Liseye giriş için yeni sistem: 4 farklı model

Liseye giriş için TEOG’un yerini alacak sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. 81 ilde merkez kurulacak. Okullar kendi sınavını yapacak.

Liseye giriş için yeni sistem: 4 farklı model

Milli Eğitim Bakanlığı’nın alternatifleri arasından öne çıkan model; başarılı okulların kendi sınavlarını yaparak öğrenci alması. Bu sistemin hayata geçmesi durumunda liseler birbirlerinin puanlarını kabul ederek öğrenci alabilecek. Ayrıca, hormonlu not eleştirilerine yönelik de bakanlık bir çalışma yaptı.

Liseye giriş için prestijli okul kendi sınavını yapacak

CNN TÜRK’ün haberine göre, özel nitelikli okullar kendi sınavlarını yapacak. Bu sonuçlar ise başka okullar tarafından da kabul edilebilecek. Bazı okulların öğrencilerine fazladan ‘hormonlu not’ verme ihtimaline karşı ise MEB her dersten birer yazılının sınav sorularını merkezde hazırlayıp okullara gönderecek.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışması tamamlandı

Bakanlar Kurulu’nda sunum yapılacak. Taslak modelde ön planda, prestijli okulların kendi sınavlarını kendilerinin yapması öğrencilerini bu yöntem ile seçmesi yer aldı. Yani fen ve sosyal bilimler liseleri gibi özel nitelikli okullar, alacağı öğrenciyi kendi yapacağı sınavla seçecek. Öğrenciler bu okulların sınavına ortaokul not ortalamasıyla başvuracak. Hesaplamalara göre de 8’inci sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 10’unun girmesi bekleniyor. Sınavlar bakanlığın kontrolünde ve denetiminde olacak.

Liseler birbirinin sınavını kabul edecek mi?

Öğrenciler ayrı ayrı birçok lisenin sınavına mı girecek mi?” sorusuna ise Bakanlığın formülü şöyle: Bu formüle göre bir prestijli lisenin yaptığı sınavı bir başka aynı nitelikteki lise kabul edip öğrenci alabilecek.

Örneğin; Ankara Fen Lisesi, Kabataş Fen Lisesi’nin yaptığı sınavı kabul edip öğrencilerini bu sınav puanı ile seçebilecek. Güzel sanatlar ve sporliselerinin ise öğrencileri sertifikasyon sistemi ile alması üzerinde duruluyor. Öğrenciler bu liselere spor, kültür, sanat, topluma hizmet, bilim başlıklarında yeralan sertifikaları ile yerleşecek. Geriye kalan öğrenciler için ise adrese dayalı yerleştirme üzerinde çalışıldı.

Hormonlu not için düşünülen formül

Yeni sistem arayışında en çok eleştiri “hormonlu not” için yapılmıştı. Ortaokul notlarının “hormonlu” olabileceği savunulmuştu. Edinilen bilgiye göre bakanlık, her dersten yapılacak birer yazılı sınavın sorularının merkezde hazırlanması ve okullara gönderilmesi üzerinde duruyor. Buna göre öğrenciler, yılda iki kez bakanlıktan gönderilen açık uçlu sorularla kendi branş öğretmenlerinin gözetiminde sınava girecek. Değerlendirmeyi de yine branş öğretmenleri yapacak.

81 ilde merkez kurulacak

Ölçme değerlendirme için düşünülen yöntem ise şöyle: Branş öğretmeninin vereceği notların 81 ilde kurulacak olan ölçme ve değerlendirme merkezine gönderilmesi üzerinde de duruluyor. Merkezlerin, öğrencinin ilgi alanlarını belirleyerek yeteneklerine göre hangi lise türüne gidebileceğine dair çalışma yapması planlanıyor. Bu taslak çalışmanın hayat geçip geçmeyeceği Bakanlar Kurulu’nun kararına bağlı olacak.

Liseler statüsüne göre sınıflandırılacak

Eğitim kulislerinde konuşulanları göre, tüm liseler A, B, C olmak üzere 3 standarta ayrılacak. Kabataş, İstanbul Erkek, Galatasaray, İzmir Fen, Kartal İmam Hatip gibi bazı Anadolu ve Fen liselerinin akreditasyonu ‘A standart’ olacak. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Lisesine dönüştürülen düz liseler ise ‘B standardı’yla akretide edilecek. Meslek liseleri ile teknik meslek liseleri ise ‘C standardı’ kapsamında yer alacak.


Dünyadaki liseye giriş örnekleri inceleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi MEB kulislerinde TEOG yerine gelecek yeni sisteme ilişkin konuşulanları köşesine taşıdı. Selvi şunları yazdı:

“Milli Eğitim Bakanlığı aralarında ABD, Finlandiya, Japonya, İngiltere, Almanya, Çin ve Güney Kore’nin de olduğu 15 ülkede bu iş nasıl yapılıyor diye inceliyor. Finlandiya’da okul notları, ABD’de merkezi sınav sistemi, Japonya’da ise hem okul bazlı hem merkezi sistem hem de okul notlarının esas alındığı bir sistem geçerli. Güney Kore merkezi sınav ile birlikte okul notlarını esas alırken Çin, bitirme sınavını yeterli buluyor. Her sistemin kendine has avantajları ve dezavantajları var.

Liseye giriş için taslak çalışma tamamlandı

Liseye giriş için uygulanacak yeni sistem için Milli Eğıitim Bakanlığı’nın oluşturduğu komisyonun taslak çalışması tamamlandı. Masada dört alternatif bulunuyor, yeni sisteme ilişkin son karar Bakanlar Kurulu’nda verilecek.

Liseye giriş için 4 model (Taslak)

1. Başarı puanına göre

Öğrencilerin 6,7 ve 8’inci sınıf ortalamalarından hareketle ‘başarı puanı’ belirlenecek. Liselerin taban puanlara göre tercih yapılacak.

2- Bazı liselere özgü sınav

Liseye giriş için liseler başarı puanına göre öğrenci alacak. Galatasaray, Kabataş gibi liseler taban puan üzerinden kendi sınavını gerçekleştirecek.

3- Adrese göre yerleştirme

Öğrenciler başarı puanına göre yerleştirilecek. Ancak yerleştirmede, öğrencinin adresine en uygun okul sistem tarafından seçilecek.

4- Karma sistem modeli

Yukarıdaki modellerin birbirine entegre edilerek statüye göre birden uygulamanın yapılması.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni uygulama ile ilgili olarak özel okulların temsilcileri ile bu hafta içinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. MEB çalışmasını 15 gün içinde tamamlayıp Bakanlar Kurulu’na sunacak. Sistem, mevzuat düzenlemesinin ardından uygulanacak.

İmam Hatiplere ayrılan bütçe Fen Lisesinden 17 kat fazla


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.