CEO’ların sosyal medya alanındaki ustalığı şirkete kazandırıyor

CEO’ların sosyal medyayı kullanabilme ustalığı şirketleri öne çıkarıyor. Üstelik sosyal medya, şirkete insani tarafını gösterme fırsatı sunuyor. Artık çalışanların iş dünyasından beklentileri arasında aidiyet duygusu yer alıyor.

CEO'ların sosyal medya alanındaki ustalığı şirkete kazandırıyor
CEO’ların sosyal medya alanındaki ustalığı şirkete kazandırıyor

Dijital dünyada, müşteriler ve potansiyel çalışanlar markalara ve geleneksel satış taktiklerine karşı daha şüpheci yaklaşırken, sosyal medya ustası CEO’lar pazarda şirketlerinden pozitif yönde söz ettiriyor.

Üst düzey liderler tarafından yönetilen sosyal medya hesapları, şirketlerin müşteri ve yetenek savaşında kritik bir araç haline geldiğini ifade eden Page Executive Direktörlerinden Burcu Havlucuoğlu, CEO’ların kurumsal değerlerini yansıtırken artık, insan odaklı bakış açısını ön plana çıkaran sosyal medya araçlarını tercih ettiğini vurguluyor. Şirketlerin sosyalliği, bazı çevrimiçi platformların markalı içeriklere koyduğu kısıtlamaların üstesinden gelerek satış performansının artmasına da yardımcı olabiliyor.


Page Executive Direktörlerinden Havlucuoğlu, “Sosyal medya gündemini takip eden CEO’ların arttığını dile getirerek, 1.5 milyon Twitter takipçisi olan Air Asia CEO’su Tony Fernandes, firmanın 2014 yılında kaybolan Endonezya uçağının ardından yaptığı içten sosyal medya paylaşımlarıyla kurumuna insani değer kattığını sözlerine ekliyor.

Başarılı şirketler sosyal medyayı finansal sonuçları duyurmanın ötesinde insani taraflarını gösterme ve şirkete sempati kazandırma fırsatı olarak değerlendiriyor. Üstelik, CEO’ların sosyal medyayı kullanabilme becerisi şirketin gelirine gözle görülebilir bir artış sağlayabiliyor. PageGroup direktörü Burcu Havlucuoğlu, Avustralya’da finans hizmetleri sektörüyle ilgili bir ankette, sosyal medyada aktif rol alan kuruluşların kotalarına ulaşma oranlarının% 51 daha fazla olduğunu, sosyal satıcıların% 78’inin ise sosyal medyada yer almayan meslektaşlardan daha iyi performans gösterdiğini işaret ediyor.


Sosyal medyanın kanıtlanmış faydalarına rağmen, Fortune 500 listesinde yer alan pek çok CEO’nun hala profesyonelce idare edilen bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.

Forbes’in sosyal medya alanında faaliyet gösteren ilk 50 şirket hakkındaki raporuna göre Amazon, Google ve Starbucks gibi markalar,% 11 ile% 27 arasında yıllık büyüme oranları ile sosyal katılım konusunda şirketlere rehberlik ediyor. Forbes Araştırması sonuçları, yöneticilerinin % 93’ünün sosyal medya katılımın önemini anladığını, bu şirketlerin% 88’inin sosyal medyada aktif olmanın müşteri deneyimi açısından önemli kazandığını vurguluyor.

Öte yandan, işten çıkarılan çalışanların sosyal medyada son derece zararlı olabileceğine dikkat çeken Araştırmaya göre, bu kişilerin mesajları iyi yönetilemezse, devamsızlık, marka sadakatsizliği ve verimlilik kaybına yol açabiliyor. Araştırma sonuçları Almanya’da çalışanların %84’ünün kendilerini işlerine bağlı hissetmediğini gösteriyor. İşlerine karşı duygusal bağ kuramayan çalışanların %67’si ise devamsızlık yapıyor.

Şirket ve Çalışanlar için aidiyet duygusu ön planda

Günümüz rekabetçi pazarlarında lider şirketler, en iyi yeteneklerin, tazminat ve yan haklar gibi mantıksal kariyer kazanımlarının yanı sıra kurumsal değer anlayışına yakınlık duymayı önemsediklerini keşfediyor. Page Executive Direktörlerinden Havlucuoğlu, “Pozitif kazanımlar artık pozitif kurum kültürüne sahip şirketlerden elde ediliyor,” diyor.


Artık çalışanlar her gün ofise gitme monotonluğunun ötesinde aidiyet duygusu taşıyan ortamda olmayı önemsiyor.  Bu algı, yalnızca çalışanlar için değil müşteriler için de önem taşıyor. Müşteriler, işlevin ve paranın ötesinde duygusal bağ kurabildikleri markalara daha sadık oluyor. Sadakat duygusu markanın sektöründe lider konuma gelmesine bile katkı sağlayabiliyor. Havlucuoğlu, sosyal medyayı verimli kullanabilen profesyonellerin daha kolay ve sürekli bir aidiyet duygusu oluşturabildiklerini gözlemlediklerini ifade ediyor.

CEOlar Araştırması: 2018 stratejisi Yık ve büyü!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.