Kadıköy Drama’da dersler 26 Haziran günü başlıyor!

Kadıköy’de, çocukların özgüven, empati, problem çözme, kendini ifade edebilme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetilerini eğlenerek özgürce geliştirebildikleri buluşma noktası.

Kadıköy drama

Atölyeler

5-6 / 7-9 / 10-12 / 13-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik; Yaratıcı Drama, Kamera önü, ve Tiyatro kurslarımız yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu sizlerle. Derslerimiz haftada 120 dakika ve ayda 8 saat olmak üzere 3 ay boyunca sürecektir. Kontenjan sınırımız her yaş grubu için 10 kişidir.

Yaratıcı Drama

Çocuklarla yapılan yaratıcı drama atölyelerinde bütünsel bir anlayışla süreç eğitimine yönelik ders içerikleri hazırlanır. Öncelikle bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin farkında olma, kendini bir grup içinde ifade etme becerisi amaçlanır.


Sosyal ve duyuşsal alana katkısı çok yüksek olan drama atölyelerine katılan öğrencilerimizin kendilerini beden dillerini kullanarak ifade etmeleri, girişime açık olmaları, beden farkındalığının yüksek olması, uyum ve eşzamanlılık becerileri güçlü olması, akıcı konuşmaları, paylaşmaya açık olmaları, estetik algıları gelişmiş olması, problem çözme becerileri güçlü olması hedeflenmektedir.

Çocuk oyunda yenmeyi, yenilmeyi, başarmayı başaramamayı öğrenir. Güçlü yetişkinliğin yolunun mutlu çocukluktan geçtiği yadsınamaz. Bu yüzden küçükken oyunda kişilikleri gelişen çocukların geleceğin mutlu yetişkinleri olacağını söyleyebiliriz. Drama, çocuklara kendi hareketleri yoluyla zengin yaşantılar sunduğu için zihinsel gelişime katkı sağlar.

Çocuk kendisini drama yoluyla başkasının yerine koyarak gerçek hayatta yapamadıklarını ya da özlediği ve yeniden yaşamak istediği olayları hayal gücünü kullanarak tekrardan yaşar. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar.

Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açılan geliştirmesi sağlanmaktadır. Drama, oyuna benzeyen, gerçeğe yakın ortamda çocuk, belirli bir rolü oynarken, role ilişkin, sözlü ve sözsüz olarak gösterdiği davranışlar, onun iletişim ve dil davranış becerisini zenginleştirir. Yeni kavramlar öğrenme imkanına sahip olur.


Yaratıcı drama eğitimleri, 4 yaştan itibaren başlamakta ve her çocuğun kendi yaş grubuna göre verilmektedir.

Ders İçeriği

 • Dramatizasyon
 • Dramatik Oyun
 • Isınma Çalışmaları
 • Oyunlar-Doğaçlamalar
 • Dramaya Dayalı uyku
 • Konu Kaynaklı Drama
 • Duyu ve Devinim Oyunları
 • Öykü Yaratma
 • Hayal yaşama ilişkin Oyunlar
 • Rahatlama Alıştırmaları
 • İmgelemi Geliştirici oyunlar
 • Oyun Kurma çalışmaları
 • Pandomim
 • Kukla vb.

Kamera Önü Oyunculuk Dersleri

Oyunculuk atölyesi çalışmalarımız; Amatör veya profesyonel olarak oyuncu olmayı hedefleyen adaylara profesyonel ve disiplinli bir eğitim süreci sonrasında tam donanımlı bir şekilde oyunculuk sanatı ile buluşturmayı hedefler. Temel oyunculuk eğitimi ile başlayıp ileri teknik oyunculuk eğitimi ile devam eden, konservatuvar eğitimi temelli yetkin kadrosu ile oyunucu adayının kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlamak eğitimin birincil hedefidir. Katılımcılar salt oyunculuk mesleğini keşfetmek dışında kişisel gelişim, mesleki alanlarında gelişim, Sahne tekniklerini öğrenmek gibi hedefler ile eğitimlerimize katılabilir.

Rutin hayat maratonundan kurtulmak isteyen herkese açık olan programımız günlük rollerinizin dışına çıkmak, farklı yönlerinizin gelişmesine izin vermenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Etkili bir iletişim,Hayal gücünü geliştirmek, beden kullanımı, farkındalık ve bir çok konu başlığı temel eğitimimiz de sizi oyunculuğun büyülü dünyası ile tanıştırmaktır. Bu bağlamda oyunculuk eğitimi ile ilgili belirlediğimiz konu başlıkları;

Ders içeriği

 • Ses
 • Nefes
 • Hareket
 • Doğaçlama
 • Beden dili
 • Oyunculuk teknikleri
 • Rol Çözümlemesi
 • Rol (jest-Mimik)
 • Karakter analizi
 • Senaryo okuma
 • Devamlılık takibi
 • Artikülasyon-Fonetik

Bu atölye sonunda öğrencinin elinde kendi çalışmalarını izleyebileceği görüntüler olacaktır.

Tiyatro Eğitimi

Tiyatro atölyesi çalışmalarımız; Amatör veya profesyonel olarak oyuncu olmayı hedefleyen adaylara profesyonel ve disiplinli bir eğitim süreci sonrasında tam donanımlı bir şekilde tiyatro sanatı ile buluşturmayı hedefler. Dayanışmayı öğretir, toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar, toplumun, kişiliği ezmesini önler, düşünceyi eyleme sokma yeteneğini’ geliştirir, düşünerek – yorumlayarak okumayı öğretir, topluluk içinde konuşmayı öğretir, dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar, oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır, çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar, ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

Ders içeriği

 • Ses-nefes
 • Diksiyon – Fonetik – Artikülasyon
 • Tonlama – Vurgu – Ulama – Vurgu
 • Tiyatro Tarihi
 • Doğaçlama
 • Beden dili
 • Hareket
 • Oyunculuk – Rol
 • Jest – Mimik
 • Sahne Uygulamarı

Atölye sonunda katılımcılar kısa bir tiyatro gösterisi sergiler.

Geleceğe damga vurması beklenen cep telefonu teknolojileri