Göçebe hayvancılar için yeni bir küresel girişim

Toplum Temelli Koruma Araştırma Ağı (CCRN) ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Halifax, Kanada’da düzenlediği Topluluklar, Doğa Koruma ve Geçim Kaynakları Konferansı’nda göçebe hayvancılar için herkesin katılımına açık yeni bir küresel girişim hayata geçiriliyor.

Göçebe hayvancılar için yeni bir küresel girişim

Dünyanın birçok köşesinden göçebe hayvancı topluluklar ve destek veren diğer örgütler ile yakın iş birliği içinde DiversEarth, Yolda Girişimi ve Trashumancia y Naturaleza tarafından oluşturulan Roads Less Travelled, yaşam biçimlerini muhafaza etmeleri ve özgür bir şekilde göçlerine devam etmeleri için göçebe hayvancıları desteklemeyi amaç ediniyor.

Göçebe hayvancıların sürüleri ile sürdürdükleri yürüyüş binlerce yıldır dünyamıza şekil veriyor.

Sadece kırsal yaşamı desteklemiyor aynı zamanda en yüksek kalitede ürünler üretiyor, biyoçeşitliliği koruyor ve zenginleştiriyor, doğal alanları birbirine bağlayan doğal koridorlar yaratıyor, iklim değişikliğine uyum ve azaltım çabalarına katkı veriyor, hayvanları için en yüksek refahı sağlıyorlar.


Modern toplum sağlıklı bir dünya için bu önemli katkılarını kabul etmek bir yana, aksine bu toplulukların yaşam biçimlerine devam etmelerini son derece zorlaştırdı.

Geleneksel göç güzergahları birer birer kaybolmakta, birçok topluluk ki çoğu zaman doğa koruma bahanesi ile zorla iskan edilmekte, kullandıkları alanlara el konulmakta ve kültürleri aşındırılmaktadır.

Dünyanın birçok köşesinden göçebe hayvancı topluluklar ve destek veren diğer örgütler ile yakın iş birliği içinde DiversEarth, Yolda Girişimi ve Trashumancia y Naturaleza, yaşam biçimlerini muhafaza etmeleri ve özgür bir şekilde göçlerine devam etmeleri için göçebe hayvancıları desteklemeyi amaçlayan yeni ve herkesin katılımına, iş birliğine açık küresel bir program olan Roads Less Travelled’ı hayata geçiriyor.


DiversEarth genel müdürü ve Roads Less Travelled’ın ortak kurucularından Liza Zogib;

“Sadece sağladıkları hizmetler yüzünden değil, yaşama ve yaşamaya dair sahip oldukları önemli dersler için de dünyanın tüm göçebe hayvancılarını anmamız gerekiyor. Himalayalar’ın zorlu vadilerinden Afrika’nın çöllerine; yüksek And Dağları’ndan Madrit’in merkezine, dünyadaki tüm geleneksel halklar ve topluluklar en marjinal arazileri mümkün en iyi şekilde değerlendiriyor ve çoğunlukla içinde kendilerine bir yer bulamadıkları bir modernite dalgasına karşı mücadele ediyorlar.” dedi.

Yolda Girişimi genel müdürü ve Roads Less Travelled’ın ortak kurucularından Engin Yılmaz ise yaptığı açıklamada “Bu küresel program, bugün topluma kattıkları değerleri bilimsel olarak ortaya koyarak, bu toplulukların birbirleri ile iletişimini kolaylaştırarak, hikayelerini duyurarak ve kültürlerini kutlayarak mümkün olduğunca çok göçebe hayvancı topluluğa destek sağlamayı amaçlamaktadır.” dedi.

Trashumancia y Naturaleza başkanı Jesus Garzon “30 yıldan fazla bir süredir İspanya’da birçok göç güzergahında göçebe hayvancılığın tekrar yaşam bulması için çalışıyoruz.” diye açıklamada bulunurken, yine Trashumancia y Naturaleza’dan Concha Salguero “politikalara müdahaleden çobanlara sahada destek sağlamaya birçok konuda dünyanın geri kalanı ile paylaşacağımız birçok deneyimimiz var. Bu yüzden, önemli bir ihtiyacı karşılamaya katkı veren bu yeni küresel girişimin tam zamanıdır.” dedi.


Roads Less Travelled’ın resmi açılışı bugün CCRN ve IUCN’in Halifax, Kanada’da düzenlediği Topluluklar, Doğa Koruma ve Geçim Kaynakları Konferansı’nda Türkiye, İspanya, Portekiz, Kuzey Afrika ve Şili’den sunumlar içeren bir panel ile gerçekleşecek. Göçebe hayvancılar için, doğa için, kültür için, yaşam ve yaşamak için yeni bir yaklaşıma katkı sağlamak üzere bu küresel hareket göçebe hayvancı topluluklar ve destek veren örgütler ve kişilerin katılımına açıktır. Roads Less Travelled’ın Akdeniz havzasındaki çalışmaları MAVA Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Dünyanın en pozitif ve en negatif ülkeleri: Küresel Duygu Raporu


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.