Kriptografi nedir? Enigma kodlarının kırılması

Kriptografi, gizli kodları hazırlama ve bunları kırma bilimidir. Protokol ve algoritmalarının iletişim güvenliğini sağlamak için kullanılır.

Kriptografi nedir? Enigma kodlarının kırılması

Kriptoloji ilkeleri, günümüz geliştirilmesi ve kullanılması kriptografi olarak adlandırılır ve kırma kodlarına kriptanaliz adı verilir. Gizli belgeleri korumak için şifreleme yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Örneğin, Julius Caesar, bölgedeki generallerine yönelik mesajları şifrelemek için basit bir alfabetik şifre kullandı. Generalleri, mesajların şifresini çözmek için gereken şifre anahtarı hakkında bilgiye sahipti.

Günümüzün şifreleme yöntemleri, güvenli iletişim sağlamak için pek çok farklı yoldan kullanılmaktadır. Kriptoloji ile veri gizliliği sağlanır.


Veri gizliliği sayesinde yalnızca alıcı mesajı okuyabilir. Bu, şifreleme yoluyla elde edilebilir. Şifreleme, verileri yetkisiz kişilerce kolaylıkla okunamayacak şekilde karıştırma işlemidir.

Şifrelemede, okunabilir verilere düz metin veya karışık metin adı verilirken, şifreli versiyona şifrelenmiş metin veya şifreli metin denir. Düz metin mesaj, okunamayan, örtülü mesaj olan şifreli metne dönüştürülür. Şifre çözme işlemi tersine çevirir. Bir iletiyi şifrelemek ve şifre çözmek için bir anahtar gereklidir. Anahtar, düz metin ile şifreli metin arasındaki bağlantıdır.

Tarihsel olarak, çeşitli şifreleme algoritmaları ve yöntemleri kullanılmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Julius Caesar’ın, alfabenin iki takımını yan yana koyup daha sonra belirli bir sayıda yere kaydırarak mesajları güvence altına aldığı söyleniyor. Buradaki yer sayısı anahtar niteliğindedir. Bu anahtarı kullanarak düz metinleri şifreli bir metne dönüştürdü ve yalnızca anahtarı olan generalleri, iletileri nasıl çözeceklerini biliyorlardı. Bu yöntem artık Sezar şifresi olarak biliniyor.

sezar şifresiSezar Şifresi

Kriptografi tarihi binlerce yıl önce diplomatik çevrelerde başlıyor. Bir kralın mahkemesinden gelen elçiler, diğer mahkemelere şifreli mesajlar gönderdi. Bazen, iletişimde olmayan diğer mahkemeler, düşman olarak gördükleri bir krallığa gönderilen mesajları çalmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra ordu komutanları, mesajları güvenli hale getirmek için şifrelemeyi kullanmaya başladılar.


Yüzyıllar boyunca, çeşitli şifreleme yöntemleri ve fiziksel aygıtlar metinleri şifrelemek ve şifre çözmek için kullanılmıştır:

Enigma Makinesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar, Enigma adlı bir şifreleme kodu kullanıyorlardı. Bu mesajları şifreleyen bir şifreleme makinesi idi. Alman birlikleri arasında iletişim çoğunlukla radyo yoluyla yapılıyordu. Bu da müttefik güçlerin iletişimlerini dinleyebileceği anlamına geliyordu. Bu nedenle şifreleme ihtiyacı doğdu. İlk olarak 1. Dünya savaşında Alman Mühendis Arthur Scherbius tarafından yapılan Enigma makinesi kullanılmıştı.

Londra’nın Bletchley Park’taki kod kırıcıların (ünlü Alan Turing de dahil olmak üzere) Enigma sisteminde ölümcül bir kusur keşfedinceye kadar uzun yıllar geçti. Bu da nihayetinde Nazilerin birçok zafer kazanmasına yardım etti. Fakat yine de Enigma kodlarının kırılmasının savaşı 2 yıl önce bitirdiğini söyleyenler de vardır.

Standart askeri bir Enigma makinesinde 26 tuştan oluşan bir klavye bulunmaktaydı. Alfabenin her harfi için bir dizi ışık, üç rotor (bazı makinelerde 4 veya 5) ve altta bir fiş tahtası bulunmaktaydı. Mesajınızı bir Enigma makinesiyle şifrelemek için, sadece bir harf yazıp alfabe üzerinde karşılık gelen hangi harfi aydınlattığını yazmalıydınız.

U-571 isimli filmde bir Enigma makinesinin ele geçirilmesi anlatılmaktadır. S33 mürettebatı Alman askeri kılığına girerek bir Alman denizaltısına saldırmayı ve denizaltıdaki Enigma makinesini ele geçirmeyi planlar. Fakat olaylar planladıkları gibi gelişmez. Sonunda makineyi ele geçirirler ama büyük bir macera yaşanır.


The Imitation Game isimli filmde de Enigma kodlarını çözmede büyük emeği olan İngiliz Matematikçi Alan Turing’in hayatı anlatılıyor. Filmde Sherlock Holmes karakteri ile tanıdığımız Benedict Cumberbatch ve Keira Knightley başrolleri paylaşıyor.

Turing: O Elmayı Kim Isırdı? Imitation Game filmi