Beden eğitimi dersleri, tahrik kepazeliği ve çözüm şarlatanlığı

Bu memlekette bir basketbol takımının adı Efes iken, Anadolu Efes olarak değiştirilmek zorunda kalındığında, bu işin eşofman giyen kız öğrencilerin tahrik eden kadınlara dönüşmesi ve tahrik olanın değil de tahrik edenin önlenmesi için de beden eğitimi derslerinin tamamen ortadan kaldırılması önerileri tesadüf veya birkaç cinsel sapığın işi olabilir mi?

Beden eğitimi dersleri, tahrik kepazeliği ve çözüm şarlatanlığı

Ercan Harmancı adındaki kişi, beden eğitimi dersleri ve özellikle eşofman giyen kız çocuklarının kendisinde şehvet uyandırdığı ve herkeste uyandırması gerektiğini, uyandırmıyorsa bir sorun olduğunu söyleyen ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan kişi.

Çok daha vahimi bu kişinin bir “öğretmen” olması…

Birincisi ve her şeyden önce böyle bir kişi öğretmen olamaz. Çünkü böyle bir karakteri, düşünce ve duygu sahibi kişilerden öğretmen olmaz. Bilindiği üzere öğretmen aydın, öğretmenlik aydınlıktır.


Bu ve benzerlerinin neresi aydınlık?

(Tabi bu arada asıl mesele bu tip kişileri öğretmen yapan sistemdir. Sistemin arızalı olduğuna dair bir belgedir bu kişinin bize yaşattıkları).

ercan harmancı felsefe öğretmeni beden eğitimi eşofman cinsel sapık

İkincisi bu kişiden felsefeci de olamaz!

Çünkü felsefe özgür ve bağımsız düşünebilme becerisi ve alışkanlığı ister. Düşünce üretmeye ve düşünceler çatışmasın açık bir alan olan felsefede tabu yoktur. Oysa bu adamın hayatı ve geleceği tabu üzerine kurgulanmış. Felsefe sonsuz ve çatışkılı bilgi alanıdır. Bu kişide bilgi sonsuz olmadığı gibi tehlikeli bir iştir.

Eşofman giyen kızlardan tahrik olan, olunmuyorsa cinsel açıdan sorunlu olunduğunu ifade eden bu kişiyi tek bir açıdan takdir etmek, Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek olacaktır. O da “ben bir yobazım, dolayısıyla cinsel takıntılarım var, dolayısıyla sapkınlık içindeyim” anlamına gelebilecek şekilde bunu açıkça bunu beyan ediyor olmasıdır.

Bu arada belirtmek gerek ki, bunlardan çok var. Hem de tüm eğitim kurumlarında böyle veya benzer şekilde düşünen yüzlerce öğretmen ve akademisyenin olduğu herkesin malumudur. Açığa alındığı ve/veya görevden alındığı yazılan çizilen bu kişi temenni etmiyoruz ama yeniden bir şekilde mesleğe dönecek veya belli bir zaman aşımından sonra başka bir göreve getirilebilecektir.

Mesele, bu ve benzerlerinden okullarımızı, çocuklarımızı ve memleketi kurtarmak meselesidir. Bunun için bunlar ile bireysel mücadele etmek elbette önemlidir ancak, esas olarak bunları üreten sistemle mücadele etmek ve asıl olarak da o sisteme hükmedecek ve değiştirecek gücü ve konumu elde etmek gerektiği çok açıktır.

Tam söz konusu bu olay soğuyacakken malum bir gazetenin, malum yazarlarından birisi Ercan Harmancı’yı savunan, asıl problemin Ercan Harmancı’nın ifade ettiği cümleler değil bizzat beden eğitimi dersleri olduğunu “belgeleri ile açıklayan” bir yazı kaleme almış.

Niçin? Çünkü okulların ibadethaneye çevrilmiş olmasının şekil ve işlev itibariyle önüne geçmede biricik ders ve uygulama beden eğitimi dersleridir. Üstelik beden eğitimi dersleri çocukları ve gençleri inançlarına göre ayırmayan özelliği ile herkesin ilgi ve ihtiyacı olan biricik etkinlik alanıdır.


(Bu arada öz eleştiri mahiyetinde belirtmeliyiz ki; bazı beden eğitim öğretmenleri bu dersleri amacına uygun işlememektedir. Bir kısmı da dersine gerektiği ölçüde sahip çıkmamakta, kendilerini antrenör olarak işlevselleştirmektedirler).

Söz konusu yazıda özetle; okullardaki imkansızlıkları vurgulayarak, beden eğitim derslerinin neden sıkıntılı olduğunu ve yaşanan bazı olumsuz örnek olaylar üzerinden bir sonuca ulaşmakta ve çözümün bu derslerin kaldırılması şeklinde bağlayan bir yazıdır (Meraklısı için; Ali Karahasanoğlu, Akit, 28, Aralık, 2017).

Yani pek sahip çıkılmayan, dirençle ve inatla savunulmayan beden eğitimi derslerinin ortaokul ve lise düzeyi okullardan tamamen kaldırılmasına yönelik bir yazıdan söz ediyoruz.

Bu kişiler çoğu şeyi cinsellik üzerinden muhasebe etme alışkanlıklarını “eşofman ve çocuk/kadın bedeni” üzerinden ilişkilendirerek “tahrik” edilmeye bağlayarak sözde istedikleri sonuç olan bu atmosferin yaratılmaması, yani beden eğitimi derslerinin kaldırılması gereğini söylüyorlar.

Yurtlarda, vakıflarda yaşanan onca tecavüzün önlenmesinin bu yurtların, vakıfların, cemaatlerin ve tarikatların kapatılması ile mümkün olacağına dair yaklaşımı sözde aynen ters yüz ederek bazı vak’aları beden eğitimi dersleri ile ilişkilendirip, bu dersin kaldırılması ile çözümleneceği gibi bir sonuca ulaşıyorlar.

Okulları tam anlamıyla teslim alma yolunda birkaç teknik ayrıntıdan birisi de beden eğitim dersleridir.

Beden eğitimi dersleri çocukların ve cinsel kimlik kargaşası ve ayrımı yaşamadıkları birkaç alandan birisidir. Dahası beden eğitimi gibi oyun ve etkinliklerden oluşan dersler her çocuğun ve gencin kendisini bir şekilde ifade edebileceği neredeyse tek olanak ve tek olasılıktır.

Beden eğitimi dersleri ile bu tür cinsiyetçi yaklaşımlar ve sözde olumsuz vak’alardan hareket edenlerin biricik amacı kadını erkeğin eşiti konumunda istemiyor oluşundan kaynaklanmaktadır.

İşin özünde gericilik ideolojisi vardır. Kadınların çocuk, erin ve ergenlik dönemlerinde erkek arkadaşlarıyla aynı koşulları paylaşmasından rahatsız olunmasının nedeni, böylesi kadınların ilerde eve kapatılamayacak, üzerilerinde egemenlik kurulamayacak ve yönetilemeyecek kadın olmalarından kaynaklanan endişedir.


Beden eğitimi dersleri gericiliğin karşısındaki setlerden birisidir ve çok önemlidir Savunulması gerekir.

Ortaokul öğrencilerine din kisvesi altında sapıklık öğretiliyor

Ortaokul öğrencilerine din kisvesi altında sapıklık öğretiliyor