Çocuğumuzu başarısızlıktan nasıl kurtarırız?

“Başarı / başarısızlık” iki zıt ve göreceli kavram. Kimi çocuk için başarı okuma yazma öğrenmektir kimisi için gönlünce koşup yürümek. Çocuklarda başarısızlık hissine neden olan duygular farklı olsa “başarıya dönüşme” aşamasında temel bir kaç noktayı göz önünde bulundurmak gerekir.

Çocuğumuzu başarısızlıktan nasıl kurtarırız?

Çocuğumuzu başarısızlıktan kurtarmak için 3 püf nokta:

1- Kıyaslama Yapmamayı Öğrenmeli

“Başkaları ne der?” düşüncesine sahip kişiler kendilerini, yaptıkları şeyi hiçbir zaman tamamlanmış olarak hissetmezler. Bu eksiklik duygusu bir süre sonra “ben neden yapamıyorum”a dönüşerek “zaten neyi başardım ki” ile son bulur. Aslında problem kişinin düşünce tarzındadır, yapıp yapamayacağına dair bir fikre varmak için eylem olarak harekete geçilmelidir. Çocuklar da ders çalışmayı zaten yapamıyorum diyerek hiç denemeden kendine şans vermeden sadece arkadaş, öğretmen, aile gözünde küçük düşmektense hiç başlamadan beklentiyi en alt seviyede tutacakları alan yaratmaktadır.

2- Yapmaktan Keyif Aldığı Şeylere Yönelmeli

“Merak, ilgi ve heves” bu üçlü bütün başarı kapılarını açar. Bir konuyu, olayı merak etmek çocukları araştırmaya yöneltir. Araştırdığı konunun, olayın içinde mutlaka ilgisini çeken bir taraf olacaktır. Bu alan çocuklarda “ben bunu anladım ve artık bu konu, olayla ilgili bir fikrim var” düşüncesi ile kendine güveni artarak yeni şeyler öğrenmek için daha hevesli olacaktır. Bu durum, okuyan okuduğunu anlayan, anne baba ya da çevre baskısı altında kalmayarak onlar tarafından desteklenen bir süreçte daha etkili olmakta ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

3- İç Motivasyonu Sağlamalı

Notlara bağlı, ders çalışmaya yönelik ya da çocuğunuzdan yapmasını istediğiniz durumlarda ödül, ceza ve tehdit gibi yaklaşımlara başvurmak dış motivasyon kaynaklı ve kısa süreli odaklanma yaratacak etkiye sahiptir. Çocuğunuzu bir yarışmada harekete geçirmek istediğinizde kullanabilirsiniz ancak yetişkin olduklarında alacakları sorumluluk düzeyi, bir işi devam ettirebilme, pes etmeme gücü ve kendine güveninin temelleri oluşturmada çocuğunuzun iç motivasyonun gelişmiş olması onu öne geçirecektir.

Çocuğunuzu takdir etmek, cesaretlendirmek, hedef koymak, yapabileceğine inanmasını sağlamak, gerçekçi olmak ve kendisini tanımasına yardımcı olmak çocuklarda yapmış olmak için yapmaktansa “bu benim için önemli bunu anlamam gerek” düşüncesini harekete geçirecektir. Kısacası çocuğunuz yaptığı şeyi anlamlandırırsa başarılı olacaktır.

X Y ve Z kuşağı çocuklarının özellikleri neler?

X Y ve Z kuşağı çocuklarının özellikleri neler?

• A Sınıfı Eğitim kurumunda yönetici ve eğitim danışmanı. • 7. Sınıftan itibaren öğrencilere verimli ve düzenli ders çalışmayı öğreterek programlarını takip ediyor. Liseye Geçiş ve üniversiteye hazırlık sınavlarında Türkiye derecesi yapan öğrencilere rehberlik yapıyor. • Öğrenciler ve veliler arasında köprü kurarak doğru iletişimi sağlayarak aile içi çatışmaları önleyici danışmanlık çalışmaları yapıyor. • Eğitim ile ilgili güncel gelişmeleri TRT Haber'de konuk olarak değerlendiriyor. TRT kuşak programlarında eğitim gününde danışmanlık hizmeti veriyor. • Ankara Üniversitesi İLEF’te Yüksek Lisans tezini "Yeni Medya, Dijital Nesil ve Kimliklerin İnşası" konusu üzerine çalışıyor.