Danıştay 2017 ilkbahar öncesi ALES’in 5 yıl geçerliliğini iptal etti

Danıştay 8. Dairesi, 2017 yılında ALES’in içeriğine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, 2017 öncesinde yapılan ALES sınavlarının 5 yıl boyunca geçerli olacağına dair geçici madde hükmü hakkında yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

Danıştay 2017 ilkbahar öncesi ALES 5 yıl geçerlilik iptal etti

Düzenleme nasıldı?

“27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik sırasında yönetmeliğe şu geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.”

Şimdi ne olacak?

Danıştay 8. Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde, soru sayısının 160’dan 100’e, sınav süresinin 180 dakikadan 100 dakikaya düşmesi ve puanlama sisteminde değişlikler olması nedeniyle, eski sınavlarla yeni sınavın denk sayılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle de geçici madde 6. hükmünün yürürlüğünü durdurmuştur.

Zira aksi takdirde Anayasa’nın 10.maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı düşüleceği belirtilmiştir. Sistem değişikliği öncesi ve sonrası sınava giren adaylar arasında önce girenlerin lehine sonra girenlerin ise aleyhine ve telafisi güç sonuçlar doğuracağı Danıştay tarafından ifade edilmiştir.

Muhatap İdare bu karara karşı 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edebilecektir.

Danıştay’ın bu önemli kararı neticesinde geçerliliği sona eren;

  • 2012 A L E S (Sonbahar dönemi)
  • 2013 A L E S (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)
  • 2014 A L E S (İlkbahar dönemi) sınavları ile

Geçerliliği uzatılmış olan;

  • 2014 A L E S (Sonbahar dönemi)
  • 2015 A L E S (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)
  • 2016 ALES (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)
  • 2017 ALES (İlkbahar dönemi)
  • 2017 Elektronik ALES

sınavlarını etkilemektedir.

Seyyar sandık uygulaması nasıl olacak?

18.10.1991 tarihinde İstanbul’da doğdum. 2009 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesinden mezun oldum. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1 yıl hazırlık ve 4 yıllık fakülte eğitimimin sonunda 2014 yılında mezun oldum. 1 yıl süren avukatlık stajımın sonunda 2015’te avukatlık ruhsatımı aldım. 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına kaydoldum ve 2017 yılında mezun oldum. Şu an kendi büromda serbest avukat olarak çalışmaktayım. Okul hayatım devam ederken bir yandan profesyonel olarak bale ile uğraşarak bale öğretmenliği hakkımı kazandım. Lise yıllarımdan itibaren okul hayatım boyunca okul kulüplerinde çeşitli görevlerde yer aldım. Üniversite yıllarımda ise ayrıca sivil alandaki çalışmalara katılmaya başladım. Daha sonra kurduğumuz dernekte yönetim kurulu üyeliği yaparak başka kurumların toplantılarını takip ettim. Akabinde ulusal çaplı platformlarda üyelik ve yönetim kurulu üyeliklerini yürüttüm. Halen gerek sivil gerekse siyasi alanda çalışmalarımı sürdürmekteyim.