Obezite bir ülke olsaydı dünyanın üçüncü büyük ülkesi olurdu!

Türkiye’de her 3 kişiden biri obezite hastası. Obezite bir ülke olsaydı dünyanın üçüncü büyük ülkesi olurdu!

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ve obezite hastalığı tedavisinin lider firması Novo Nordisk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, obezitenin tüm dünyada ciddi yan etkileri olan, tedavisi mümkün kronik bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda gazeteci Yeşim Sert Karaaslan’ın hastalık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yazdığı “Obeziteye Meydan Okuyanlar” isimli kitabı da tanıtıldı. Novo Nordisk’in koşulsuz desteğiyle TOAD tarafından yayınlanan kitap, hastaların örnek yaşamlarını ve başarılarını anlatıyor.


Danimarka Büyükelçilik konutunda, obezite konulu bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Novo Nordisk’in desteğiyle düzenlenen toplantıda, tüm dünyada ciddi bir sorun haline gelmeye başlayan obezitenin, tedavisi olan kronik bir hastalık olduğu vurgulandı.

Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, tüm dünyada artmaya başlayan obezite hastalığı konusunda, kamuoyunun bilgilendirilmesine katkıda bulunan bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan, mutlu olduklarını belirtti. 2016 Dünya Sağlık Örgütünün verilerinden alıntı yapan Olling, “Obeziteden direkt olarak etkilenen 2 milyar kişi var ve bu durumun maddi yükü yaklaşık 2 trilyon Amerikan Doları. Başka bir deyişle, Danimarka gayrisafi milli hasılasının tam 6 katı” dedi.

Toplantıda konuşan Novo Nordisk’in Yakın Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Emil Larsen, obezite alanında ihtiyaçların çok fazla olduğunu belirterek, inovatif ve güçlü ürünler geliştirmenin yanı sıra hastalara ulaşılabilir kılmanın da önemli olduğunu söyledi. Larsen, “Bunu tek başımıza yapamayız. Dünya çapında kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle güçlü iş birlikleri yaparak hastalar için en etkin tedavileri en yaygın şekilde erişebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem:

“Dünya genelinde 650 milyon obeziteli hasta var. Bu hastalar bir araya gelip bir ülke olsalar, dünyanın üçüncü büyük ülkesi olurlar. Obezite işte böyle ciddi ve büyük bir kronik hastalık. Obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlayan sayılı ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, Türkiye’de hastalığın görülme sıklığının yüzde 36 olduğunu ortaya koyuyor.


Yani günümüzde Türkiye’de her 3 kişiden biri obezite hastası. Novo Nordisk Türkiye olarak bu hastalığa dikkat çekmek için pek çok bilimsel ve sosyal eğitimler düzenliyoruz. Yeni projeler geliştiriyoruz ve farkındalık yaratacak ve bugün sizlerle buluşturduğumuz kitap gibi projeleri destekliyoruz. Öncelikle kamuoyunu hasta olmamaları için bilinçlendiriyoruz. Diğer yandan da hastalar için çok geniş bir yepalzeden oluşan tedavi seçenekleri sunuyoruz. Yeşim Sert Karaaslan’ın hastalığa dikkat çekmek amacıyla yazdığı “Obeziteye Meydan Okuyanlar” isimli kitabının obezite hastalarının önünde yeni kapılar açacağına inanıyorum.”

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk ise “Obezite ve komplikasyonları dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi olma özelliğini inatla koruyor. Obezitenin tedavisinde diyetisyenden psikoloğa, egzersiz uzmanından hekime tüm disiplinleri barındıran bir ekip birlikte görev yapmalıdır. Obeziteyle mücadele, hükümetler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, endüstri ve medya gibi bileşenlerin ortaklığıyla hızlanarak devam etmelidir” diye konuştu.

Obezite hastalarının gerçek hayatı

Obezite hastalığı ile ilgili güncel küresel ve Türkiye bilgilerinin paylaşıldığı toplantıda, Novo Nordisk’in koşulsuz desteğiyle TOAD tarafından yayınlanan ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan’ın kaleme aldığı “Obeziteye Meydan Okuyanlar” isimli kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi.

Gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, “Obeziteye Meydan Okuyanlar” isimli kitapta, obeziteli hastaların gerçek yaşam öykülerini anlatıyor. Gazeteci Karaaslan’ın kendi deneyimlerini de kaleme aldığı kitap, obeziteye meydan okuyan hastaların yaşamlarındaki değişimi ve başarıyı çarpıcı bir dille okurlara sunuyor.

Yazar Yeşim Sert Karaaslan, basın toplantısında yaptığı konuşmada yola çıkış noktasını şöyle anlattı:

“Bir gazetecinin yapabileceği en güzel şey, yazılı bir ürün ortaya koyabilmekti. Ben de gücümün yettiğince obeziteyle mücadele eden, çocukken bu hastalığın esiri olan, umutsuzluğa düştükleri bir dönemde yanlış beslenme sonucunda obeziteyle tanışan ama kabullenmeyerek sağlıklı günler için savaşma kararı alan kahramanların hayatlarını yazmak istedim.


Direnen, kendiyle, toplumla savaşan, önyargıları kıran, korkan ama kaçmayan, ürken ama üstüne giden savaşçıların duygularını kaleme almaya çalıştım. İstedim ki, yola çıkmaya karar verdikten sonra ancak başardığında durulabileceğini başkaları da görsün. İstedim ki mücadele etmek için umut ve kararlılığın ne kadar itici bir güç olduğunu kitabı her eline alan hissetsin…”

Şişmanlık ve aşırı zayıflık yeni neslin iki tuzağı!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.