Elektrik su telefon faturası ödenmezse doğrudan icra

Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet faturası ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş doğrudan icraya verilecek!

Elektrik su telefon faturasını ödemeyenlere doğrudan icra

Parasal sınır 6 bin TL’ye yükseltildi, ancak…

Vatandaş cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknoloji ürünlerinden ‘şikayetçi’ olduğunda “mahkemelerde uğraşmasın, doğrudan tüketici hakem heyetlerine başvurabilsin” gerekçesiyle parasal sınır 6 bin liraya yükseltildi. Ancak elektrik, su, telefon faturasını ödeyemeyen tüketici için şirketlere ve bankalara hakem heyetine gitmeden doğrudan ‘icra’ yolu açıldı.

TBMM Genel Kurulunda önceki gün kabul edilen torba yasa teklifiyle Tüketici Kanununda tüketici lehine ve aleyhine iki değişiklik yapıldı. Buna göre tüketici uyuşmazlıklarında parasal sınır 6 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi satın almalardaki uyuşmazlıklar için de tüketici hakem heyetlerine başvurulabilsin diye yapıldı.


İşte söz konusu gerekçe:

Değişiklik gerekçesinde “Günümüzde tüketicilere yeni arz edilen, özellikle teknolojik ve/veya elektronik malların  -akıllı telefon, bilgisayar, tablet vesaire gibi- fiyatları yüksek tutarlı olabilmektedir. Bireysel olarak kullanılan söz konusu ürünlerin uyuşmazlığa konu edilmesi hâlinde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin parasal sınırlar çok düşük kalmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin gerek yirmi iki yıllık tecrübesi gerekse altyapısının güçlendirilmiş olması dikkate alındığında, özellikle bireysel kullanılan ancak yüksek tutarlı mallara ilişkin uyuşmazlıkların, tüketici mahkemelerine gitmeden tüketici hakem heyetlerinin görev alanında çözüme kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla parasal sınırların yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Faturasını ödeyemeyen vatandaşa ilamsız icra yolu

Telekom, telefon, elektrik, su şirketleri, bankalar tüketicilerle yaşanan 3 bin 600 liranın altındaki uyuşmazlıklarda mahkeme kararı olmaksızın, ‘ilamsız icraya’ gidemiyorlardı. Yapılan değişiklikle şirketler ve bankalar, 6 bin liranın altındaki alacakları için mahkeme kararı olmaksızın faturasını ya da banka borcunu ödemeyen tüketiciyi icraya verebilecek.

Genel sağlık sigortası gelir testi borcunda 6 milyon kişiye af

Gerekçesi eşitsizlik

Şirketlerin yoğun şikayetlerine neden olan bu durum önceki gün Tüketici Kanununda yapılan değişiklikle aşıldı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla verilen değişiklik önergesinin gerekçesinde “Bu madde ile uygulamadaki önemli bir ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır. Tüketici hakem heyetleri; tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme öncesi çözüm mercii olarak görev yapmaktadır. Tüketicilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanamayacağı şeklinde değerlendirmelere sebep olmaktadır. Bu durum, ilamsız icra yolunu kapatmakta, hak arama ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ayrıca tüketici hakem heyetlerinin iş yükünü de gereksiz şekilde arttırmaktadır. Maddede yapılan değişiklik ile icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabileceği vurgulanmıştır” denildi.

Değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için 506 sayılı yasa teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.


Doğrudan icra yolu açılıyor!

Avukat Gökhan Candoğan sözkonusu değişiklikle şirketlerin, bankaların tüketiciyi ödemediği bir faturası için doğrudan icraya koyma yolunun açıldığına dikkat çekti. Oysa Yargıtay kararları nedeniyle Tüketici Kanunundaki uyuşmazlık sınırının altındaki alacaklar için ilamsız icra yapılamadığını anımsatan Candoğan, bu değişiklikle vatandaşa doğrudan icra gönderilebileceğini söyledi.

7 gün içinde borç ödenmezse veya itiraz edilmezse…

Candoğan, bu durumda tüketicinin 7 gün içinde borcunu ödemesi veya itiraz etmesi gerekeceğini; davayı kaybettiğinde ise hem mahkeme harcını, hem de avukatlık ücretini ödemek zorunda kalacağını belirtti.

Kredi kartı borçları da dahil!

Oysa konu tüketici hakem heyetlerindeyken icrasız çözülebildiğini anlatan Candoğan; “Bu değişiklikle elektrik, su, telefon, internet gibi fatura, bankacılık kredi kartları, krediler gibi tüketicinin taraf olduğu bütün uyuşmazlıklarda icra yolunun açık olduğu vurgulanmış oldu” dedi.

kredi kartı borcu kredi skoru risk raporu

Yaklaşık 1 milyon borçlu var!

Türkiye’de kredi kartı ve kredi kredi kartı kullanımında her geçtiğimiz yıl artış yaşanırken; ilk sekiz aylık dilim içerisinde kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 912 bin kişi hakkında yasal takip var.

Mahkemelere daha fazla yük binecek!

Candoğan, “Oysa hükümet, yargı üzerindeki iş yükünü azaltmak için uyuşmazlıkların yargıya gelmeden çözülmesi için uzlaşma, arabuluculuğu teşvik ederken bu tam tersi bir uygulama.

“Elektrik şirketleri lehine”


Ama kayıp kaçak davalarında elektrik şirketleri lehine geriye dönük yasa çıkarıldığını anımsarsak bu da benzeri bir niyetle yapılmış bir yasa değişikliği olarak görünüyor” dedi.

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? 1 milyon borçlu

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi skoru nedir?