Üniversite tercihi yaparken geleceğin meslekleri göz önüne alınmalı

Önümüzdeki 10 yıl içinde neredeyse bütün iş alanları farklılaşacak. Öğrenciler üniversite tercihi yaparken geleceğin meslekleri göz önüne alınmalı.

Üniversite tercihi yaparken geleceğin meslekleri göz önüne alınmalı
Üniversite tercihi yaparken geleceğin meslekleri göz önüne alınmalı

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, gelecek on yıllarda iş alanlarının farklılaşacağına dikkati çekerek üniversite adaylarının tercihlerini geleceğin mesleklerine göre yapmalarını önerdi.

Türkiye’de son yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı hızla artarken nitelik olarak da çıta her geçen gün yükseliyor. Bu durum, adayların tercih dönemini an az üniversite sınavı kadar önemli hale getiriyor. Haziran ayı sonunda üniversite sınavına giren öğrenciler, 31 Temmuz’da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 7-14 Ağustos tarihleri arasında hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacaklar.


Üniversite tercihi yapacaklara öneriler:

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrencilere şu önerilerde bulundu:

• Doğru tercihi yapmak için öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarına ilişkin detaylı araştırma yapın.

• Kendinize bir tercih listesi hazırlayarak bu listede yer alan sıralamaları belirlerken çok dikkatli davranın.

• YKS kılavuzunda yer alan bilgileri ve tercih yapacağınız tabloları, programların koşullarını, burs vs. özelliklerini dikkatli biçimde inceleyin.

• Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan tercih yapmayın.

• Tercih sıralaması yaparken bir önceki yılın puanlarını çok fazla dikkate almayın, başarı sıralamalarını ölçüt alın.

• Tercih yapmadan önce belirlediğiniz üniversite ve programların yanı sıra akademik kadrolarını, öğrenim olanaklarını tanıyın ve tercihlerinizi son güne bırakmayın.

Üniversite tercihi yaparken geleceğin mesleklerine odaklanın

• Üniversite tercihinizi yaparken kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin.


• Gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacak.

• Şu anda adı çok fazla bilinmeyen ancak yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlar sonucunda adını sıkça duyacağımız alternatif enerji danışmanlığı, sağlık mentörlüğü, evde bakım hizmetleri, siber güvenlik uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı, veri analistliği, pazarlama danışmanlığı,eğitim liderliği gibi mesleklerin alt yapısını oluşturabilecek programları tercih edin.

Hangi meslekler ile daha kolay iş bulunur? 

Dördüncü endüstri devriminin (Endüstri 4.0) yaşandığı günümüzde yeni iş alanları ve hizmet kategorilerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının bu duruma ne kadar hazır olduğu tartışılır bir durum. Bu nedenle sadece meslek değil üniversite tercihi de gelecekte iş bulma fırsatlarını doğrudan etkiliyor.

Örneğin gelecekte birçok meslekte bir yabancı dil biliyor olmak yetmeyebilir bu nedenle seçilecek yükseköğretim kurumunun bir ya da daha fazla dil öğrenmeye ilişkin sunduğu olanaklar önemli.

Üniversite tercihi yaparken geleceğin mesleklerine odaklanın
Üniversite tercihi yaparken geleceğin meslekleri göz önüne alınmalı

Matematik, fizik, kimya, sosyoloji gibi temel bilimlerin donanımlı biçimde verildiği, güncel ihtiyaçlara göre hazırlanan derslerin olduğu yükseköğretim programları daha etkili mezunlar veriyor ve piyasada tercih ediliyor.

Hangi meslek olursa olsun teknolojinin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek değerli olacak.

Rehabilitasyon geleceğin meslekleri arasında

Şu anda iş olanakları sağlık, sosyal hizmetler, mühendislik, güvenlik alanlarında daha yüksek ancak bu alanlar yakın gelecekte varolan şekliyle ihtiyaçları karşılamaya yetmeyecek ve farklılaşacak.

Örneğin günümüzde de popüler olan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı giderek daha fazla önem taşıyacak ve alışılagelmiş rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı 2025 yılına dek giderek genişleyecek.

Rehabilitasyon mentörlüğü, uğraşı terapisi, tıbbi yardım hizmetleri uzmanlığı, eğitim ortamlarında rehabilitasyon danışmanlığı, evde bakım hizmetleri gibi alanlara dönük daha fazla istihdam ihtiyacı ortaya çıkacak.

Psikoloji ve eğitim


Benzer şekilde psikoloji ve eğitim alanları da kişilik hizmetleri, beceri analistliği, öğretim koçluğu, eğitim liderliği gibi isimlerle istihdam alanı genişleyecek mesleklerden. Bu nedenle adayların tercihlerini yaparken gelecekteki ihtiyaçları da dikkate almalarını tavsiye ederim.

Neden bilişim? Üniversiteler gençleri yeni çağın mesleklerine hazırlamalı!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.