, nano teknoloji bu başat teknolojilere örnektir.

Plan yapmak ve yapılan planlara uygun adım atmak fütürist olmanın ilk basamaklarındandır. Plan yapmak başarılı olmanın en büyük anahtarıdır. Yine her konuda farkındalık edinmek geleceğe hazırlanmanın önemli adımlarından biri.


Bugün yapılan mesleklerin bazıları 10 sene önce diyebileceğimiz yakın geçmişte bile düşünülemeyecek ve akıl edilemeyecek mesleklerdi. İşte fütürist bakış açısıyla geleceğe şimdiden hazır olunduğunda o meslekleri yapan siz olacaksınız. Tabi bunun için tek şey beceri.

Ufuk Tarhan ile ‘Fütürizm’: Gelecek güzel gelecek