Kalp ve damar hastalıklarında genetik faktörler çok etkili!

Günümüzün en sık görülen hastalıkları arasında yer alan kalp ve damar sağlığı sorunlarında genetik faktörler önemli rol oynuyor.

Damar hastalıkları günümüzde en sık karşılaşılan hastalık grupları arasında yer alıyor. Kalpten atılan temiz kanı dokulara taşıyan atardamarların ve organlar ile dokularda kullanılan kanın kalbe taşınmasını sağlayan toplardamarların hastalanmalarına neden olan mekanizmalar, genel olarak birbirinden farklılıklar gösteriyor. Genetik altyapı ve ailesel özellikler her iki damar grubunun hastalıklarında da en önemli risk faktörü olarak yerini alıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atan Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk konuyla ilgili olarak şunların altını çiziyor:


“Koroner damar hastalığı, karotis damar hastalığı ve periferik damar hastalığı gibi atardamarları etkileyen ve sonucunda kalp krizi, felç, bacaklarda sorunlar ile karşımıza çıkabilen durumları oluşturan pek çok neden mevcuttur.

Ancak tüm bu hastalıklar ile ilgili değiştirilme imkanı olmayan ortak risk faktörü genetik altyapı ve ailesel özelliklerdir. Ailesinde bu hastalıklardan herhangi biri bulunan kişilerde, bu hastalıklarla karşılaşma olasılığı diğer insanlardan daha yüksektir. Bu nedenle aile hikayesi olan kişilerde rutin check-up muayenelerine daha erken yaşlarda başlanması önerilmektedir.”

Toplar damar hastalıkları (halk arasında bilinen adı ile varis) için de ailesel faktörlerin önemli rol oynadığını söyleyen Dr. Cem Arıtürk:


“Ebeveynlerinden sadece birinde varis hastalığı bulunan bir kişide varis hastalığına yakalanma olasılığı % 40 civarında iken hem annesinde hem de babasında varis bulunan bir insanın varis hastalığına yakalanma olasılığı %75’e kadar yükselmektedir. Bu nedenle ailesinde toplardamar hastalığı bulunanların da erken muayene ile varis gibi sinsi seyreden bir hastalığı erken evresinde yakalama yönünde hareket etmesi faydalı olacaktır” dedi.

Damar sağlığı ve damarlar için faydalı yiyecekler listesi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.