Bizbizze: Kadınların yaratıcı fikirleri hayata geçebilsin diye

Kadınların iş hayatındaki istihdamını artırmak için gönüllülük pirensibiyle çalışan Bizbizze oluşumu, “Fikir ve Destek Ünitesi Projesi” kapsamında 300 projeyi değerlendiriyor. Bizbizze’nin mimarı Bedriye Hülya ise kendi girişimcilik hikayesiyle kadınların motivasyon kaynağı.

Biyolojik olarak erkeklerden daha yaratıcı bir beyne sahip olan kadınlar, zamanını ve enerjisini daha ziyade aile ve ev işleriyle geçirir. Dolayısıyla kadınlar, Türkiye gibi bir çok ülkede, hayatın ve yaşadığı toplumun şekillenmesinde pek etkili olamazlar. Halbuki bir çocuğa can vererek hayatı başlatan kadındır.

TÜİK‘e göre kadın işveren oranının yüzde 8 olduğu Türkiye’de kadınların kendilerini gösterememelerinin en büyük sebeplerinden ikisi; finansal kaynakların yetersizliği ve ataerkil toplumun kadına yüklediği görev ve roller. Kadının kendi dışındakiler için daha fazla sorumluluk duyması icindeki yaratıcı ve girişimci ruhun gelismesine izin vermiyor.


Peki; kadınların fikirleri toplumsal ve ekonomik hayatta daha çok yer bulabilseydi ve kadınlar erkek çalışanlarla eşit şekilde rekabet edebilselerdi… Dünya nasıl bir yer olurdu?

Aklından geçen bu fikirleri gerçekleştirmeyi başarmış kadınlardan birinin adı: Bedriye Hülya. Kendi deneyimlerinden ve ilişkide bulunduğu kadın girişimcilerin ihtiyaçlarından yola çıkan Bedriye Hülya’nın tasarladığı ‘Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi Projesi’ bu yılın başında hayata geçti.

Bizbizze’nin amacı nedir?

Türkiye’de aktif iş hayatı içinde yer almak isteyen kadınları tek bir merkezden yönlendirebilecek ve işlerini kolaylaştırabilecek bir kurum bulunmuyor. Kadınların ilgi alanları ve güçlü yönlerini farkedebilmeleri ve değişen sosyal hayata ayak uydurmalarını hızlandırabilmek için sosyal projelerin hayata geçirilmesi gerek. Bizbizze’nin amacı öncelikle bu eksiği kapatmak.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, bunun için ihtiyaç duydukları eğitim ve destek hizmetini tek bir çatı altında koordine etmek üzere hazırlanan Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi Projesi, öncelikle İstanbul’da yaşayan, lise ve üniversite mezunu, 18 yaş üstü, iş ve sosyal hayat içinde aktif yer almak isteyen 300 kadın ile çalışmaya başladı.

Bu projeye katılan kadınların, bir yılın sonunda girişimci ya da çalışan olarak istihdama, bununla birlikte gönüllü olarak sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk projelerine katılması planlanıyor.

Girişimcilik Programı işletme yönetimi için, Çalışan Programı ise iş bulma da ihtiyaç duyulan tüm eğitimleri almaya yönelik. Her iki programın sonunda tüm katılımcıların dâhil edileceği Gönüllülük Programı ise kadınların sahip olduğu hayat birikimini, bilgiyi ve emeği aktarabilecekleri Sivil Toplum Kuruluşları ile kadınlar arasında bir köprü kurmayı kapsıyor. Bizbizze ayrıca bünyesindeki tüm kadınlara danışmanlık ve koçluk hizmetlerinden faydalanma, aynı yolda yürüyen kadınlarla tecrübelerin paylaşılacağı destek gruplarına katılma imkânı sunuyor.

Bizbizze‘de verilecek bu eğitimlerle kadınlar, kültürel ve ekonomik seviyeleri ne olursa olsun, kendi gücünün farkına varacak, kendi işlerini kurma ve finansal bağımsızlıklarını elde etme konusunda cesaretlendirilecekler. Bu şekilde, işveren ve ya çalışan olarak, kadınların iş hayatındaki istihdamı artırılmış olacak.


Bizbizze ayrıca gönüllülük eğitimi ile de bu kadınların enerji ve bilgilerini diğer kadınlara aktarmasını ve ilgilerine göre sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmasını da hedefliyor. ‘Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi Projesi’ bir yıllık pilot çalışmanın sonunda Türkiye’nin tüm illerinde yaygınlaşıp kadınlar için “iş bürosu” modelini yaratma amacında.

Projeler nasıl seçiliyor ve hayata geçiyor?

Bizbizze ekibi “birebir değerlendirme yaklaşımı” ile başvuruda bulunan kadınların kişilik özellikleri, mesleki eğilimleri, kuvvetli yönleri ve bireysel farkındalıklarını değerlendirdi. Böylece adayların aslında yapmak istedikleri ile bireysel özellikleri arasındaki uyum ve potansiyel sahibi oldukları noktalara dikkat çekildi. Bizbizze’ye başvuran bazı kadınlar kendi projeleriyle geldi, bazıları da süreç içinde kendilerine uygun programa yönlendirildikten sonra bir proje oluşturdu.

Bizbizze’nin görüşmeler ve testler sonunda bu yıl seçtiği proje sahibi kadınlar şu an  Girişimcilik, İstihdam ve Gönüllülük eğitimlerden geçiyor. Ayrıca düzenli olarak seminerlere katılıyor, koçluk, mentörlük ve danışmanlık hizmetleri alıyor, destek gruplarında birbirleriyle tecrübelerini paylaşıyorlar. Kadınlar katılım belgelerini aldıktan sonra da iş kurma ya da iş bulma sürecinde desteklenmeye devam edilecekler. Bu dönemki programa katılmaya müsait olmayan adaylar ise, ileride açılacak programlara yerleştirilecekler.

Eğitmenler, koçlar, mentorler ve kaynak sağlayıcıların tamamının gönüllü hizmet verdiği projede, bugüne kadar ulaşılan gönüllü sayısı ise 100’ü aştı.

Bedriye Hülya ve b-fit

Kadınlara spor yapma ve sosyalleşme imkânı sunarak bağımsızlık kazanmalarına teşvik etmek, kadınların spor ihtiyaçlarını karşılarken onları girişimcilik ruhu da vermek için, kardeşi Aslı Olgun ile kurduğu “Kadınların spor ve yaşam merkezi b-fit” ile Bedriye Hülya, sosyal girişimciliğin Türkiye’deki en önemli temsilcisilerinden biri. Kendi hayat ve girişimcilik hikayesiyle de Bizbizze kadınları için de büyük bir motivasyon kaynağı.

Türkiye’deki birçok kadının spor yapma kültürüne sahip olmadığını gören ve spor yapmanın sosyal ve kültürel hayata katkılarını bilen Bediye Hülya; öncelikle maddi imkânsızlıklar içindeki bu kadınları spor yapmaya nasıl ikna edilebileceğini düşünmüş ve Türk kadınlarının seveceği formatta bir spor salonu yeniden uyarlayarak hayata geçirmiş. Bugün dünyada da örnek gösterilen “b-fit”; sosyal franchise sistemiyle bugüne kadar 250’den fazla kadına girişimci olma imkanı sağlayarak 500’den fazla kadına istihdam yaratıyor.

Garanti Bankası tarafından 2014 yılının Sosyal Girişimcisi seçilen ve ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ‘örnek girişimci kadın’ olarak gösterdiği Bedriye Hülya; dünyanın en büyük sosyal girişimci ağı ASHOKA’nın da üyesi. Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda girişimcilik ödülü almış, rol model olarak uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından sunulmuş olan “b-fit” merkezleri Türkiye’de 50 kentte, 300 bin kadına hizmet veriyor.

Kadınlar Dünya’yı değiştirebilir

Dokuz ay karnında taşıdıktan sonra bir çocuğu dünyaya getiren kadın, sırf bu yüzden insan hayatının değerini bilir, yoketmekten ziyade yaratmaya meğillidir. Kadın güçlenirse çocuğuna daha farklı bir eğitim verebilir ve dolayısıyle toplumu değiştirebilir.


Daha müreffeh bir ülke için kadının güçlenmesi önemli. Kadının ekonomik özgürlüğünü elde etmesini isteyen ve iş hayatına Feminist bir bakış açısıyla yaklaşan Bizbizze, Türkiye’deki bu önemli açığı kapatıyor.

Girişimci Kadınlar Projesi: Kadınlar bilişimle engelleri aşacak


1974 Ankara doğumlu ama 2 yaşından beri Istanbullu. Çocukluk ve gençliği cimnastik ve dans çalışmalarıyla geçti. 2000 yılından beri yoga yapıyor. 2002 yılında evlenip yurtdışına yerleşti ama bir ayağı hep Istanbul'da oldu. Çocuklardan sonra, Norveç'te hayalindeki işin eğitimini alma fırsatı geçti eline. Trondheim Üniversitesi'nde Medya Bilimi ve Görsel Kültür dalında lisans ve yüksek lisans okudu. İki yıl Zürih, 10 yıl Trondheim'da yaşadıktan sonra 2014 yazında eşinin memleketi Almanya'ya yerleşti. Şİmdi iki oğlu ve eşi ile sakin bir hayat sürmekte, ve Türkiye'nin Gezi Gençleri'nce yönetileceği çağdaş bir ülke olduğu hayalini kurmakta. // ENGLISH: Born in Ankara in 1974, moved to Istanbul at age 2. Spent lots of time with gymnastic and contemporary dance at early ages. since 2000 practices rather yoga. Married to a German in 2002 and move to Zurich. Later lived 10 years in Norway/Trondheim and eventually settled down in Germany. Studied Media Science in Trondheim and finished master degree in 2012. Has two sons. Looking forward to the days that Turkey is eventually led democratically by the Gezi youth.