İnme nedir? İnme nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Halk arasında felç olarak bilinen inme ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını ve inmeye neden olabilecek risk faktörlerini Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz’a sorduk.

İnme nedir?

İnme, beyin kan akımının bozulması sonucu oluşur. Beyni besleyen damarlardan birinde tıkanma olursa beynin o bölgesinin beslenmesi bozulur. Bozulan kan akımı sürekli olursa beyin hücreleri canlılığını koruyamayarak kalıcı beyin hasarına yol açabilir. İnme, kalp hastalığı ve kanserden sonra 3. ölüm nedenidir. Dünyada her 6 saniyede bir kişi inme geçirmektedir. Erişkinlerde ciddi sakatlıkların en sık sebebidir.

Beyin kan akımı iki nedenle bozulabilir.

1) Beyni besleyen damarlardan birinde bir yırtık oluşur. Yırtık sonucu açığa çıkan kan, beyin dokusu veya beyin zarlarında birikerek dokulara zarar verir. Buna beyin kanaması (hemorajik inme) denir. İnmelerin %10-15’inden beyin kanamaları sorumludur. Beyin kanamalarının en büyük nedeni ise hipertansiyondur. Hemorajik inme, daha az görülmesine rağmen ölümcül olma ihtimali daha yüksektir.


2) Beyni besleyen damarlardan birinde oluşan tıkanma sonucuyla gelişir. Beyin damar tıkanıklığı (iskemik inme) diye adlandırılır. İnmelerin %85-90’ından sorumludur.

İnme belirtileri nelerdir?

Tıkanan veya kanayan damarın beslediği bölge ve büyüklüğüne göre hastada oluşacak klinik tablo da değişir. Hasara uğrayan damar ne kadar büyükse oluşan klinik tablo da o kadar ağır olur. İnme belirtileri genellikle aniden gelir.

• Vücudun bir yarısında ani kuvvet kaybı veya uyuşukluk,
• Puslu görme, çift görme gibi gelip geçici görme bozuklukları,
• Ani gelişen hiç kelime çıkaramama, anlamsız konuşma, dilini döndüreme gibi konuşma bozuklukları,
• Yutma zorluğu,
• Sebebi bilinmeyen ani ve şiddetli baş ağrısı,
• Baş dönmesi, denge kayıpları, bulunduğu yeri tanımama, hatırlamama,
• Konuşmakta güçlük çekme gibi görülen ani belirtilerdir. Bu belirtiler geçici bile olsa, fark edildiğinde zaman kaybetmeden acil servise başvurmak gerekir. Çünkü bu belirtiler öncü olabilir.

Geçici İskemik Ataklar (TIA)

İnmede görülen konuşma bozukluğu, kol, bacak gibi uzuvlarda güç kaybı, uyuşukluk gibi şikayetlerin 24 saatten kısa sürmesi ve hasarsız iyileşmesidir. Bunlara geçici iskemik ataklar (transient ischemic attacks veya TIA) denir. Bu ön işaretleri mutlaka dikkate alıp, doktora başvurmak gerekir. TIA sonrasında 90 gün içinde inme oluşma sıklığı %3-17,3’dür ve ilk 30 gün içinde inmenin görülme ihtimali yüksektir.


İnme nedenleri nelerdir?

İnmenin en önemli nedenlerinden biri beyni besleyen damarlarda oluşan tıkanıklıktır. Damar tıkanıklığı, kolesterolün damar duvarında birikerek plaklar oluşturmasından kaynaklanan ateroskleroz nedeniyle olabilir. Bu plaklar birikmeye devam ettikçe büyür. Bir süre sonra beyne giden kan akımı oldukça azalır veya tamamen tıkanabilir. Ya da bu damarda oluşan pıhtıdan küçük bir parça kopar. Başka bir beyin damarında tıkanıklık yaparak inmeye sebep olabilir.

Diğer önemli bir inme nedeni de kalpte oluşmuş pıhtılardır. Kalpte ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon gibi) ya da kalp kapak hastalığı olanlarda kalp boşlukları içinde kan pıhtıları olabilir ve bu pıhtılar kalpten koparak beyinde damar tıkanıklığı yapabilirler. Hemorajik inmeler ise çoğunlukla, zayıflamış bir arterin patlamasına neden olan kontrolsüz yüksek kan basıncından kaynaklanır.

Risk faktörleri nelerdir?

İnmede kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen risk faktörleri vardır. Kontrol edilemeyen risk faktörleri arasında cinsiyet ve yaşı sayabiliriz. 60 yaş üstünde ve erkeklerde daha sıktır. Bizim için önemli olan kontrol edilebilen risk faktörleridir. Bu risk faktörleri açısından önlem alınır ve bu konuda hekim takiplerine devam edilirse inmelerin büyük bir kısmı önlenebilir.

Kontrol edilebilir risk faktörleri içinde en sık görülen ve en önemlisi hipertansiyondur. Yine diyabet yani şeker hastalığı olanlarda inme riski sıktır. Kalp hastalığı özellikle atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluğu olanlar ve kalp kapak hastalıkları olanlarda inme sıklığı artmıştır. Obezite, sigara içmek, fazla alkol kullanımı, fiziksel hareketsizlik inme sıklığını artıran diğer nedenlerdir.

İnme gelişince ne yapmak gerekir?

İnme geçirdiği düşünülen kişi hemen bir tedavi merkezine götürülmelidir. Tedavi merkezinde muayene sonrası, BT, MR ve Doppler ultrasonografi yapılabilir. İnmede tedavi merkezine ulaşma süresi çok önemlidir. Damar tıkanıklığının giderilmesi için çok hızlı olunması hayati önem taşır. Beyin kansızlığa kısa bir süre dayanabilir. İlk 3-4,5 saatte müdahale edilirse hastaların çoğu kurtulur.

İnmeyi önlemek için neler yapılabilir?


• Bol su için. Su her yerde olduğu gibi inme riskini azaltmada da en basit yöntemlerden biridir.
• Yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterol gibi kronik bir hastalığınız varsa düzenli takip ve tedavisini aksatmayın.
• Tansiyonunuz düşük tutmak, şeker ve kolesterol regülasyonunuzu sağlamak için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun ve bunu hayat tarzınız haline getirin.
• Düzenli egzersiz yapın. Düzenli yapılan egzersiz dolaşımınızı hızlandırarak inme riskinizi azaltır.
• Özellikle aritmi ve kalp kapak hastalıklarınız varsa; inme gelişme riskiniz çok yüksek olduğu için ömür boyu kan sulandırıcı ilaç tedavilerinize uyun.
• Ayrıca sigara içmek, fazla alkol tüketmek, obezite (şişmanlık) gibi değiştirebileceğiniz risk faktörleri açısından değerlendirmenizin yapılması ve yaşam tarzınızı buna göre düzenlemeniz için hekiminize danışın.

Yüz felci nedir? Belirtileri nelerdir?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.