Reklam planlaması nasıl yapılmalı? Hedef kitle nasıl belirlenmeli?

Reklam iletişim etkisi nasıl olmalı? Reklam planı yaparken nelere dikkat edilmeli? Hedef kitle, slogan, mesaj nasıl belirlenmeli?

Reklam planlaması nasıl yapılmalı? Hedef kitle nasıl belirlenmeli?

Reklam mesaj veya sloganlarının tüketici zihninde yer etmesi, yorumlanması ve satın alma davranışına dönüşmesi için, her şeyden önce reklamın göndermiş olduğu mesajın anlaşılması ve anlamlandırılması gerekir.

Reklam hedef kitlesi nasıl belirlenmeli?

Hedef kitleyi tanımak ve analiz ederek belirlemek bu yüzden çok önemli ve gereklidir. Hedef kitleyi oluşturanların demografik profilini ve psikolojisini anlamak, neredeyse reklam üretmenin temel taşıdır. Reklamcılık konusunda yazılan ilk eserlerden birinin bu konuda olması da oldukça anlamlıdır. Hedefin kadın, erkek veya çocuk olması içerik veya biçim tasarımını etkiler. Kullanılacak olan sözler, renkler, müzik türü, tarz ve diğer bütün anlatım ögeleri cinsiyet dikkate alınarak planlanmalıdır.


reklam hedef kitle oluşturma

Toplumun kültürel değerleri, gelenekler, görenekler mesaj planlamada asla atlanmamalıdır. Yanlış anlama ve tartışmalara yol açacak reklamlardan kaçınılmalı, bir grup, meslek, azınlık ya da görüşü rahatsız edecek mesajlar üretilmemelidir.

Hedef kitlenin eğitim düzeyi, algılama düzeyini, dil özelliklerini, estetik değerlerini etkileyeceğinden hedef kitleye uygun yaklaşımlar sağlanmalıdır. Özellikle algılama ve kavrama düzeyi psikolojik ve çevre koşullarına bağlı olarak etkileneceğinden reklamın mesajı kadar ulaştırdığı kanal da dikkate alınmalıdır.


Hedef kitle tarafından reklam mesajlarına yüklenen anlamların yorumlanması veya çözümlenmesinde demografik, toplumsal, psikolojik, fiziksel ve kültürel her türlü ortam ve koşul son derece önemlidir. Bu çok değişkenli iletişim ortamında amaçlara ulaşabilmek için iletişimin etkisini önceden kestirebilmek, mümkünse tasarlayabilmek bir zorunluluktur.

Reklam ortam ve araçlarıyla beraber rekabetin de yoğunlaşması nedeniyle hedef kitleye sadece niceliksel olarak ulaşmak yeterli olmamakta, niteliksel olarak da mesaj-hedef kitle uyumlaşması gerekli hale gelmektedir. Başarılı kampanyaların altında mutlaka hedef kitleyi deneyimleriyle, duygu ve beklentileriyle doğru yakalayan bir mesaj vardır. İster akılcı ister duygusal yoldan verilmiş olsun, bu mesaj üreticinin ‘kalbine giden yolu’ bulan cümleler içerdiğinde kampanyanın hedef kitleye bağı yükselir, uzun süreli ve geniş etki elde edilir.


Buradaki anahtar kelime tüketicinin bakış açısını ve onunla yakınlık kuracak olan yaklaşımı anlatan ‘tüketici içgörüsü’dür. Tüketici içgörüsü, pazarlama araştırması sonuçlarından elde edilen analizleri yorumlamaktan öte, reklamın amacına hizmet eden cevabı ve tüketicinin reklamda kendini bulmasını sağlayacak olan görüşü yakalayabilmektir.

Pazarlama için fenomen mi, ünlü mü tercih edilmeli?