Beyincik sarkması nedir? Neden oluşur? Belirtileri neler?

Doğumsal bir anomali olan beyincik sarkması, beyincik dokusunun en uç kısımlarının kafatası içerisinden boyundaki omurilik kanalı içerisine sarkmasına verilen isimdir.

Beyincik sarkması nedir? Neden oluşur? Belirtileri neler?

Beyincik sarkması nedir? Neden oluşur? Belirtileri neler?

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, toplum arasında nadir bilinen bu hastalığın akraba evlilikleri ve kan uyuşmazlıkları gibi nedenlerden kaynaklanabildiğini söyledi. Akdemir kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanan ve tedavi edilmezse ani ölümlere yol açabilen beyincik sarkması hakkında önemli bilgiler verdi.


Genellikle 20-30 yaş aralığında daha sık görülen, çocuklarda ve ileri yaşlarda daha nadir ortaya çıkan beyincik sarkmasının nedenleri tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı hazırlayıcı risk faktörlerinin bu hastalığın oluşumunda rol oynadığı düşünülürken; Prof. Dr. Hidayet Akdemir, risk faktörleri arasında; akraba evlilikleri, kan uyuşmazlıkları, hamileliğin erken döneminde annenin uygunsuz ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalması yanında problemli ve zor doğumların hastalığın oluşumunda neden olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Hidayet Akdemir, beyincik sarkmasının kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü ifade ederek, hastalığın tipleri, belirtileri, teşhis ve tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri verdi;

Beyincik sarkması 4 tipi:

Tip-1: Beyincik sarkması en sık görülen tipi olup hem çocuklarda hem erişkinlerde görülmektedir.

Tip-2: Beyincik sarkması daha nadir görülen şekli olup, yenidoğan bebeklerde bel bölgesinde meningosel veya miyelo-meningosel gibi omurilik anomalisi ile doğan bebeklerde birlikte görülmektedir.

Tip-3: Bu tip beyincik sarkması yine yeni doğan bebeklerde boyun bölgesinde omurga ve omurilik anomalisi olan meningosel veya miyelomeningosel ile birlikte görülmektedir.

Tip-4: Çok nadir görülen şekli olup tüm beyincik dokularının gelişmemesi sonrası beyin ve beyincik dokuları sarkmasıdır.

Belirtileri dikkate almak gerekiyor

En sık şikayetleri arasında boyun ağrısı, baş ağrısı, omuzlarda, kollarda, sırtta, belde ağrıları görülür. Baş dönmesi, dengesizlik, kulak çınlaması, bulantı, kollar, ellerde uyuşmalar ve titremeler, yürüme bozuklukları sık görülen belirtilerdir. Bunlar arasında baş ağrıları aralıklı olup özellikle öksürme, hapşırma, ıkınma, gibi hareketlerle baş ağrısı ve beyinde artan bir basınç hissi sık görülen belirtiler arasındadır.


Ayrıca ışığa, güneşe, bakamama, bulanık görme, çift görme, gözlerin arkasında ağrı şikayetleri de görülmektedir. Çok ilerlemiş beyincik sarkmalarında uyku apnesine benzeyen özellikle geceleri boğazda nefes darlığına benzer belirtiler yanında yutma güçlüğü, ses kısıklığı, kollarda ve bacaklarda güç ve duyu kayıpları ortaya çıkmaktadır.

Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir

Beyincik sarkmasının belirtileri başka hastalıklarda görülen belirtilerle benzerlik gösterdiği için zaman zaman bu hastalıkları taklit edebilir. Bunların başında;

Vertigo: En çok baş dönmesi ve dengesizlik şikayeti ile vertigoyu taklit ederler.

Migren: Baş ağrısı nedeni ile migren tanısı konabilir.

Uyku Apnesi: Özellikle ileri derece beyincik sarkmaları ve solunum merkezi basısı nedeni ile uyku apnesi tanısı ile tetkik ve tedavi edilirler.

Boyun Ağrıları: Sırt ağrıları ve boyun ağrıları nedeni ile boyun fıtığı tanı ve tedavisi uygulanır.

Depresyon: Uzun süreli şikayetleri olan bireylerde depresyon tabii bir süreç olarak ortaya çıkabilir. Bu tür hastalara deprsyon tedavisi uygulanmaktadır.

Beyincik sarkması teşhisi

Öncelikle iyi bir fizik ve nörolojik muayene yapılarak beyin, boyun, sırt ve bel bölgelerinin görüntüleme yöntemleri tetkikleriyle günümüzde hangi tip beyincik sarkması olduğu teşhisi kolaylıkla tespit edilmektedir. Beyincik sarkmalarının yaklaşık yüzde 40-60’ında omurilik içerisindeki kistler , MR incelemelerinde kolaylıkla gösterilmektedir.

Tek tedavi cerrahi müdehale


Öncelikle “Beyincik sarkması şikayet veriyor mu, vermiyor mu?” sorusu iyi cevaplanmalıdır. Şikayet veren beyincik sarkmaları tedavi edilmelidir. Bu hastalığın tedavisinde bilinen veya etkili bir tıbbi tedavi yöntemi yoktur. Beyincik sarkmasının tedavisi cerrahidir. Beyincik sarkması tedavi edilmezse ilerleyicidir, çok nadiren kol ve bacaklarda felçler ve hatta solunum merkezi baskıları nedeni ile ani ölümler kaçınılmazdır. Beyincik sarkması uygun teknikler kullanılarak hangi tip sarkma olduğu günümüzün gelişmiş teşhis yöntemleri ile kolaylıkla ve hızlıca konulmaktadır. Uygun cerrahi yöntem ile yapılan beyincik ameliyatlarında başarı oranı oldukça yüksek olup adeta mükemmel sonuçlar alınmaktadır.,

Beyin sağlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.