Müşterileri girişimciliğin parçası yaparak başarmak: Design Thinking

Düzenlediği “Design Thinking” workshoplarıyla her sektörden kurumsal firmaların, insan odaklı ve inovatif fikirler geliştirme sürecinde yer alan ArtBizTech, girişimcilerin de yenilikçi fikirlerini sanattan ilham alarak en inovatif yollarla hedef kitleleriyle buluşturmalarına destek oluyor.

Müşterileri girişimciliğin parçası yaparak başarmak: Design Thinking

İnovasyon danışmanlık firması ArtBizTech, tasarım odaklı düşünme anlamına gelen Design Thinking metodolojisiyle bir yandan kurumsal şirketlerin girişimci ruhla günümüz rekabet ortamında fark yaratacak çözüm fikirleri ortaya çıkarmaları için onlarla birlikte çalışırken, diğer yandan farklı iş modelleri olan girişimcilerin fikirlerini en inovatif yollarla hayata geçirmelerine destek oluyor.

Google ve Apple gibi dünyanın önde gelen kurumları tarafından 2000’li yılların başından bu yana kullanılan Design Thinking metodolojisiyle, girişimcilerin ilk ortaya çıkaracakları ürün ya da hizmeti belirlerken insan odaklı hareket etmeleri ve ortaya çıkarılacak ürünün ya da hizmetin hedef kitle ihtiyaç ve içgörülerine uygun şekilde doğru tanımlanması amaçlanıyor.


Design Thinking, herhangi bir birime ya da gruba özel olmaksızın, problemlerine insan odaklı çözümler bulmak isteyen, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılıyor, Böylece farklı sektörlerden kurumsal firmaların ve girişimcilerin uygulayabileceği bir metodoloji olarak tanımlanıyor.

Design Thinking nedir, nasıl uygulanır?

Design Thinking, en temelinde, belirlenen bir “challenge”a insan odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak adına kullanılan bir metodolojidir. Problem ya da fırsatı (challenge) tanımlama, hedef kitle ile empati yaparak ihtiyaç ve beklentileri irdeleme, çıkan sonuçları yorumlayıp içgörüleri belirleme, yaratıcı ve yenilikçi fikir üretme, prototip geliştirme ve sonucu yeniden hedef kitle ile değerlendirme şeklinde altı aşaması bulunan metodoloji, geliştirilmek istenen ürün, servis ya da iş modelini en inovatif ve insana dokunan yönleriyle ortaya çıkartmak için de oldukça etkili bir başlangıç noktası.

Gerçekleştirilen ön hazırlığın ardından başlayan ve iki ile beş gün süren Design Thinking workshop’larında katılımcıların farklı birimlerden gelmesi ve farklı deneyim düzeyine sahip olması verimliliği arttıran noktalardan birisi oluyor. Bir diğer önemli nokta ise çalışma boyunca (metodolojinin araştırma ve değerlendirme aşamalarında) ele alınan konunun hedef kitlelerini temsil eden insanlara dokunabilmek, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını birinci ağızdan duyup, inovasyonun en önemli ön koşulu olan içgörüleri yakalayabilmek.


Design Thinking workshop’larının yanında eğitimlerini de sunan ArtBizTech,eğitimlerinde gerçek hayattan alınmış vaka çalışmaları üzerinden ilerliyor ve Design Thinking’in tüm aşamaları bu vaka çalışmaları üzerinden uygulamalı olarak işliyor. Eğitimlerin sonunda ise katılımcıların kendi workshop’larını gerçekleştirebilecek bilgi seviyesine gelmeleri hedefleniyor.

Girişimciler için yenilikçi çözümler

Genellikle küçük gruplar halinde çalışan start-up’lar çalışma şekillerini tasarım odaklı düşünme kültürü üzerine kurgulayabiliyor, bu sayede inovatif ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması sağlanıyor. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi ve tekniklerini iş modellerine entegre eden girişimciler, çoğu girişimcinin büyük riskler alarak başlattığı süreci insan odaklı bir yapıya dönüştürerek girişimlerinin temelini sağlam bir şekilde oluşturuyor ve sektörde kendisine daha kuvvetli bir yer bulma yolunda ilerliyor. Girişimciliğin ruhunda yer alan karşılanmamış ihtiyaçları keşfetme süreci, tasarım odaklı düşünme metodolojisi ile yeni bir boyuta taşınmış oluyor.

Müşterileri girişimciliğin parçası yaparak başarmak: Design Thinking

Gerçekleştirdiği Design Thinking workshop’lara “Artful Thinking” pratiklerini entegre eden ArtBizTech, tasarım odaklı düşünme sürecinin içine sanatın da katılmasını tavsiye ediyor. Böylece sol beynin yanı sıra, yaratıcılığı tetikleyen sağ beynin yetkinliklerinin de kullanılabilmesi sağlanıyor.


Daha yenilikçi çözümler kurgulayabilmek adına kendi uygulama süreçleri içerisine sanatı dahil eden girişimcilerin, patern yakalama, empati yapma, görsel düşünme, doğru soruları sorma gibi sağ beyin yetkinliklerini tetikleyip geliştirerek özgün iş modelleri kurgulaması kaçınılmaz oluyor. Yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan girişimciler, şirket kültür ve iş süreçlerini bu doğrultuda dönüştürerek, inovatif bir şirket kültürü geliştirebiliyor.

Girişimciler için altın değerinde 13 tavsiye


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.