Validebağ Korusu’nda jeotermal sondaj tehlikesi

Uzun zamandır, inşat firmalarıyla başı belada olan Validebağ Korusu, bugün de jeotermal sondaj tehlikesiyle karşı karşıya.

Validebağ Korusu jeotermal sondaj tehlikesi

Basında çıkan “İstanbul’da jeotermal piyango?” haberlerinin ardından Validebağ Gönüllüleri yeniden dayanışma çağrısında bulundu. Koşuyolu Gönüllü evinde gerçekleştirilen “Validebağ Korusu’nda Jeotermal Sondaja Hayır!” panelinde bir araya gelen bilim insanları ve Validebağ gönüllüleri, halkı bilimsel açıdan bilgilendirdi.

Panele konuşmacı olarak katılan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi jeofizik mühendisi Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut, Validebağ Korusu’nda yapılmak istenenleri ve açıkta kalan konulara değindi.


Hangi jeofizik bulguyla jeotermal sıcak su potansiyeli görülmüştür?

Konuyla ilgili ciddi tereddütleri olduğunu belirten Eyidoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Hangi jeolojik ve jeofizik veriyle, bulguyla; İstanbul’da, Kadıköy’de, Validebağ Korusu’nda, Üsküdar’da jeotermal sıcak su potansiyeli görülmüştür?

İstanbul Validebağ Korusu'na jeotermal piyango
“Validebağ Korusu’nda Jeotermal Sondaja Hayır!” panelinde bir araya gelen bilim insanları ve Validebağ gönüllüleri, halkı bilimsel açıdan bilgilendirdi.

Ben, bunu bilmiyorum. Buna izin verenler, bu işi yapmaya kalkanlar; Kadıköy, Üsküdar Türkiye’nin aktif tektonik deprem alanlarındaki fay alanları aktif tektonik deprem alanlarındaki fay alanlarına mı karıştırılıyor? Yani bunlar için genellikle aktif tektonik faylar olması gerekir. Demek ki biz bilmiyoruz:

İstanbul’da, Kadıköy’ün altında, Validebağ Korusu’nda, Üsküdar’da ve ilgili yerlerde aktif faylar var! Ama mikrodepremler de olmuyor. Bu da enteresan bir şey! Bunları bize öğretsinler yani nerede varsa bu faylar, onları delip sıcak su çıkartacaklarsa onları gelip bize göstersinler.”

Validebağ Korusu‘nda yapılacak olanın jeotermal çalışma değil, dünyanın farklı şehirlerinde uygulanan ve şebeke suyunun derinliği minimum 3 km’yi bulan derin kuyulara gönderilerek ısıtılması işlemi olduğunu anlatan Eyidoğan; bu yöntemin ise milyon dolarları bulan fiyatlarının olduğu ve yerleşim yerlerinde yapılamayacağından bahsetti.


Söz konusu işlem Validebağ Korusu’nda ya da başka bir yerleşim alanında yapıldığı taktirde, yapılan bölgedeki zeminin sıyrılmasından tutun da bölgenin çamur deryasına dönmesine, lakin hepsinden önemlisi süreklilik arz eden mikrodepremlerin oluşması gibi bir sürü tehlikeyle karşı karşıya kalacak.

İstanbul Validebağ Korusu'na jeotermal piyango

İstanbul’da jeotermal piyango

Eyidoğan’dan sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut, jeotermale karşı olmadıklarını ancak bunun jeotermal olmadığının özellikle altını çizdi.

Basında özellikle geniş yer bulan “Yer altı bilimcilerin aktif olan Kuzey Anadolu Fay hattına bağlı olarak gelişen fayların tespiti sonucunda İstanbul’un Jeotermal zenginliğine sahip olduğu görüşü belirlendi” açıklamasının üzerinde duran Karabulut, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yer altı bilimcileri yani bizlerden ve jeologlardan bahsediyor. Biz, bilimsel makaleye bakarız. Bunlar saygın dergilerde yayınlanır. Saygın dergilerde şunu yaparkar; ellerinde ki verilere bakarlar, ondan sonra yayınlarlar. Fakat hiçbir bilimsel makalede böyle bir doğru bilgi yok. Burada bilim kullanılıyor maalesef! Bilimsel veri deniyor ama böyle bir bilimsel veri var mı onu bile bilmiyoruz?”


Yetkililerden bahsi geçen bilimsel verilerle ilgili açıklama beklediğini ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Ekonomik kriz sinyalleri: Türkiye 2018’de alarm verecek!


Elif Aver
Elif Aver; 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Özel sektörde mesleğini yapmakta, ayrıca TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyesi. Yazmak, çizmek ve okumak çocukluğundan beri en büyük tutkusu. Ondan sebep söz yitene kalem bitene kadar yazanlardan.