NLP: Kendine format atmak mümkün mü?

NLP ile hayatınızda artık neyin daha iyi olması sizin elinizde. Sihirli kelimemiz nasıl?

NLP nedir Kendine format atmak mümkün mü?

NLP = (Neuro Linguistic Programming) Sinir Dili Programlaması

Neuro (beyni temsil eder) ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic (sinirsel uyarılar) ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.


Programming (programlama) ile; arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP nedir?

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

nlp nedir neuro language programming

Modelleme

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.
NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de “Modelleme” (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme “Accelerated Learning”in önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

(Neuro Linguistic Programming) Sinir Dili Programlaması kişisel gelişim

Birçok insan NLP’yi kendi kişisel gelişimi için kullanıyor

Sizi kısıtlayan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelip, sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında NLP size destek sağlar. NLP’nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, geçmişten gelen korkularınızı, kısıtlayıcı inançlarınızı, zarar veren alışkanlıklarınızı değiştirmede size yardımcı olacak etkili çözümler sunarak yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi sağlar.

NLP bu süreci, iletişim kurma, tepki verme ve hissetme seçeneklerinizi zenginleştirerek destekler. Daha fazla seçeneğe sahip insanlar, daha isabetli tercihlerde bulunabilirler. Yaşamınızdan menmun değilseniz, NLP sizlere belki de daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz yeni yaşam alternatifleri sunabilir.


NLP ile hayatınızda artık neyin daha iyi olması sizin elinizde. Sihirli kelimemiz nasıl? Tüm çalışmalarımız bunun üzerine kurgulanıp ilerliyor.

Birçok insan var olan ritüellerine o kadar bağlı kalıyor ki kendini unutma evresine giriyor, aslında buna uyku modu diye nitelendirebiliriz. Uyanmanın zamanı geldiğinde neler kaçırdığımızın ve asıl bizim ne istediğimiz ile yüzleşme vaktidir. NLP de ilk olarak ben Nasıl daha iyi olurum diyerek farkındalığımızı aktif hale getiriyoruz. Kendi kurallarımızın altında esareti yaşıyoruz. Potansiyelinizi açığa çıkarmanızın tam zamanı farkındalığın yaşamınızı nasıl yeniden şekillendirip, yeni keşiflere yolculuk yapmanıza imkan sağlayacaktır . Algınız, bakış açınız, olayları yorumlamanız, enerjiniz evrende ve etrafınızda olan her şeyin değiştiğini keşfedeceksiniz. NLP ile yeni farklı zihinsel bir deneyim yaşıyorsunuz.

Günümüzde birçok kişi potansiyellerinin çok küçük bir bölümünü yaşamlarına yansıtabiliyorlar. Kendi istek ve hedeflerine ulaşmak için kısıtlı zamana sahip olduklarını düşünüyorlar peki gerçekten öyle mi. İsteklerinizi gerçekleştirmeniz konusunda gerekli bilgi ve becerilere ulaşmanın yollarını bulmanız ve keşfetmeniz konusunda önemli zihinsel yola çıkıyorsunuz.

Ne kadar değerli özel olduğumuzu keşfetmeli günlük hayatta kullandığımız limitli potansiyeli bırakıp, asıl potansiyelinize NLP ile buluşma fırsatı yakalıyorsunuz. Korkularımız, kaygılarımız, kendimize sunduğumuz engellerimizden kurtulmamızı konusunda önemli rol oynuyor.

NLP nedir ne işe yarar (Neuro Linguistic Programming) Sinir Dili Programlaması

Hayatınızın kontrolünü NLP ile elinize almanıza yardımcı oluyoruz.

Çalışmalarımızda öncelikle kişinin içsel konuşmalarını net şekilde dile getirmesine yardımcı oluyoruz ve ardından dönüşmek istediği versiyonu için nelerin gerektiğini yazıyoruz çünkü yazıda büyü vardır. İstediğimiz ve istemediğimiz her şeyi sıralıyoruz.

Duygularımızla yüzleşmeyi onları arka plana atmadan varlıklarını kabul edip verdikleri mesajı anlayıp olması gereken yere yerleştirmeyi hedef alıyoruz. Duygularımızı kendi yönetimimiz altına alarak hayatımızı özgür hale gelmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımız esnasında bu yöntemin kişinin öncelikle özgüvenini geri kazanmasını sağladığını kısa sürede gözlemliyoruz. Kendi değişimimizi gözle görünecek boyuta taşıdığımızda geriye kalan doğru Kodlamalarla her türlü sizi geriye atan negatif, olumsuz etkileri geride bırakmayı hedef alıyoruz. İstediğimiz, amaçladığımız yaşam kalitesine NLP yöntemleriyle en doğru ve kalıcı şekilde ulaşıyoruz.

NLP yöntemleri kişilerin istek ve amaçları doğrultusunda değişmektedir. Bulunduğunuz durum, göz önüne alınarak engel olarak görülen konular üzerinde çalışmalara başlıyoruz. Korkularımız, endişeler, kaygılar, fobiler, geçmişten gelen kötü deneyimlerin yanlış kodlamalardan arınıyoruz. Yeni ve üst versiyonumuza ulaşmamızı sağlıyor bu çalışmalar.

NLP nedir ne işe yarar (Neuro Linguistic Programming) Sinir Dili Programlaması

Negatif hislerimiz gittiğinde geriye özgüven ile barış sağlayıp yeni versiyonumuza yani asıl potansiyelimizi keşfetmek için ikinci aşamaya geçiyoruz. Sizin yetenek ve bilgileriniz dahilinde yeni kodlamalarla daha konforlu bir yaşamadım atmış oluyorsunuz. Olaylar üzerinde anda kalarak nasıl sorunları çözebileceğinizi duygularınızı doğru şekilde kullanabilmeyi de amaçlıyoruz.

Deneyimlerimizin kötü izleri gittiğinde mükemmel deneyim olarak hayatımızı kolaylaştırmak için kullanabiliyoruz. NLP de yapılan aşamalı tüm bu çalışmalar işinizde daha başarılı olmanız yada aile, özel yaşamınızda ilişkilerinizde kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı oluyor. Yaşam da kendinizi tamda olması gerektiği gibi yaşamanıza hayatın gerçek anlamlarını doğru şekilde algılayıp yaşamanıza yardımcı oluyoruz.

Pınar Erdoğan nlp kişisel gelişim uzmanı


Yazar: Pınar Erdoğan – Kişisel gelişim uzmanı

Aynur Salış ile aile ve karma dizimi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.