İYİ Parti’nin IYI bayrağı ile bağlantısı: Logo sembolü ne?

Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin Osmanlı’nın geldiği kayıboyu bayrağı olan IYI bayrağı ile bağlantısı ne? İYİ Parti’nin sekiz köşeli yıldızı çağrıştıran logosunun sembolizmi ne?

İYİ Parti IYI bayrağı ile bağlantısı: iyi parti logo sembolizmi

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti’nin adının, Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayı Boyu’nun bayrağının esin alınmasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor. Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri olarak biliniyor.

IYI bayrağı nedir? Ne anlama geliyor?

Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin’nin listesinde sembolleri Şahin, yani Şahinlerin en büyüğü olan akdoğan’dır.


IYI; Kayı kelime anlamı olarak “Kuvvet ve Kudret Sahibi” anlamına gelmektedir.

Oğuzların Kayı boyunun simgesidir. Kayı boyunun simgesi “İki Ok Bir Yay”dır. Babası Gün Han ve dedesi Oğuzhan olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden “İkincisi; “Kayığ”lardır. Belgeleri şudur: IYI diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

İYİ Parti IYI bayrağı ile bağlantısı: iyi parti logo sembolizmi

Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin’nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan’dır.

Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

Kayı Boyu, Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı ilbeyi gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma havarisine yerleşmişlerdir (Evrenos gazi ve Hacı İlbey’in aileleri bugün bile bilinmektedir).

İYİ Parti IYI bayrağı ile bağlantısı: iyi parti logo sembolizmi

Bugün, Kayı boyu mensupları Türkiye’nin birçok yerinde olmakla beraber, genellikle; Ankara, Çankırı, Eskişehir, Mihalıççık, Orhaneli, Isparta, Burdur, Fethiye, Muğla, Aydın ve Ödemiş civarındaki köylerde yerleşmişlerdir.

Tarih boyunca Kayı Boyunun yerleştiği bölgeler; Hindistan: Babür devleti, İran, Irak, Suriye, Urfa: Karacadağ da ikamet etmişlerdir. Osmanlı Padişahlarının ata soyları kayı boyudur.

İYİ Parti’nin logosu ne anlama geliyor?

Güneşe benzeyen ve çevresinde sekiz ok bulunduğu için Selçuklu Yıldızı’na benzetilen İYİ Parti’nin logosu hakkında tartışmalar devam ediyor.


İYİ Parti logosu:

iyi parti logo

Selçuklu Yıldızı‘nın sekiz köşesi bulunur ve ve her biri ayrı bir ruhani anlamı temsil eder. İslam inancının değişmez esaslarından biri olan cennet inancını simgelediği söylenmektedir.

Birçok kaynakta İslam’ın 8 esasa dayalı olduğu ve bunlara “sekiz cennet kapısı” adı verildiği, bu sekiz köşeli yıldızın cenneti simgelediği söyleniyor.

selçuklu yıldızı anlamı iyi parti logo

Resimde de görüldüğü gibi bu ilkeler şunlardır; merhamet, sadakat, şefkat, doğruluk, sır tutmak, cömertlik, sabretmek ve Rabbine şükretmektir.

Selçuklu Yıldızı olarak bilinen sekiz köşeli yıldız genelde 6 köşeli Davud yıldızı ile karıştırılmaktadır. Daha önce de AK Parti merkez binasının ön cephesinde Selçuklu yıldızı kullanılması tartışma yaratmıştı.

ak parti merkez binası selçuklu yıldızı

Sekiz Köşeli yıldız (Oktagram) sembolizmi

Bir kalkan ve koruyucu olarak kullanılabilir ve sırları yönettiği düşünülür. Oktad, adalet temsilcisidir. Selçukluların temel sanatsal figürlerindendir. İslam dünyasında, 8 Cenneti anlatan sembol, 8 ilkeye de işaret eder. İlkeler; Sabır, Şükür, Sadakat, Merhamet, Doğruluk, Sır tutmak, Acizliğini bilmek ve Cömertliktir.

Osmanlı, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan armaları Sultan II. Abdülhamid Han’ın Tuğrası, T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması, Selçuklu eserleri, Divriği Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve bunların bazılarında yeni yapılan demir parmaklıklara süsleme olarak da uygulanmıştır.

Diğer yandan, Malta şövalyelerini temsil etmiştir. Şövalyelikte 8 ilke olan; İnançlı olmak, Güçsüzler için savaş, Cesaret, Dürüstlük, Cömertlik, Azim, Kahramanlık ve Sadakati betimler.

Türk Polisi armasında da Selçuklu Yıldızı var

türk polisi arma selçuklu yıldızı

Türk polis armasındaki Sekiz Köşeli Yıldız, ilk olarak Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından devlet hizmetinde başarılı kişilere verilen madalya şeklinde çıkartılmış, daha sonra, Türk polisinin amblemi olmuştur. Alt bölümündeki çift başlı kartal, Selçuklu Devleti’nin (1040-1157) Güç, Özgürlük ve Bağımsızlık simgesidir. Armadaki “Sekiz Köşeli Yıldız”ın toplam 62 ışını vardır, bu ışınlar; bir Güneş Kursu gibi 62 etik değeri ve 8 ana kuralı anlatmaktadır.

rub el hizm selçuklu yıldızı sekiz köşeli yıldız İYİ parti sembolü
Rub el hizb sembolü

Rub el hizb anlamı


Arapça’da Rub “Çeyrek, dörtte biri” anlamına gelmektedir. Hizb ise “Cüz” anlamı taşımaktadır. Başlangıçta bu sembol Kuran-ı Kerim’de kullanılmaya başlandı. Bunun amacı Kur’an okumasını ve ezberlemesini kolaylaştırmaktı. Aynı zamanda İslam hat sanatında bir bölümün sonunda bir gösterge olarak kullanılır.

Meral Akşener: Yalanlar ve Gerçekler